Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics a FB pixel cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Festival i pro nejmenší

2.7.2018   Haló noviny   str. 9   Kultura, hudba   (the)      

Občasné místní »lokálpatriotství« je sice někdy vnímáno spíše jen z pozic nejrůzněji prospěchářských, existují však také veskrze pozitivní výjimky. Třeba ve východočeské Litomyšli takové zaujetí prospívá městu i širokému okolí. Napomáhá totiž rozvíjení kulturních aktivit rovněž v rámcích celostátních.

O právě probíhajícím hudebním festivalu Smetanova Litomyšl (SL) to platí dlouhodobě. Neorientuje se pouze na elitářsky vymezené (někdy i snobské) movité publikum, nýbrž oslovuje nejširší divácké a posluchačské vrstvy. Potvrdil mi to během rozhovoru tamní starosta Radomil Kašpar (na snímku). Své odpovědné poslání nevnímá prospěchářsky, nýbrž naopak politiku pojímá především coby společenskou službu. »Jsem samozřejmě pravidelným posluchačem koncertů a návštěvníkem různých představení v rámci právě probíhající SL. Díky hostitelským povinnostem bývám proto přítomen na převážné většině programů. Samozřejmě však nestíhám všechno,« přiznal se představitel města, původní profesí hudební pedagog. »Jako místopředseda správní rady festivalu samozřejmě dramaturgii SL s kolegy probírám, čili jsme v souladu. Tvář SL významně ovlivňuje současný management. Snaživí manželé Piknovi i dramaturg Vojtěch Stříteský připravují žánrově pestrou nabídku, jež si nachází stále víc posluchačů.«

Litomyšlský starosta Kašpar si uvědomuje, že i při široké žánrové nabídce se mohou vyskytovat jedinci, kteří nemusí se vším hned souhlasit. »Také u nás pochopitelně najdete příznivce pouze opery či jiných žánrů, nezaznamenal jsem však nějaké vášnivé diskuse.«

K hudbě, resp. celému kulturnímu dění, má tento místní politik bytostně blízko. »Sám aktivně muzicíruji, povoláním jsem totiž učitel hudby. Dlouhou dobu jsem byl ředitelem zdejší hudební školy.

Vítám proto, že SL stále více věnuje pozornost také dětskému publiku. 

Pro kontinuitu každé akce je to velmi potřebné, až nezbytné!«

Kéž by podobně osvícených představitelů měst bylo i u nás co nejvíc. V cizině je to totiž docela běžné!

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz