Festival ve znamení vokálního světa

Search
Close this search box.

 

16.6.2011 Haló noviny str. 9 Z kultury
(the)

 

Letošní 53. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl (SL) byl v sobotu zahájen Smetanovou Českou písní a Beethovenovou 9. symfonií s Ódou na radost. Festival potrvá do 4. července.
V bohaté a pestré nabídce se letošní program ještě významněji než obvykle přihlásí k lidskému hlasu jakožto prostředku uměleckého vyjadřování. »Letošní ročník nese dram a turgický podtitul Mundus
vocalis, tedy ‚vokální svět‘, jenž prolne celou festivalovou
strukturu,« poznamenává ředitel SL Jan Pikna. »Programem se bude prolínat řada historických i formových
projevů, od zpěvu operního přes sborový až po divadelní představení
či nonartificiální zpěv a umělecký přednes. Letos však bohužel v programu nebude zastoupeno scénické provedení Smetanova operního díla. V současnosti
je totiž jediným dostupným titulem v českých a slovenských operních
domech – tedy s výjimkou ke zvláštním účelům určené Libuše v pražském Národním divadle – v Litomyšli
již dvakrát velmi příznivě uvedená verze Prodané nevěsty, již jsme v posledních třech ročnících uvedli v pěti představeních.
Proto bude Smetanova tvorba tentokrát zastoupena pouze v řadě koncertů. Pro další ročníky bude nejspíš nutno opět přistoupit k finančně náročné koprodukci festivalu s některou z našich operních scén.«
Operní žánr letos zastoupí Janáčkova opera Její pastorkyňa a ve festivalových premiérách Pucciniho Turandot a Donizettiho Nápoj lásky. Především z operních árií budou sestaveny pěvecké recitály, v řadě Hvězdy operního nebe vystoupí slavná a ve světě vysoce ceněná korejská sopranistka Sumi Jo.

Dvě premiéry

Prvními letošními premiérami se stala vlastní festivalová produkce tanečně-hudebního projektu, v němž taneční soubor Hradišťan v choreografii Ladislavy Košíkové ztvárnil Stravinského taneční kantátu Svatbu (Svaděbka)
a Orffovo dílo Catulli Carmina (Písně Catullovy). Milostná poezie římského básníka Catully hudebně ztvárňuje věčný střet pohledů na lásku a na život očima mládí i stáří.

Foto popis| Ze scénického provedení Stravinského taneční kantáty Svatba (Svaděbka)
Foto autor| FOTO – František RENZA/Smetanova Litomyšl

 

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz