Festival završil Vyvolený

6.10.2015    REGION OPAVSKO    str. 11   Kultura (tep)      

 

Hudebně-taneční představení Vyvolený z klíčových pasáží knihy Thomase Manna nejen potěšilo všechny milovníky krásné hudby, ale také důstojně zakončilo 58. ročník Bezručovy Opavy.

Románovou parafrázi středověkého příběhu o fiktivním m životě papeže Řehoře zhlédli i návštěvníci poslední zářijový den v kostele sv. Václava.

 

„V letošním ročníku Bezručovy Opavy jsme nahlédli pod roušku pravdy a lži, mystifikace a přetvářky a dalších bludů. Hledali jsme pravdu s osobnostmi, jako byli Mistr Jan Hus, Petr Bezruč nebo Václav Havel. Objevili jsme ji i na dně číše vína. A byli jsme svědky téměř sedmdesáti programů a doprovodných akcí festivalu,“ zrekapituloval dramaturg festivalu Petr Rotrekl. Po slavnostním proslovu a fanfárách, které zase zazní až za půl roku na Dalších březích, si publikum mohlo naplno vychutnat příběh, který je utkán z motivů lásky, hříchu, pokání a odpuštění, z motivů starých jako lidstvo samo. Hudebně jej doprovodili muzikanti Jaroslav Tůma, Jan Rokyta, Liselotte Rokyta a Alan Vitouš. Taneční improvizace a hry s objekty se skvěle zhostila mladá herečka a tanečnice Adéla Srncová, umělecký přednes ze zvukového záznamu patřil hereckému skvostu české kinematografie Josefu Somrovi. Představení bylo výjimečné nejen z toho důvodu, že Opava byla teprve druhé město, kde se Vyvolený odehrál (premiéra proběhla v Litomyšli), ale i tím, že se uskutečnilo v kostelním prostředí. Což je však celkem logické. Tanec má v chrámovém interiéru svoji dlouholetou tradici a důležitá je také přirozená akustika. Díky ní si mohli posluchači vychutnat nevšední zvukové obrazy, které by v koncertních či divadelních sálech tolik nevynikly. Publikum odcházelo naplněno výjimečným uměleckým zážitkem.

 

Foto popis| Poslední zářijový den patřil v kostele sv. Václava Vyvolenému a tanečnici Adéle Srncové.

Foto autor| Foto: Tereza Piskořová

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz