Boštíkova opona se vrátí do oblasti svého zrodu

Search
Close this search box.

9.6.2007 Haló noviny str. 10 Z kultury (the)9.6.2007 Haló noviny str. 10 Z kultury (the)

LITOMYŠL- Ve druhém patře litomyšlského zámku bude v rámci připravovaného souboru výstav Smetanova výtvarná Litomyšl od příštího týdne instalována také opona, kterou vytvořil výtvarník Václav Boštík (1913-2005).
Dílo bylo původně určeno pro nově vytvořenou Orlovnu v Poříčí na Litomyšlsku, kde výtvarník působil. Boštíkova opona byla slavnostně zavěšena 18. července 1937. Přestože umělecky byla zcela dokončena, chybělo závěrečné pokrytí lakem, k němuž už vlivem válečných událostí nikdy nedošlo. Později byla uložena na půdě a zapomnělo se na ni. Velký rozruch vzbudilo její nedávné znovuobjevení. Po nutném restaurování byla opona poprvé vystavena v Galerii hlavního města Prahy ve Staroměstské radnici a nyní se v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle na krátkou dobu opona vrátí do blízkostí místa svého vzniku.
»Opona významně obohacuje poznání Boštíkovy tvorby a stává se také zajímavým dokreslením vývoje českého malířství před druhou světovou válkou,« konstatuje Helena Zemanová, kurátorka nadcházející výstavy Boštíkových raných obrazů, jež budou na litomyšlském zámku rovněž zpřístupněny díky Městské galerii v Litomyšli a Galerii Zdeňka Sklenáře. »Pohled na oponu prozrazuje tehdejší Boštíkovu výtvarnou orientaci a napovídá mnohé i o jeho tehdejší umělecké inspiraci, jako je například vliv Jana Preislera. V oponě, vytvořené pro spolek místních divadelních ochotníků, Boštík zachytil chvíli, kdy všechny postavy poslouchají slova, která předčítá žena, zřejmě Thálie, sedící s knihou na klíně v centrální části kompozice. Ačkoli postavy podal též plasticky, v duchu figurální tvorby 30. let, v jejich odlišení se projevilo jeho koloristické zaujetí, které provázelo celou jeho pozdější tvorbu. Celkové pojetí opony se vyhnulo osvědčeným alegoriím, které tak dlouho používaly minulé epochy, avšak autor stejně tak nereflektoval ani současnou avantgardní praxi, ačkoli příkladů nově vznikajících opon měl k dispozici několik. Šel svou cestou, jak ostatně platilo pro celý jeho další život.« Malíř Václav Boštík o své rané tvorbě mluvil jen málo a neochotně. Možná proto se o oponě, namalované pro nově postavenou budovu v Poříčí, dlouho nevědělo.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz