Bilancování bez balancování

Search
Close this search box.

5.8.2017    Haló noviny    str. 4   Z kultury  Tomáš HEJZLAR      

V Litomyšli pamatují na všechny generace

Velmi stručný (ba spíše jen načrtnutý) nástin letošního dění v kulturní sféře jsme naznačili již v pondělním textu. Poukázali jsme také na politické balancování současného vedení ministerstva kultury včetně jeho nejvyššího představitele, blíže jsme připomněli zejména přínos letošního zdařilého ročníku festivalu Pražské jaro (PJ). Byl nepochybně výrazný, v některých aspektech s nadčasovými parametry.

Situaci v české kulturní sféře lze letos vnímat jen jako mírně nadprůměrnou, naopak profesní spokojenost mnoha zaměstnanců této oblasti je až povážlivě napjatá. Situace v sektoru je nadále ekonomicky až mizerná. Někdejší velké sliby ministra Hermana totiž vyšuměly doztracena… Přesto chce KDU-ČSL tohoto v mnohém kompromitovaného politika po volbách nadále obsadit do vrcholné resortní funkce. Kam totiž asi s ním? Velmi dobře si letos ze všech dalších kulturních oblastí vedla především oblast hudební, zejména díky festivalům PJ a také Smetanova Litomyšl (SL). Tematicky zaujal také cíleně nápaditý, nedávno skončený hudební festival ve Znojmě, samozřejmě i některé další. Ovšem ne všechny.

Různé přístupy

Před delším časem jsem obsahově porovnával tištěné programy PJ, SL a také nyní probíhajícího českokrumlovského Mezinárodního hudebního festivalu (MHF). Z těchto tří u nás asi nejčastěji připomínaných přehlídek jsem vzápětí »s klidem Angličana« odložil katalog události nynější, čili z Českého Krumlova. Šlo vlastně jen o více či méně obměněnou kopii minulých ročníků, jakýsi jejich »průklep«. Žádné osobité změny či podnětný originál. Anebo snad nějaký promyšlený »kšeft«? Naopak mne ihned upoutala nápaditá programová nabídka letošního 59. ročníku SL. Ve většině případů jsem dokonce nevěděl, zda mohu tu či onu hudební lahůdku oželet: zpravidla totiž obsahovaly veskrze původní, lákavé, i pro zkušenějšího návštěvníka podobných událostí nepochybně poučné tituly. A originální! Litomyšlský dramaturg Vojtěch Stříteský – samozřejmě díky podpoře a pochopení prezidenta SL Pavla Kysilky, ředitele festivalu Jana Pikny a dalších – k poctě významného litomyšlského rodáka, zakladatele naší národní hudby Bedřicha Smetany, pravidelně předkládá publiku všech generací (opravdu všech!) stále nové špičkové hodnoty – obvykle evropské úrovně. Ovšem naopak během nynějšího českokrumlovského prázdninového dění v rámci MHF je tomu přesně naopak: nuda, bezvýchodnost, nejednou až pochybnosti, leckdy patřičně velké! Že by snad notně znetvořený, »netradičně ojedinělý příspěvek« k duchovnímu rozvoji současných generací? Co tomu ovšem říká spiritisticky (rozumějme, zde též od významu kapalného!) orientovaný nynější pan ministr kultury? A co sponzoři? Jak asi pořadatelé věcně proúčtovávají jednotlivé položky »má dáti – dal«? Opravdu s naprostou poctivostí? Nejedná se snad v rámci MHF nakonec možná také až o nějakou další lacině drahou kulturní »pračku«?

Svébytnost

Ve východočeské Litomyšli dlouhodobě sestavují zajímavé a poučené programové cykly s tematikou v našich podmínkách ojedinělou, dokonce až bezkonkurenční. Globálně, i v užších tematických dimenzích. Jen strohý statistický výčet SL obsahuje nespočet výrazných děl a dokonalých interpretů, výkonů nejednou špičkových. Výsledky? Během pětatřiceti hlavních programů bylo letos skutečně prodáno 26 217 vstupenek, přijely téměř tři tisíce účinkujících a nespočet diváků pořadů doprovodných. Ty jsou vždy zcela zdarma a nejsou evidovány! Nynější českokrumlovský festival ovšem nic podobného vůbec nenabízí! Přibližně z 90 % programu SL jsem si uvědomil, že nabídka patří ke zcela mimořádným – bez přehánění a nedejbože snad dokonce nějakých sympatií! Mnohdy, vlastně většinou, samá premiérová uvedení! V chronologickém sledu připomínáme alespoň některé nabídky přehledně samostatně (viz blok vpravo).

Nápaditost

Kromě dokonalé, přirozeně znějící akustiky litomyšlských prostor, zejména zámeckého nádvoří (tedy zcela v opaku s možnostmi českokrumlovskými!) jsou samozřejmostí kvalitní interpretační výkony – přehlídka je totiž pro vystupující záležitostí prestižní. V jihočeské architektonické perle je tomu naopak: nejednou velký problém…

Stovky aktivit uměleckého typu jsou během SL v posledních letech také veřejnosti volně přístupné, čili zdarma! Velký zájem je zejména o paralelní přenosy koncertů do přilehlých zahrad. Opět: nesrovnatelné s enormně vysokými finančními požadavky v Českém Krumlově! Velmi vyhledávané jsou také litomyšlské úvodní »Ouvertury«, poučené neformální besedy o dílech, jejich autorech a interpretech. Obecně zpřístupňují tematiku. Českokrumlovským pořadatelům naopak o publikum asi nejde…

Pro mladé s mladými

Litomyšlští pořadatelé dlouhodobě nezapomínají na dorůstající generace nejen osobitě koncipovanými programovými nabídkami, ale také účinným, umělecky prověřeným zaangažováním například intonačně dokonale připraveného Pěveckého sboru KOS, působícího při Pedagogické škole Litomyšl. Studenti v rámci SL letos nevystupovali poprvé – pokaždé se stali plnohodnotnou interpretační součástí, vysoce převyšující místní a regionální předpoklady. Intonační čistota výkonů studentského ansámblu je až udivující! Trvalou součástí SL jsou dlouhodobě také specificky orientované pořady pro děti a mladé posluchače s komunikativně pojatými prvky. Mnohokrát jsme o tom psali.

Různorodost a výhody

Typické je pro SL mimořádně široké, umělecky respektovatelné programové spektrum: kromě oper, většinou speciálně nastudovaných pro litomyšlská uvedení, jsou v rámci festivalu uváděna také specificky volená díla, mnohdy psaná právě pro Litomyšl. Esteticko-edukativní pásma hudbu zpřístupňují všem generacím s různorodým spektrem zájmů. Pominout nelze ani různé formy bonifikací včetně lákavých slev, volných vstupů do zámeckých interiérů a dalších nadstandardních servisů – včetně zvýhodněné autodopravy či stále vylepšovaného sociálního zázemí. Ale co MHF?

Nejen hudba

O výhodách mobilního zastřešení litomyšlského exteriéru jsme už opakovaně psali, stejně jako o množství tematicky různorodých výstav po celém městě. Letos se zaskvěla především kolekce unikátních děl národního umělce Jana Zrzavého v Galerii Zdeněk Sklenář. Každoročně se v Litomyšli také objevují stále nové podpůrné informační nabídky, okrašlovací proměny festivalu i celého města (například stylové osvětlení zahrad) atp. Cenné je rozšíření SL o tematické filmové projekce nejen unikátních videodokumentů, ale též uměleckých děl. Spolupráce se školami v Litomyšli i jinde je už tradicí, stejně jako třeba dokonalý servis pro novináře (MHF je naopak diskriminuje). Inu, v Litomyšli nemyslí jen na boháče…! Příště připomeneme také stále očividně se zkvalitňující nedávno skončený pražský festival Prague Proms, podobně dřívější Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici a jiné.

***

LITOMYŠLSKÉ SKVOSTY 2017 * Zvukově kompaktní americký Houston Symphony Chorus publikum zaujal (17. 6.) zejména výraznou snahou o co nejlepší výkony v dílech klasiků Bernsteina, Dvořáka či Mozarta (tam ansámbl nejednou kulminoval). A což jejich provedení černošských spirituálů! To vskutku není ta každoroční muzikálová »opakovačka« z českokrumlovských zahrad! * Galakoncert »Návštěva ve Vídeňské státní opeře« nabídl (17. 6.) vyvážené výkony trvale přesvědčivého barytonisty Adama Plachetky i jeho partnerek Rachel Frenkelové (mezzosoprán) a především dokonale způsobilé sopranistky Valentiny Nafornity. Během večera se zaskvěla v plném nasazení. Tedy žádný – již evidentně patrný – odklon ze zenitu, jak to letos bylo naopak v Českém Krumlově patrné u původem rumunské sopranistky Angely Gheorgiu v rámci letošního zahájení MHF (14. 7.). Její partner, mexický tenorista Ramón Vargas, se však opětovně představil excelentně. * Celoživotní pěvecké mistrovství s neuvěřitelnou intenzitou úctyhodně v rámci SL obhajoval (24. 6.) stále až neuvěřitelně čilý brněnský basista Richard Novák. Vzhledem k věku se představil na výsostné úrovni. Spoluúčinkující světoznámá harfenistka Jana Boušková se prosadila především v Trnečkově transkripci části Vltava ze Smetanova cyklu Má vlast, premiérová uvedení vlastních fantazijních transkripcí ovlivnila jistá anatomická indispozice. Kompozičně však obstály! * Z osobně navštívených akcí mne letos (25. 6.) v Litomyšli velmi pozitivně zaujal špičkový výkon orchestru Česká sinfonietta v čele s dirigujícím hornistou světových kvalit Radkem Baborákem. Těleso připravil k vystoupení svědomitě a ve zvukově koncízním sevření, třebaže nad výkony před lety jsem tehdy poněkud zaváhal. Letos si vystoupení naopak plně zasluhuje pět hodnotitelských hvězdiček – a zcela bez mrknutí oka! * Světoznámý Budapešťský cikánský orchestr znám opakovaně již z dřívějška. V litomyšlském prostředí letos zaujal (26. 6.) bezprostředně hned od samého počátku především neuvěřitelnou spontaneitou, což kdysi v Praze tak dokonale nedopadlo. * Cennou připomínkou zatím nepříliš uváděného 300. výročí narození havlíčkobrodského rodáka, skladatele Jana Václava Stamice, se stalo (2. 7.) uvedení jeho kompozičně zdařilé Missy solemnis – opravdu reprezentativní dílo! * Slavný jazzman kubánského původu Arturo Sandoval v rámci SL triumfoval (2. 7.) během jediného dne hned dvakrát, a to tak výrazně, že se k jeho výkonům ještě příležitostně vrátíme. Výkony až neuvěřitelné! Nejen pouhá jazzová sprška, přímo mocný gejzír. * Společně s mezzosopranistkou Dagmar Peckovou zaujala (3. 7.) dokonale procítěnou interpretací letošní laureátka Mezinárodní hudební soutěže Pražského jara Olga Šroubková. Zejména Ravelovu skladbu Cikán mladá talentovaná houslistka pojala s dokonalou svrchovaností. * Za zajímavé lze považovat (5. 7.) popularizační pásmo Příběhy v tónině života. Ojediněle disponovaný klavírista Ivo Kahánek ve výběru děl z odkazu od Domenica Scarlattiho přes díla Schubertova, Chopinova, Smetanova a Debussyho až po Bohuslava Martinů zdůraznil stylově dokonale odlišené hráčské výkony. Nápaditým slovním komentářem hudbu doplnil pohotový moderátor Jiří Vejvoda. Z dopoledního matiné vytvořili osobitý hodnotný program. * Také závěrečné Velké finále patřilo (6. 7.) k večerům nesporně nejlepším: dirigent Ondrej Lenárd v čele »svého« Symfonického orchestru Českého rozhlasu – a za odpovídající účinné spolupráce vynikajících sólistů a spojených brněnských sborů – již tradičně exceloval. Jeho důvěrná znalost prostředí nastolila již tradičně vynikající výsledky snažení.

Foto popis| Paralelní přenosy koncertů do přilehlých zahrad byly samozřejmě zdarma.

Foto popis| V citlivě renovovaných chrámových prostorách hostoval americký Houston Symphony Chorus.

Foto popis| Během galakoncertu »Návštěva ve Vídeňské státní opeře« se představili (zleva) barytonista Adam Plachetka, sopranistka Valentina Nafornita a mezzosopranistka Rachel Frenkelová.

Foto autor| FOTO – archiv SL/František RENZA

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz