Aktualizováno: 2024-04-14 13:10:02
Test kosiku

Prehled dostupnosti poradu

IDpost IDnázev představeníPočet volných míst
142499Zahajovací ceremoniál0
142518Hold u pomníku Bedřicha Smetany0
142539Václav Jan Tomášek:
Missa Solemnis „Korunovační“
0
144083Opening Ceremony0
144084Václav Jan Tomášek:
Missa Solemnis "Coronation"
0
144098Tribute at Bedřich Smetana Memorial0
266140560Bedřich Smetana:
Dvě vdovy
97
266141413The Two Widows97
269140571Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách291
269141416The Brandenburgers in Bohemia291
272140578Bedřich Smetana: Čertova stěna2
272141548The Devil’s Wall2
275140581Libuše — Kněžíková
& Hrůša & Česká filharmonie
0
275141518Libuše - Kněžíková
& Hrůša & Czech Philharmonic
0
278140587Bedřich Smetana: Tajemství7
278141539The Secret7
281140588Bedřich Smetana: Dalibor259
281141523Dalibor259
284140590Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta47
284141533The Bartered Bride47
287140596Bedřich Smetana: Hubička441
287141532The Kiss441
290140559Hvězdy operního nebe – Freddie De Tommaso & Iulia Maria Dan272
290141529Stars of the Opera Sky - Freddie De Tommaso272
299142498Preludium – Smetanovo trio144
299144001Prelude - Smetana Trio144
302142500Slavnostní zahajovací koncert Smetana2000
302143991Ceremonial Opening Concert Smetana2000
305142501Jubilejní Korunovační mše0
305144090Jubilee Coronation Mass0
308142502To pivečko je nebeský dar!493
308143994Beer is a Gift from Heaven!493
311142504Špaček hraje Bacha0
311144079Špaček plays Bach0
314142505Jazzová jízda v jízdárně0
314144080Jazz Ride in the Riding Hall0
317142508PhilHarmonia Octet – Má vlast0
317144005PhilHarmonia Octet - My Country0
320142542PhilHarmonia Octet – Má vlast0
320144003PhilHarmonia Octet - My Country0
323142511Johann Sebastian Bach: Dobře temperovaný klavír II.207
323144006Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier II207
326143921Večer na zámku v Nových Hradech0
326144097A Night at the Chateau in Nové Hrady0
329142513Sylvie Bodorová: Quo vadis685
329144011Sylvie Bodorová: Quo vadis685
332142514Jiří Antonín Benda: Medea276
332144053Jiří Antonín Benda: Medea276
335143922Večer na zámku v Nových Hradech0
335144096A Night at the Chateau in Nové Hrady0
338143096Dvě vdovy -
nový pohled
0
338143999The Two Widows
A new view
0
341143923Večer na zámku v Nových Hradech0
341147833A Night at the Chateau in Nové Hrady0
344142516Pavel Haas Quartet76
344144050Pavel Haas Quartet76
347143924Večer na zámku v Nových Hradech0
347144094A Night at the Chateau in Nové Hrady0
350142517Leoš Janáček: Její pastorkyňa425
350144007Leoš Janáček: Jenůfa425
353142519Jiří Suchý
& Jiří Šlitr: Jonáš
a tingl-tangl
0
353144017Jiří Suchý & Jiří Šlitr: Jonáš and Tingl-Tangl0
356143905Večer na zámku v Nových Hradech0
356144078A Night at the Chateau in Nové Hrady0
359142521Michnova
Loutna česká
0
359144045Michna's
Czech Lute
0
362142522Smetanova Triumfální
& Bruckner
Te Deum
495
362144018Smetana's Triumphal
& Bruckner
Te Deum
495
365142523Huelgas Ensemble
– Polifilův sen
386
365144042Huelgas Ensemble – The Dream of Poliphilus386
368142524Sólo pro 100 smyčců IV. – Finále85
368144052Solo for 100 Strings IV – Finale85
371142525Marco
Rosano:
Stabat Mater
97
371144037Marco Rosano: Stabat Mater97
374143095Hurvínek prodává nevěstu90
374144030Hurvínek Barters the Bride90
377143937Hurvínek prodává nevěstu28
377144036Hurvínek Barters the Bride28
380143642Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta183
380144058Bedřich Smetana: The Bartered Bride183
383142530Collegium 1704 – Gloria Patri4
383144022Collegium 1704 - Gloria Patri4
386142531Naše vlast – Česká píseň626
386144040Our Country - Czech Song626
3891425324 klavíry Bedřicha Smetany0
3891440704 pianos of Bedřich Smetana0
392142535Jubilejní Koncert na přání – Století české písničky199
392144064Anniversary Concert by Popular Request – A Century of Czech Song199
395142536Wihanovo kvarteto169
395143973Wihan Quartet169
398143950Jubilejní Koncert na přání – Století české písničky377
398144069Anniversary Concert by Popular Request – A Century of Czech Song377
401142537Pavel Svoboda
& Czech Brass
78
401144061Pavel Svoboda
& Czech Brass
78
404142538Velké finále –
Má vlast
0
404144060Grand Finale -
My Country
0
407142527MenART 2024 pro Smetanovu Litomyšl359
407144961MenART 2024 pro Smetanovu Litomyšl359
407147832MenART 2024 for Smetana’s Litomyšl359