Smetanova Litomyšl

Covid info

Účast na pořadech Smetanovy Litomyšle je podmíněna splněním všech aktuálních podmínek nařízených Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví. Jelikož se průběžně mění, před návštěvou je na tomto místě opakovaně ověřte.

Aktuálně je možno zaplnit 75 % kapacity hlediště. Návštěvník pořadu nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a před vstupem do hlediště je povinen prokázat splnění alespoň jedné z podmínek (nevztahuje se na děti do 6 let):

Test s negativním výsledkem

PCR ne starší 7 dní, antigenní ne starší 72 hodin.
Možno doložit národním certifikátem, uznáváno je i potvrzení nebo čestné prohlášení o testu provedeném zaměstnavatelem či školou. Testování bude možné také na místě po zakoupení samotestu nebo zdarma v limitu státem hrazených testů provedených přítomným certifikovaným mobilním pracovištěm. Čas pro provedení testu je potřeba si rezervovat ZDE.

Očkování

Je třeba prokázat národním certifikátem (vytištěným nebo v mobilní aplikaci) provedené očkování, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Prodělání nemoci Covid-19

Doložit výsledkem, lékařskou zprávou nebo národním certifikátem, že uplynula doba povinné izolace a neuběhlo více než 180 dní od provedení pozitivního testu.

Organizátor kulturní akce je povinen kontrolovat splnění podmínek a v případě jejich neprokázání návštěvníkem mu nesmí účast na pořadu umožnit. Prosíme proto o pochopení a součinnost, aby se váš příchod do hlediště obešel bez komplikací a nedorozumění. Co nejrychlejšímu odbavení přispěje připravený národní certifikát.

Aktuálně stále platí povinnost chránit si nos a ústa respirátorem ve vnitřních prostorách. I uzavřené druhé zámecké nádvoří, kde se odehrávají velké pořady festivalu, má z více než 75 % obvodové stěny a je tak bohužel považováno za vnitřní prostor.   

Festivalové zahrady

Na Festivalové zahrady se vztahují opatření pro veřejné akce ve vnějším prostoru bez regulovaného vstupu. I zde musí být návštěvník schopen prokázat splnění jedné z podmínek: testování – očkování – prodělání nemoci, kontrolu však není povinen provádět pořadatel.

   

nechte se otestovat v Litomyšli

Odběrový stan - Smetanova Litomyšl

Přednostně budou odbaveni klienti s rezervací. Otestujeme rádi i klienty bez rezervace, ale s ohledem na nutnost zadání jejich údajů až na místě může docházet ke zdržení. Vzhledem k očekávanému množství návštěvníků rezervaci doporučujeme. Vyhnete se tak nepříjemnému zdržení před začátkem pořadu.

Rezervace termínu

   

časté dotazy

Jsem 22 dní po první dávce očkování. Stačí mi certifikát?

Nikoli. Od 9. července se podmínky zpřísňují a opět je nutné mít očkování plně dokončeno. Od podání jednodávkové vakcíny nebo druhé dávky dvoudávkové vakcíny navíc musí uběhnout nejméně 14 dní, aby váš certifikát vstoupil v platnost. Váš platný certifikát pak musí být vytištěný (případně přichystaný k zobrazení v mobilu), a vystavený až po 1. červnu. Máte-li starší, navštivte ocko.uzis.cz, kde si můžete svůj aktuální jednotný certifikát stáhnout.

Testovali mě v práci. Nemám ale potvrzení od zaměstnavatele.

V tomto případě vyplníte čestné prohlášení, které naleznete u našich milých uvaděček.

Laboratoř mi zjistila protilátky po prodělání covidu. Uznáváte tuto variantu?

Bohužel, takto prokázanou bezinfekčnost uznat nesmíme.

Nestíhám, mohu se otestovat v místě konání pořadu Smetanovy Litomyšle?

Ano, na místě je k dispozici testovací centrum na náměstí Václava Havla, naproti regionálnímu muzeu. Ovšem pro váš komfort je nejlepší se do tohoto centra zaregistrovat předem.

Rezervace termínu

Otestují mě v centru, když neuplynul týden od mého posledního antigenního testu? Mám přece nárok jen na čtyři antigenní testy za měsíc.

Máte nárok na jeden bezplatný test týdně, pokud se testujete častěji, musíte si testování zaplatit, ale samozřejmě vás v centru otestují.

Jdu na pořad Smetanovy Litomyšle s dítětem, které má stále platný antigenní test (do 72 hodin po provedení) ze školy. Nemám ale potvrzení. Co mám dělat?

Na místě budou k dispozici čestná prohlášení pro studenta/žáka, kde potvrdíte, že vaše dítě bylo negativně testováno ve škole.

Mám obavy, jakým způsobem se bude antigenní testování ve vašem testovacím centru provádět. Bude z nosu? Ze slin?

V našem testovacím centru na náměstí Václava Havla (naproti regionálnímu muzeu) otestují vzorek odebraný z kraje nosu. Samotesty, které si můžete v místě konání pořadu zakoupit, jsou ze slin.

Udivila mě doba čekání na výsledky. Bude se tedy nutné objednávat nebo je možnost testu hned na místě?

Výsledek PCR testu budete mít k dispozici do druhého dne, antigenní test je hotový do cca 20 minut. Výsledky obdržíte formou SMS. Vlastní odběr trvá několik vteřin, nejvíce času vám zabere nahlášení potřebných formalit. Je proto nejlepší si rezervovat přesný čas.

Rezervace termínu

Chcel by som sa spýtať, či na vstup na podujatia festivalu budú uznávané aj slovenské certifikáty a potvrdenia o očkovaní?

Ano.

Chtěla bych se informovat, za jakých podmínek mohou letos na představení děti?

Děti starší 6 let se musí prokázat negativním testem ze školy nebo testovacího centra, případně potvrzením o prodělání covidu v minulých 180 dnech. V případě testu ze školy můžete na místě vyplnit čestné prohlášení.

Mohu se otestovat doma? Jakým způsobem to mám doložit?

Bohužel, tato varianta není možná. Pokud si však přinesete vlastní test, můžete si jej provést v našem testovacím centru nebo v případě pořadů v Nových Hradech, Smetanově domě či v kostele Povýšení sv. Kříže v přítomnosti našich uvaděček, aby byl výsledek testu řádně zaprotokolován.

Stačí mi starý pozitivní test na covid?

Ano, pokud od něj neuplynulo více než 180 dní. Nejlepší je stáhnout si národní certifikát, kde je i toto zaznamenáno. V certifikátu je uvedeno vše kromě samotestu. Navštivte ocko.uzis.cz, kde si můžete svůj certifikát stáhnout.

Dostali jsme potvrzení od doktora o prodělaném covidu, to by tedy mělo být v pořádku?

Ano.

Jsme cizinci žijící v ČR, očkování máme ze zahraničí, potvrzení máme v angličtině. Pustíte nás na koncert?

Ano.

Proč si nemohu udělat samotest doma, ale musí být ze zaměstnání nebo ze školy?

Zaměstnavatelé nebo školy musí vést přesnou evidenci provedených testů a výsledek je tedy dohledatelný a ověřitelný. Proto na čestném prohlášení musíte uvést zaměstnavatele nebo školu. Chcete-li si provést samotest sami, musíte jej provést v testovacím centru nebo před našimi pořadateli (v případě provedení samotestu na místech konání vzdálenějších od testovacího centra), kteří výsledek zaznamenají do protokolu.

Začínají prázdniny a končí také povinné testování v zaměstnání. Budete věřit mému čestnému prohlášení o negativním testu ze školy nebo práce?

Ano, někteří zaměstnavatelé stále testují, ale je třeba si uvědomit, že čestné prohlášení, které budete v místě konání pořadu Smetanovy Litomyšle vyplňovat, je ověřitelné. Stále také probíhá výuka na některých školách.

V případě nejasností dotazy zasílejte na e-mail: marketa.kutova@smetanovalitomysl.cz, případně volejte na tel. 461 612 575.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2021
Designed by: wwworks.cz