Aktualizováno: 2023-03-21 09:10:02

Prehled dostupnosti poradu

IDpost IDnázev představeníPočet volných míst
135975Michael Haydn: Mše k poctě sv. Cyrila a Metoděje0
136823Michael Haydn: Missa Sancti Cyrilli Et Methodii0
157137477Slavnostní zahajovací koncert12
157137478Ceremonial Opening Concert12
160135920Antonín Dvořák: Stabat Mater271
160136854Antonín Dvořák: Stabat Mater271
163135919Varhanní matiné Hsiao-Yi Yu0
163136862Organ Matinee Hsiao-Yi Yu0
166135930Johann Sebastian Bach: Dobře temperovaný klavír I.39
166136870Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier I.39
169135931Bylinky
– písničky z hrnečku
205
169136878Herbs – Songs from a Cup205
172135932Jazzová jízda v jízdárně0
172136900Jazz Ride in the Riding Hall0
175135933Varhaník u sv. Víta48
175136904The Organist at st. Vitus’ Church48
178135934Drážďanský komorní sbor
– Jesu, Meine Freude
328
178136923Dresden Chamber Choir
– Jesu, Meine Freude
328
181135938Arnold Schönberg: Písně z Gurre447
181136930Arnold Schönberg: Gurrelieder447
184135939Lukáš Sommer: Časoplet227
184136956Lukáš Sommer: Timeplait227
187136947Lukáš Sommer: Časoplet236
187136958Lukáš Sommer: Timeplait236
190135940Gala Belle Époque
– Verismo
629
190136962Gala Belle Époque
– Verismo
629
193135943Koncert
na přání
– Nebe
na Zemi
0
193137001Concert by Popular Request – Heaven on Earth0
196135950Večer na zámku v Nových Hradech0
196137009A Night at the Chateau in Nové Hrady0
199137005Concert by Popular Request – Heaven on Earth0
199137734Koncert
na přání
– Nebe
na Zemi
0
202137006Večer na zámku v Nových Hradech0
202137013A Night at the Chateau in Nové Hrady0
205135951Písňový recitál Jana Martiníka213
205136992Song Recital by Jan Martiník213
208137007Večer na zámku v Nových Hradech0
208137014A Night at the Chateau in Nové Hrady0
211135955John Williams & Sinfonia Fišeriana II.328
211136978John Williams & Sinfonia Fišeriana II.328
214135956Te Deum laudamus160
214136987Te Deum laudamus160
217137008Večer na zámku v Nových Hradech0
217137015A Night at the Chateau in Nové Hrady0
220135957Giuseppe Verdi: Otello47
220136959Giuseppe Verdi: Otello47
223135958Na hranách
stylů – Matiné
Karla Košárka
215
223136950On the Edges of Styles – Karel Košárek Matinée215
226135959Bach
a Lipsko 1723
270
226136940Bach and Leipzig 1723270
229135960Elisabeth Leonskaja hraje Brahmse706
229136928Elisabeth Leonskaja playing Brahms706
232135962Terrence McNally: Mistrovská lekce174
232136912Terrence McNally: Master Class174
235135964Fedor
Rudin hraje Čajkovského
674
235136906Fedor Rudin playing Tchaikovsky674
238135966Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta64
238136888Bedřich Smetana: The Bartered Bride64
241135967Česká Sinfonietta: Tak pravil Zarathustra626
241136873Czech Sinfonietta: Also sprach Zarathustra626
244135968MenART 2023 pro Smetanovu Litomyšl278
244136872MenART 2023 for Smetana’s Litomyšl278
247135969Hvězdy operního nebe – Maria Agresta & Pavel Černoch141
247136857Stars of the Operatic Sky – Maria Agresta & Pavel Černoch141
250135970Roberta Mameli & Collegium Marianum199
250136849Roberta Mameli & Collegium Marianum199
253135971Koncert plný překvapení – 40 let za scénou7
253136844Concert Full of Surprise – 40 Years Behind the Scenes7
256135976Velké finále – Ciao, Italia!304
256136811Grand finale – Ciao, Italia!304