Bodorová: Příběh Mojžíše ukáže aktuální témata morálního kodexu

Search
Close this search box.

14.2.2008 Magazín Českých novin (ČTK)14.2.2008 Magazín Českých novin (ČTK)

Praha – Jedna z nejúspěšnějších současných českých hudebních skladatelek Sylvie Bodorová připravuje pro jubilejní 50. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl světovou premiéru oratoria Mojžíš. Skladba zazní 3. července na druhém zámeckém nádvoří zámku Litomyšl. "Hudba dává sílu říct věci, jež nejsme schopni slovy vyslovit. Právě biblický příběh Mojžíše ukáže kromě jiného témata morálního kodexu, která jsou v dnešní době, podle mne, aktuální," řekla o chystané skladbě skladatelka Bodorová.
V jednom ze sólových partů vystoupí i sopranistka Gabriela Beňačková, barytonista Ivan Kusnjer a slovenský tenorista Otokar Klein. V oratoriu složeném na libreto skladatelky podle Starého zákona bude účinkovat také Kühnův dětský sbor a Pražský filharmonický sbor, které doprovodí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Hanuse.
Bodorová slibuje velké obsazení a neobvyklé hudební zpracování. "Volila jsem instrumentář, který je spojnicí mezi dobou dávno minulou a současností. V Mojžíšovi proto bude velké obsazení bicích nástrojů s nejméně pěti hráči. Jako sólistku na bicí jsem pozvala Markétu Mazourovou," prozradila skladatelka.
Oratorium, které si festival v její dílně objednal, píše Bodorová již dva roky. Pro Litomyšl má slabost, jak tvrdí, dýchá zde na ni atmosféra historie českého národa a pocit, že premiérové dílo vyslechne to "správné" publikum. "Chci, aby Mojžíš oslovil dnešní posluchače, kterým by měl tento silný příběh přinést určitou paralelu, zejména v oblasti dnes poněkud podceňované etiky – neporušitelných zásad, které z nás dělají člověka – a jistého přirozeného řádu, v nějž věřím. Příběh ukazuje i naše každodenní váhání a hledání něčeho, co by mohlo být pevné. Ani tehdy ani dnes není toto hledání lehké," vysvětlila podtext příběhu čtyřicetiletého putování židovského národa po vysvobození z egyptského zajetí.
Rozsáhlý námět rozdělila Bodorová do 14 částí, které korespondují s biblickým příběhem Mojžíše. První část začíná obrazem pouště a životodárného, ale i "všespalujícího" slunce. Ta poslední je nazvána Poušť a naděje a ukazuje nejen vysněný cíl celého čtyřicetiletého putování, ale i fakt, že Mojžíš a jeho generace starší dvaceti let do zaslíbené země nevstoupili. "Je to pro mne jeden z nejvýznamnějších – rozporuplných a zároveň neuvěřitelně moudrých – symbolů celého příběhu," uvedla Bodorová.
Texty psané v češtině čerpá autorka ze Starého zákona, jak ale přiznává, ve skladbě jich užívá velice střídmě, spíše jako pevné významové části. "Miluji metodu koncentrovaných textových jader, někdy stačí jen několik správných slov a hudba dokáže jejich působení dokonale ztvárnit. V oratoriu budou účinkovat také recitátoři, jejichž úloha bude právě v přednesu některých důležitých částí biblického textu," řekla Bodorová.
Před několika lety zkomponovala jinou podobnou skladbu na starozákonní námět, a to monumentální oratorium Juda Makabejský, tehdy na objednávku festivalu Pražské jaro. Velký úspěch také zaznamenaly v poslední době skladby Bern Concerto (Silberwolke) pro dvoje housle a orchestr na objednávku známého švýcarského souboru Camerata Bern a sborový cyklus Amor tenet omnia, který měl loni premiéru v Lucembursku a ve Francii.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz