Advokáti jako sponzoři, mecenáši a art investoři

Search
Close this search box.

26.7.2012 Právní rádce str. 72 Příloha Kateřina Hynčicová

Investice do umění jsou oblíbeným druhem investic nejen mezi advokáty. Na nákupu a následném prodeji uměleckých děl lze získat obrovské částky. Někteří advokáti ale umění jen podporují, buď jako mecenáši nebo sponzoři.

Investice do umění jsou dobrou alternativní investicí. Při dodržení všech důležitých pravidel se vložené investice majiteli mnohonásobně vrátí, nákup uměleckého díla je ale vhodný zejména pro trpělivé investory. Investiční horizont je u umění nejméně pět let.
Do umění se dají investovat i menší částky v řádech několika tisíc či desítek tisíc korun, a je tedy vhodné i pro drobné investory. Mnozí ale investují do obrazů či plastik miliony. Nakupovat je dnes možné nejen na aukcích a v galeriích, ale i přes internet. Pojem, který s investováním do umění souvisí, je art banking.

art Banking

Art banking lze definovat jako poradenství v oblasti investic do umění. Takovou službu dnes nabízí privátním klientům řada světových bank, zpravidla jako nadstandardní bonus. Jako první ji v České republice nabídla UniCredit Bank před pěti lety.
Služba Art Banking zahrnuje poradenství v několika oblastech. Jednak jde o badatelskou činnost v oblasti umění. Ta zahrnuje třeba vyhodnocení fyzického stavu díla a zajištění odborných expertiz, uměleckohistorickou analýzu umělce a díla nebo zajištění znaleckých posudků expertů z oboru. Služba dále obsahuje obchodní transakce na trhu s uměním, kdy je klientovi zprostředkován kontakt s důvěryhodnými aukčními domy, galeriemi či sběrateli, či poskytnutí poradenství při nákupu a prodeji uměleckých děl. Banka ale také poradí co se týče pojištění, restaurování nebo vhodného uložení díla a poskytne analýzu možných strategií pro budoucnost sbírky.
„Naše klienty podporujeme v pozitivním přístupu k umění, budíme v nich sběratelskou a investorskou vášeň. Jsme našim klientům plně k dispozici, aby je nečekalo zaváhání a nejistota. Ostatně i investiční odborníci již řadu let potvrzují, že umění může být velmi dobrou investicí, která se vyrovná jiným běžně zavedeným možnostem," říká privátní bankéřka Marina Votrubová, specialistka Art Bankingu UniCredit Bank. Některé jiné banky mají externího poradce z oblasti umění, který v případě potřeby klientům pomůže.

Motivy k nákuPu uMění

Motivy pro nákup uměleckých děl jsou různé. Mohou to být například pohnutky dílo vlastnit pro radost, pro jeho estetické a vizuální kvality. Déle to mohou být pohnutky sběratelské nebo také čistě investorské. „Nejlepší je kombinovat všechny uvedené přístupy. Je dobré o tom, co sbírám vědět minimálně základní fakta, to je zároveň i obrana proti nepoctivcům. Je důležité kupovat umění s nadšením nejen proto, že se nám líbí, ale současně jednat i jako poučený investor, který zná rizika takového obchodu," říká Marina Votrubová.
Podle údajů UniCredit Bank Češi nejvíce kupují umění české. Nejoblíbenější jsou krajináři a figurativní malba 19. století nebo česká klasická moderna. Začíná je ale zajímat i poválečné umění, tedy 2. polovina 20. století. Vesměs jde již o ověřená období a autory, neboť budoucnost takového díla může být o něco méně riziková než při akvizici třeba mladého současného umění.
Může ale poradce dát klientovi přímo konkrétní doporučení, jaká díla kupovat? „Součástí mé práce je i vyhledávání děl podle zadání klienta. Pokud vím, že klient hledá například lodičky od Zrzavého, sleduji trh a hledám takové konkrétní dílo. Je na klientovi, jestli si dílo nakonec koupí, může a nemusí dát na naše doporučení včetně doporučení prodejce díla," vysvětluje Marina Votrubová.

art Banking a Právníci

Službu Art Banking nejvíce využívají podnikatelé, seniorní management firem, restituenti, umělci nebo sportovci. Do portfolia klientů ale patří i právníci z řad českých i globálních firem. Podle Mariny Votrubové jsou advokáti dobrou potenciální skupinou klientů: „To je už je dáno historicky, právníci již za první republiky patřili k elitě a k té zase patřilo sběratelství umění. Umění je prostě součástí kulturnosti a určité společenské kultivovanosti a postavení. Navíc mnozí z právníků mají prostředky na to, aby se umění věnovali, a to často na té nejvyšší úrovni," vysvětluje.
Navíc dodává, že mnozí z právníků se v umění skutečně vyznají a podle toho vypadají jejich sbírky i preference a vkus. Motivy k nákupu umění se u právníků specificky neliší stejně jako volba konkrétních děl, o něž mají zájem. Sbírají stejná období, autory i techniky jako ostatní.

Mecenášství existovalo odJakživa

Někteří ale do umění neinvestují a peníze poskytují do této oblasti bez snahy získat protihodnotu. Takoví lidé se označují jako mecenáši. Ti svými peněžními dary podporují zejména kulturní a společenské akce, nicméně pojem mecenášství dnes můžeme vysvětlit obecně také jako podporu veřejně prospěšné aktivity ze soukromých peněz.
Podporování umění a věd bylo vždy běžnou součástí života. Tradičně se řešilo, kde vzít peníze na opravu či výstavbu sociálního zařízení, nemocnice nebo muzea. A mnohdy právě pomohly finanční podpory od majetných jednotlivců. Historie a původ slova mecenáš sahají do dob římského císaře Augusta, kdy žil bohatý člověk Maecenas. Ten kromě práce ve státních službách pomáhal a podporoval tehdejší umělce a básníky. V Čechách existovalo mecenášství ve středověku i v době moderní.
Za největšího mecenáše u nás je považován architekt a stavitel Josef Hlávka. Ten založil v roce 1904 nadaci, která byla určena k podpoře české vědy, umění a vysokých škol. Nadace funguje dodnes a jde tedy o nejstarší nadaci s nepřerušenou kontinuitou v České republice.

advokát Pavel sMutný, Mecenáš uMění

Propagátorem myšlenky kulturního mecenášství je známý advokát Pavel Smutný, společník advokátní kanceláře Císař, Čéška, Smutný a spol. V roce 2009 založil se svým společníkem Jaromírem Císařem a několika přáteli nadační fond Bohemian Heritage Fund (BHF), který od soukromých dárců shání peníze na kulturní projekty.
BHF shromažďuje příspěvky zejména od českých mecenášů a firem na ochranu a podporu kulturního českého dědictví. Fond se orientuje především na památky, klasickou hudbu a výtvarné umění. Již dva roky je spolupořadatelem hudebního festivalu Smetanova Litomyšl a v červnu se poprvé stal i generálním partnerem Smetanovy výtvarné Litomyšle.
Známá výtvarná akce doprovázející tamější Mezinárodní operní festival letos nabídla dosud největší výstavu obrazů Julia Mařáka. Prezentaci díla významného krajináře, kreslíře a grafika druhé poloviny 19. století umožnil právě Bohemian Heritage Fund. Z dalších projektů BHF lze zmínit výstavu Světlo! v Muzeu Kampa věnovanou světoznámým divadelníkům a scénografům, Robertu Wilsonovi a Josefu Svobodovi.
Velkým koníčkem Pavla Smutného je také opera. Je prezidentem Kruhu přátel opery Národního divadla a členem správní rady evropské Federace asociací přátel opery Fedora.

sPonzoring není Mecenášství

Pojem, který s mecenášstvím úzce souvisí, ale není jeho synonymem, je sponzoring. Sponzoring je jedním z velmi důležitých nástrojů, jak zvýraznit sebe nebo firmu. Mnozí ho proto zahrnují do svých marketingových strategií, neboť jde o možnost, jak se pozitivním způsobem zviditelnit a u veřejnosti si vybudovat důvěru. Pro jiné představuje sponzoring zásadní zdroj financování. V ideálním případě má proto přinášet pozitivní výsledky jak sponzorovi, který získá finanční zdroje, tak sponzorovanému, který získává propagační přínos.
Sponzorství pomáhá zviditelnit značku firmy nebo výrobek, často přímo v místě sdružování potenciálních cílových skupin. Sponzoring se proto pohybuje na hranici mezi public relations a podporou prodeje. Za poskytnutím sponzorského daru může být mnoho motivů, od snahy propagovat své zboží, přes zviditelnění vlastní značky až po prostou touhu pomoci dobré věci.

advokátní kanceláře a sPonzoring

Mnoho advokátních kanceláří podporuje nejrůznější aktivity sloužící veřejně prospěšným účelům. Obecně jsou peníze sponzorů vynakládány na činnosti, které by jinak bylo možné financovat jen těžko. Zaměříme-li se na kulturní instituce, typicky své dary advokátní kanceláře posílají do galerií, tanečních souborů, orchestrů nebo financují nejrůznější festivaly.
Kromě kulturních institucí advokátní kanceláře finančně podporují vzdělávací zařízení, školy a mateřské školky. Sponzorské dary míří také do sportovních klubů, dětských domovů či zoologických zahrad. Finanční podporu získávají také nevládní organizace a občanská sdružení.
Na sponzoringu se podílejí jak velké, tak malé advokátní kanceláře, například advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, kancelář Kocián Šolc Balaštík, ale také MSB Legal nebo advokátní kancelář Vyroubal Krajhanzl Školout.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz