AUTORA SVĚTOVÉ PREMIÉRY, LUKÁŠE HURNÍKA, JSME SE ZEPTALI:

Search
Close this search box.

1.9.2014    Hudební rozhledy    str. 17   Festivaly, koncerty   

Na letošním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl jste se úspěšné představil jako autor symfonické fantazie s názvem Na cestě z Litomyšle. Prozraďte něco ze své tvůrčí dílny, jak vlastně skladba vznikala?

Když mě pan ředitel Pikna vyzval, abych napsal skladbu pro letošní festival Smetanova Litomyšl, ptal jsem se, jestli existuje nějaký dokument, citát, materiál, o který by se kompozice mohla opřít. Ihned reagoval, že existuje Smetanův motiv nadepsaný Na cestě z Litomyšle, který Smetana v žádné své skladbě nepoužil. Když mi z festivalu kopii onoho rukou popsaného papírku poslali, zjistil jsem, že rozhodně nejde o téma, ba ani o motiv, ale spíše o jakousi „mezihru“, kterou si Smetana možná připravoval pro nějaký klavírní kus. Zásadní v něm ale byl typický rytmický prvek tečkovaného rytmu tá-tatá, který se objevuje v mnoha Smetanových skladbách, třeba v Písni české nebo v Mařenčině árii z Prodané nevěsty. Obě jsem ve své symfonické fantazii citoval.

Úvod Smetanovy České písně, sled sestupných zvětšených kvart, jsem v úvodu ocitoval v inverzi. Pak se jakoby z podvědomí začíná polyfonně vynořovat Smetanův motiv Na cestě z Litomyšle. Po jeho prvním plném uvedení se rozvine konflikt symbolizující Smetanův dramatický život. Dvakrát dojde ke zklidnění připomínkou Mařenčiny árie přednášené anglickým rohem umístěným na arkádě zámeckého nádvoří. V závěru se vše propojí do složité polyfonní struktury, hustě instrumentované po smetanovském způsobu.

Měl jsem radost, že se Radek Baborák a Česká Sinfonietta skladby ujali s takovou detailní péčí a že jsem se mohl svou skladbou přihlásit k obdivu ke Smetanovi i litomyšlskému festivalu.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz