Festivalu pomáhají mecenáši

Search
Close this search box.

7.6.2013 Mladá fronta DNES str. 6 Příloha – Litomyšl (dp)

 

Příznivci Smetanovy Litomyšle přispěli letos částkou přesahující šest set tisíc korun

LITOMYŠL Smetanova Litomyšl se připojila k hudebním festivalům i velkým scénám, které se při financování obracejí i na své soukromé příznivce. Organizátoři operní přehlídky založili mecenášský klub, jehož členové pomáhají Smetanově Litomyšli a zároveň na oplátku získají drobné výhody.
Klub přátel a mecenášů Smetanovy Litomyšle už má 29 členů, a co víc, na provoz festivalu přispívají nezanedbatelnou sumou.
„Mecenáši dohromady přispěli částkou 621 tisíc korun. Předčilo to naše očekávání a jsme opravdu velice vděční, zvlášť v okamžiku, kdy ztrácíme podporu ministerstva kultury. Je to pro nás signál, že svou práci neděláme zbytečně a že v ní máme pokračovat. Mecenáši v tomto roce pokryli přibližně dvě procenta rozpočtu," uvedla Barbora Krejčí ze Smetanovy Litomyšle.
Při příspěvku nad pět tisíc korun získají příznivci festivalu titul a výsady bronzového mecenáše. Kdo dá víc, bude mecenáš stříbrný, zlatý či dokonce platinový, to ale už ročně dá festivalu přes 150 tisíc korun.
Mezi nejštědřejšími mecenáši figuruje například akademický sochař Olbram Zoubek s manželkou Marií.
A co získají mecenáši za svoji pomoc?
„Členy klubu budeme pravidelně informovat o přípravách festivalu a veškerém dění, pozveme je na vernisáže Smetanovy výtvarné Litomyšle, poskytneme jim bezplatně festivalový katalog a sadu všech čísel festivalových novin, v případě jejich souhlasu uvedeme jejich jména v katalogu a na festivalových internetových stránkách," uvedla Barbora Krejčí. Členům klubu mecenášů festival nabídne také možnost přednostního nákupu vstupenek. „Umožníme jim pozvat i své přátele na společenská setkání s významnými hosty festivalu do VIP prostor, volné vstupenky, pozvánku na raut či pohodlné místo pro parkování," uvedla Krejčí.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz