Festival ZUŠ Open vyvrcholí ve Valdštejnské zahradě 

Search
Close this search box.

WEB, Datum: 17.05.2023, Zdroj: klasikaplus.cz, Autor: Magdalena Kožená Benefiční, Datum importu: 17.05.2023 18:19, RU/den: 10 000, AVE: 5 000,00 Kč, Země: Česko, GRP: 0,11

Tematické duplicity: Ostatní, Kultura a cestovní ruch, Smetanova Litomyšl

„Umělecké vzdělávání se propisuje do celé společnosti, přispívá k její kultivaci.“

„Festival má vracet populaci, zejména děti, které mohou na chvíli odložit mobilní telefony, k prapůvodnímu lidství.“

„Na programu se podílejí profesionální umělci, aby podpořili nejmladší generaci.“

Sedmý ročník celostátního festivalu ZUŠ Open připravuje 439 z pěti stovek českých základních uměleckých škol. Během dvou týdnů od neděle 21. května do neděle 4. června se uskuteční na pět set koncertů, divadelních a tanečních představení, výstav, happeningů a dalších akcí. Vrcholem má být 3. června ve Valdštejnské zahradě, v historickém areálu sídla Senátu, gala program s osmi stovkami účinkujících ze všech krajů republiky.

Uměním ožijí při celostátním festivalu ZUŠ Open parky, náměstí, kostely a řada dalších míst. Jednotlivé základní umělecké školy se otevřou veřejnosti, nebo naopak s atraktivními programy zamíří do veřejného prostoru. Konat se budou také krajské přehlídky a akce s charitativním přesahem, se zapojením žáků ze speciálních škol.

„V poslední době se víc zaměřujeme na pomoc znevýhodněným dětem, sociálně slabším nebo zdravotně handicapovaným, “ řekla na tiskové konferenci mezzosopranistka Magdalena Kožená, jejíž nadační fond je hlavním iniciátorem projektu ZUŠ Open. Festival se setkáními a tvořením má podle jejích slov vracet populaci, zejména děti, které mohou na chvíli odložit mobilní telefony, „k prapůvodnímu lidství“.

Na programu se podílejí profesionální umělci, aby podpořili nejmladší generaci. Společně s žáky ZUŠ vystoupí na krajských akcích například Karlovarský symfonický orchestr, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně či Janáčkova filharmonie Ostrava. Speciální programy vznikají také v úzké spolupráci s festivaly Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Maraton hudby Brno, Divadlo žije v Jičíně, Svátky města Olomouc nebo Smetanovské dny v Novém Městě nad Metují a s pořadateli celostátní akce Noc kostelů.

Vrcholem ZUŠ Open bude v Praze celodenní program v areálu Senátu v sobotu 3. června; bude mu předcházet Rej múz ve Valdštejnské zahradě a její bezprostřední blízkosti. Na programu se podílejí školy z celé republiky – vystoupí tam více než 800 účinkujících napříč uměleckými obory, žáků i pedagogů. Připravují se workshopy, výtvarné dílny a výstavy. Hosty programu budou operní pěvec Roman Janál a herec Svatopluk Schuller.

Chystá se několik premiér. Například spojené sbory z celé republiky přednesou v sídle Senátu kantáty Eduarda Douši a Jaroslava Pelikána a liberecké Divadlo F. X. Šaldy uvede projekt Cesta, jehož základem je nastudování dětské opery Brundibár terezínského skladatele Hanse Krásy, která vyjadřuje víru, že dobro musí zvítězit nad zlem.

Síť základních uměleckých škol v České republice patří ke světovým unikátům. Aktuálně je navštěvuje téměř 250.000 žáků a studentů. ZUŠ připravují nejtalentovanější děti pro rozhodnutí stát se budoucími profesionálními umělci, ale ještě větší význam má umělecké vzdělávání pro děti, které se umění věnovat v dospělosti profesionálně nebudou. „Propisuje se do celé společnosti, umělecké vzdělávání přispívá k její kultivaci, “ konstatoval na setkání s novináři ředitel České filharmonie David Mareček.

Cílem festivalu je nejen představit práci jednotlivých ZUŠ, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání a jeho unikátního systému v České republice. Dlouhodobým posláním festivalu je také rozvíjet vzájemnou inspiraci mezi jednotlivými školami napříč regiony. Pod tradičním festivalovým mottem „ZUŠ Open pomáhá“ budou však na programu i akce s významným sociálním přesahem směrem k pomoci potřebným a se zapojením žáků se zdravotním handicapem či sociálním znevýhodněním.

Festival ZUŠ Open připravuje Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol, kraji i mnoha kulturními institucemi a umělci. V letošním ročníku se opět připojuje k ARTýdnu – týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby vyhlášenému UNESCO; ten se uskuteční od 22. do 28. května.

Magdalena Kožená 1. června vystoupí v Olomouci na Horním náměstí se Smyčcovým orchestrem ZUŠ Uničov, Společným smyčcovým orchestrem ZUŠ Olomouckého kraje a Společným pěveckým sborem ZUŠ Olomouckého kraje. Ve Veselí nad Moravou pak podpoří základní umělecké školy Jihomoravského kraje na open-air přehlídce na náměstí Míru, kde zazpívá s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů a vybranými dětskými sólisty. Zamíří i do Nového Jičína, kde navštíví žáky místní ZUŠ ve výuce. Na 8. června organizuje mezzosopranistka Magdalena Kožená Benefiční koncert pro budoucnost.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz