Aktualizováno: 2022-12-01 12:15:01

Prehled dostupnosti poradu

IDnázev představeníPočet volných míst
Bach XXII | 
Slavná Mše svatá
0
28Ceremonial Opening Concert – Slovak Philharmonic0
28Slavnostní zahajovací koncert - Slovenská filharmonie0
Bach XXII | 
Oddíl VI, 15 – 17: Bach učitel, teolog, vizionář a završitel epochy
0
Bach XXII | 
Oddíl V, 12 – 14: Bach a řeč tónin
0
Bach XXII | 
Oddíl IV, 9 – 11: Bachova lipská léta
0
Bach XXII | 
Oddíl III, 7 – 8: Bach očima současníků i následovníků
0
Bach XXII | 
Oddíl II, 4 – 6: Bachova výmarská léta
0
BACH XXII | Bach nonstop0
Bach XXII | 
Oddíl I, 1 – 3: Bachovo mládí
0
124Lenka Nota: Jsem kněžna bláznů0
130Lenka Nota: I am the Princess of Fools0
130Lenka Nota: Jsem kněžna bláznů0
151Jan Zástěra: A Breath of Eternity0
151Jan Zástěra: Nádech věčnosti0
Zdeněk Král: Missa brevis0
Zdeněk Král: Missa brevis0
145Bára and Pavel – About Love0
145Bára a Pavel – O lásce0
142Mystery of Time & Leningrad Symphony0
142Mysterium času & Leningradská0
136Concert for Europe0
136Koncert pro Evropu0
121Mi Carmen Flamenca0
121Carmen ve víru flamenca0
127Mi Carmen Flamenca0
127Carmen ve víru flamenca0
118Tchaikovsky's Fifth with Brno Philharmonic0
118Čajkovského Pátá s Filharmonií Brno0
115MenART 2022 for Smetana's Litomyšl0
115MenART 2022 pro Smetanovu Litomyšl0
106The Burying of Light0
106Pochovávání světla0
109Gala Verdi0
109Gala Verdi0
103Matiné with Baborák Ensemble0
103Matiné s Baborák Ensemble0
97Jazz Ride in the Riding Hall0
97Jazzová jízda v jízdárně0
91Zdeněk Geist: Write before too long. Yours, Alma0
91Zdeněk Geist: Piš mi. Tvoje Alma0
88A Night at the Chateau in Nové Hrady - Il Farnace0
88Večer na zámku v Nových Hradech - Il Farnace0
112A Night at the Chateau in Nové Hrady - Il Farnace0
112Večer na zámku v Nových Hradech - Il Farnace0
100A Night at the Chateau in Nové Hrady - Il Farnace0
100Večer na zámku v Nových Hradech - Il Farnace0
94A Night at the Chateau in Nové Hrady - Il Farnace0
94Večer na zámku v Nových Hradech - Il Farnace0
85Ensemble Esperanza0
85Ensemble Esperanza0
76Solo for 100 Strings III0
76Sólo pro 100 smyčců III.0
79And Love Again... & Midsummer Vigils0
79A znovu láska... & Svatojánské vigilie0
82And Love Again... & Midsummer Vigils0
82A znovu láska... & Svatojánské vigilie0
70Georg Friedrich Händel: Messiah0
70Georg Friedrich Händel: Mesiáš0
64Jan Kučera: Hansel and Gretel0
64Jan Kučera: Perníková chaloupka0
67Jan Kučera: Hansel and Gretel0
67Jan Kučera: Perníková chaloupka0
61Gala Musical0
61Gala muzikál0
58Zbigniew Preisner: Requiem for my friend0
58Zbigniew Preisner: Rekviem za mého přítele0
49Concert by Popular Request - Vojtěch Dyk & the King of Swing0
49Koncert na přání – Vojtěch Dyk & The King of Swing0
46Concert by Popular Request – Vojtěch Dyk & the King of Swing0
46Koncert na přání – Vojtěch Dyk & The King of Swing0
55J. S. Bach: The Art of Fugue0
55J. S. Bach: Umění fugy0
40That Dream of Love...0
40Ten lásky sen...0
34Carmina Burana & Pictures at an Exhibition0
34Carmina Burana & Obrázky z výstavy0
52After Tchaikovsky's B minor to the Summits of the Alps0
52Po Čajkovského b moll až na vrcholky Alp0
148Grand Finale – Police Symphony Orchestra0
148Velké finále – Police Symphony Orchestra0
73K2 – Twice Kateřina0
73K2 – Dvakrát Kateřina0
43Love in the Time of Romanticism0
43Láska za časů romantismu0
133Stars of the Operatic Sky – Erwin Schrott0
133Hvězdy operního nebe – Erwin Schrott0
139Sacconi Quartet London & Wihan Quartet0
139Sacconi Quartet London & Wihanovo kvarteto0
37Magical Inspiration – Johann & Antonio0
37Magické inspirace – Johann & Antonio0
31Czech Philharmonic Piano Trio0
31Klavírní trio České filharmonie0