Festivaly dokážou peníze vydělat

Search
Close this search box.

23.3.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Pardubický (jah)
LITOMYŠL Dnes se v Litomyšli setkávají zástupci 18 nejvýznamnějších festivalů klasické hudby, sdružených v Asociaci hudebních festivalů České republiky.
„Vrcholní představitelé prestižních festivalů se setkávají při mimořádně významné příležitosti, ze svého středu budou volit nového prezidenta, který asociaci povede nejméně dalších pět let," uvedla mluvčí festivalu Smetanova Litomyšl Eva Piknová. Pořadatelé festivalů budou také projednávat výsledky průzkumu, který se uskutečnil v roce 2011.
Na základě dotazníkového šetření u čtyř festivalů a zpracování účetních výkazů dalších šesti dospěl k závěru, že hudební festivaly jsou významným zdrojem ekonomických přínosů pro místa svého konání, kraje, ale i celou českou ekonomiku.
„Státní dotace pro hodnocené festivaly činily celkem 27,8 milionů korun, naopak díky festivalům získaly centrální rozpočty 59,3 milionů korun, tedy ve výsledku státu přinesly festivaly více než 31 milionů korun zisku. Průzkum tak spolehlivě vyvrátil obecné mínění, že festivaly a kulturní akce jsou pro státní rozpočet zátěží, kterou je v době úsporných opatření rozumné krátit," uvedla Eva Piknová.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – pardubický kraj

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz