Smetanova Litomyšl

historie festivalu

lorem ipsum dolor sit amet

Již od roku 1946 je v rodišti zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany, starobylé východočeské Litomyšli, pořádán velký festival klasické hudby Smetanova Litomyšl.

Je zákonité, že Litomyšl vždy oceňovala Smetanův dějinný odkaz a jeho jménem nazvala nejvýznamnější městské stavby, lokality i kulturní svátky: na přání občanů nese hlavní náměstí jméno Smetanovo (od r. 1990), v r. 1905 byla otevřena nová divadelní a koncertní budova jako Smetanův dům, při příležitosti 100. výročí narození skladatele v r. 1924 byl odhalen jeho pomník a v Litomyšli poprvé vystoupil kompletní soubor opery pražského Národního divadla a zazpívala největší česká pěvkyně Ema Destinnová.

  • Již před druhou světovou válkou se rýsoval plán pořádání smetanovských hudebních slavností, podobných bonnským (L. van Beethoven), či salcburským (W. A. Mozart). Hned v roce 1945 se na základě iniciativy Svazu českých výkonných hudebních umělců začal chystat první ročník a ve dnech 22. a 23. června 1946 se konaly dva koncerty České filharmonie s dirigentem Rafaelem Kubelíkem pod označením „Hudební slavnosti Smetanova Litomyšl I.“.

  • V následujících letech však festival nepokračoval a k založení pravidelné tradice došlo až při příležitosti 125. výročí narození Bedřicha Smetany v roce 1949. Dějištěm festivalu se stal krásný areál litomyšlského zámku s přírodním amfiteátrem a akusticky dokonalým II. nádvořím.

  • Zprvu byl festival zaměřen monotematicky - hrála se výhradně hudba Bedřicha Smetany a stálým hostujícím souborem bylo pražské Národní divadlo. Později byly na festival přizvány i další operní ansámbly - z Brna, Ostravy a Bratislavy a v r. 1965 zde poprvé zazněla i tvorba jiného skladatele (E. Suchoň - Svätopluk).
  • V období let 1966 - 1973 Smetanova Litomyšl nebyla pořádána a k obnovení její tradice došlo až v dalším jubilejním roce -1974. Sedmdesátá léta pak přinesla průlom v dramaturgii, neboť vedle hudby Smetanovy se začala pravidelně objevovat i hudba jiných, zejména českých a slovanských autorů. Díla Dvořáka, Janáčka, Martinů, Fibicha, ale i Čajkovského a Prokofjeva byla vítaným programovým zpestřením, avšak teprve na sklonku 80. let se počal festival otevírat i žádané hudbě Mozartově, Verdiho a dalších světových skladatelů.

  • V té době však přišla i mírná stagnace diváckého zájmu a po listopadu 1989 vyvstaly otázky, jak dále. Městskému úřadu se podařilo vytvořit nový tým organizátorů, zřídil Nadaci festivalu Smetanova Litomyšl (dnes Smetanova Litomyšl, o.p.s.) a výrazně podpořil nový festivalový model - festival dramaturgicky rozmanitější, rozsáhlejší co do délky trvání i počtu pořadů, lépe obsazovaný účinkujícími. V současnosti se tak Smetanova Litomyšl koná na sklonku června a začátkem července po dobu až 25 dní, během nichž se uskuteční kolem čtyřicítky hlavních pořadů a bohatý doprovodný program. Dramaturgie se více otevřela, kromě oper různých autorů jsou součástí programu oratoria, pěvecké recitály, instrumentální koncerty a dokonce i divadelní představení.

  • Festival se stal skutečně hodnotnou kulturní aktivitou s promyšleným dlouhodobým dramaturgickým záměrem, vycházejícím nejen z přenesených stávajících inscenací, ale i z unikátních hudebně-inscenačních projektů, ať již vlastních či spoluvytvářených. Díky tomuto trendu se k festivalu obrátil zájem odborné kritiky a Smetanova Litomyšl se stala pojmem i pro hudební odborníky. V roce 1995 se stala generálním partnerem festivalu Česká spořitelna; vstup silného partnera znamenal řádové navýšení rozpočtu a díky tomu i možnost zkvalitnit divácké zázemí. Pro II. zámecké nádvoří byla navržena a vyrobena unikátní zastřešovací konstrukce, která dokáže v případě nepříznivého počasí neslyšně, třeba i během probíhajícího koncertu, zakrýt celé hlediště. Od roku 1996 je také pravidelně na II. nádvoří pro diváky instalováno zvýšené hlediště. O tom, že se nový model osvědčil, nejlépe svědčí divácký zájem. Na většinu pořadů bývají vstupenky záhy vyprodány a průměrná obsazenost hledišť přesahuje 95 %.

skryté

1950
2. ročník festivalu

27. - 29. května

více...

1950
rok Jiráskových oslav

nezapočítávaný ročník

5. - 8. července

více...

1951
3. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1952
4. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1953
5. ročník festivalu

2. - 4. července

více...

1954
6. ročník festivalu

1. - 3. července

více...

1955
7. ročník festivalu

6. - 8. července

více...

1956
8. ročník festivalu

5. - 7. července

více...

1957
9. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1958
10. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1959
11. ročník festivalu

25. - 26. června

více...

1960
12. ročník festivalu

7. - 9. července

více...

1961
13. ročník festivalu

7. - 8. července

více...

1962
14. ročník festivalu

6. - 7. července

více...

1963
15. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1964
16. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1965
přerušení tradice

„pro dnešek nejsou typické již velké slavnosti s masovou účastí diváků“

více...

1966-1973
17. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1974
vynechaný ročník

zájezd Národního divadla odvolán z důvodu vystupování v rámci celostátní spartakiády

více...

1975
18. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1976
19. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1977
20. ročník festivalu

30. června - 2. července

více...

1978
21. ročník festivalu

29. června - 1. července

více...

1979
22. ročník festivalu

13. - 15. června

více...

1980
23. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1981
24. ročník festivalu

25. - 27. června

více...

1982
25. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1983
26. ročník festivalu

22. - 23. června

více...

1984
27. ročník festivalu

21. - 23. června

více...

1985
28. ročník festivalu

27. - 29. června

více...

1986
29. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1987
30. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1988
31. ročník festivalu

23. - 25. června

více...

1989
32. ročník festivalu

15. - 17. června

více...

1990
33. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1991
34. ročník festivalu

26. června - 5. července

více...

1992
35. ročník festivalu

25. června - 4. července

více...

1993
36. ročník festivalu

23. června - 3. července

více...

1994
37. ročník festivalu

22. června - 2. července

více...

1995
38. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

1996
39. ročník festivalu

25. června - 6. července

více...

1997
40. ročník festivalu

19. června - 5. července

více...

1998
41. ročník festivalu

24. června - 5. července

více...

1999
42. ročník festivalu

15. - 25. června

více...

2000
43. ročník festivalu

21. června - 1. července

více...

2001
44. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

2002
45. ročník festivalu

20. června - 5. července

více...

2003
46. ročník festivalu

17. - 27. června

více...

2004
47. ročník festivalu

17. června - 4. července

více...

2005
48. ročník festivalu

16. června - 4. července

více...

2006
49. ročník festivalu

15. června - 1. července

více...

2007
50. ročník festivalu

18. června - 5. července

více...

2008
51. ročník festivalu

12. června - 6. července

více...

2009
52. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2010
53. ročník festivalu

10. června - 4. července

více...

2011
54. ročník festivalu

14. června - 8. července

více...

2012
55. ročník festivalu

13. - 30. června

více...

2013
56. ročník festivalu

13. června - 6. července

více...

2014
57. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2015
58. ročník festivalu

9. června - 3. července

více...

2016
narodil se B. Smetana

Na masopustní úterý, 2. března 1824, se sládkovi zámeckého pivovaru v Litomyšli narodilo jedenácté dítě. Konečně syn!

1824
počátky smetanovské tradice

Smetanovská tradice v Litomyšli nevznikla pouze proto, že se zde Smetana narodil. Smetanův kult se v Litomyšli rozvíjel od 70. let 19. století zvláště zásluhou vysokoškoláků, soustředěných ve spolku „Akademikové". více...

1870-1944
Založení festivalu
Smetanova Litomyšl

„Vaše a naše myšlenka pořádati každoročně v Litomyšli hudební festival je tak krásná, že se budeme snažiti o její uskutečnění přes všechny překážky, které vyvstaly, sotva že vešlo ve známost, že Litomyšl míní festival pořádati.“  více...

1945-1949

skryté

1950
2. ročník festivalu

27. - 29. května

více...

1950
rok Jiráskových oslav

nezapočítávaný ročník

5. - 8. července

více...

1951
3. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1952
4. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1953
5. ročník festivalu

2. - 4. července

více...

1954
6. ročník festivalu

1. - 3. července

více...

1955
7. ročník festivalu

6. - 8. července

více...

1956
8. ročník festivalu

5. - 7. července

více...

1957
9. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1958
10. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1959
11. ročník festivalu

25. - 26. června

více...

1960
12. ročník festivalu

7. - 9. července

více...

1961
13. ročník festivalu

7. - 8. července

více...

1962
14. ročník festivalu

6. - 7. července

více...

1963
15. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1964
16. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1965
přerušení tradice

„pro dnešek nejsou typické již velké slavnosti s masovou účastí diváků“

více...

1966-1973
17. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1974
vynechaný ročník

zájezd Národního divadla odvolán z důvodu vystupování v rámci celostátní spartakiády

více...

1975
18. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1976
19. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1977
20. ročník festivalu

30. června - 2. července

více...

1978
21. ročník festivalu

29. června - 1. července

více...

1979
22. ročník festivalu

13. - 15. června

více...

1980
23. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1981
24. ročník festivalu

25. - 27. června

více...

1982
25. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1983
26. ročník festivalu

22. - 23. června

více...

1984
27. ročník festivalu

21. - 23. června

více...

1985
28. ročník festivalu

27. - 29. června

více...

1986
29. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1987
30. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1988
31. ročník festivalu

23. - 25. června

více...

1989
32. ročník festivalu

15. - 17. června

více...

1990
33. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1991
34. ročník festivalu

26. června - 5. července

více...

1992
35. ročník festivalu

25. června - 4. července

více...

1993
36. ročník festivalu

23. června - 3. července

více...

1994
37. ročník festivalu

22. června - 2. července

více...

1995
38. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

1996
39. ročník festivalu

25. června - 6. července

více...

1997
40. ročník festivalu

19. června - 5. července

více...

1998
41. ročník festivalu

24. června - 5. července

více...

1999
42. ročník festivalu

15. - 25. června

více...

2000
43. ročník festivalu

21. června - 1. července

více...

2001
44. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

2002
45. ročník festivalu

20. června - 5. července

více...

2003
46. ročník festivalu

17. - 27. června

více...

2004
47. ročník festivalu

17. června - 4. července

více...

2005
48. ročník festivalu

16. června - 4. července

více...

2006
49. ročník festivalu

15. června - 1. července

více...

2007
50. ročník festivalu

18. června - 5. července

více...

2008
51. ročník festivalu

12. června - 6. července

více...

2009
52. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2010
53. ročník festivalu

10. června - 4. července

více...

2011
54. ročník festivalu

14. června - 8. července

více...

2012
55. ročník festivalu

13. - 30. června

více...

2013
56. ročník festivalu

13. června - 6. července

více...

2014
57. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2015
58. ročník festivalu

9. června - 3. července

více...

2016

skryté

1950
2. ročník festivalu

27. - 29. května

více...

1950
rok Jiráskových oslav

nezapočítávaný ročník

5. - 8. července

více...

1951
3. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1952
4. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1953
5. ročník festivalu

2. - 4. července

více...

1954
6. ročník festivalu

1. - 3. července

více...

1955
7. ročník festivalu

6. - 8. července

více...

1956
8. ročník festivalu

5. - 7. července

více...

1957
9. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1958
10. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1959
11. ročník festivalu

25. - 26. června

více...

1960
12. ročník festivalu

7. - 9. července

více...

1961
13. ročník festivalu

7. - 8. července

více...

1962
14. ročník festivalu

6. - 7. července

více...

1963
15. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1964
16. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1965
přerušení tradice

„pro dnešek nejsou typické již velké slavnosti s masovou účastí diváků“

více...

1966-1973
17. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1974
vynechaný ročník

zájezd Národního divadla odvolán z důvodu vystupování v rámci celostátní spartakiády

více...

1975
18. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1976
19. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1977
20. ročník festivalu

30. června - 2. července

více...

1978
21. ročník festivalu

29. června - 1. července

více...

1979
22. ročník festivalu

13. - 15. června

více...

1980
23. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1981
24. ročník festivalu

25. - 27. června

více...

1982
25. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1983
26. ročník festivalu

22. - 23. června

více...

1984
27. ročník festivalu

21. - 23. června

více...

1985
28. ročník festivalu

27. - 29. června

více...

1986
29. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1987
30. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1988
31. ročník festivalu

23. - 25. června

více...

1989
32. ročník festivalu

15. - 17. června

více...

1990
33. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1991
34. ročník festivalu

26. června - 5. července

více...

1992
35. ročník festivalu

25. června - 4. července

více...

1993
36. ročník festivalu

23. června - 3. července

více...

1994
37. ročník festivalu

22. června - 2. července

více...

1995
38. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

1996
39. ročník festivalu

25. června - 6. července

více...

1997
40. ročník festivalu

19. června - 5. července

více...

1998
41. ročník festivalu

24. června - 5. července

více...

1999
42. ročník festivalu

15. - 25. června

více...

2000
43. ročník festivalu

21. června - 1. července

více...

2001
44. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

2002
45. ročník festivalu

20. června - 5. července

více...

2003
46. ročník festivalu

17. - 27. června

více...

2004
47. ročník festivalu

17. června - 4. července

více...

2005
48. ročník festivalu

16. června - 4. července

více...

2006
49. ročník festivalu

15. června - 1. července

více...

2007
50. ročník festivalu

18. června - 5. července

více...

2008
51. ročník festivalu

12. června - 6. července

více...

2009
52. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2010
53. ročník festivalu

10. června - 4. července

více...

2011
54. ročník festivalu

14. června - 8. července

více...

2012
55. ročník festivalu

13. - 30. června

více...

2013
56. ročník festivalu

13. června - 6. července

více...

2014
57. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2015
58. ročník festivalu

9. června - 3. července

více...

2016
Skryté 2017
59. ročník festivalu

16. června - 6. července

více...

2017
60. ročník festivalu

14. června - 7. července

více...

2018
61. ročník festivalu

13. června - 7. července

více...

2019
62. ročník festivalu

2. - 12. července

více...

2020

skryté

1950
2. ročník festivalu

27. - 29. května

více...

1950
rok Jiráskových oslav

nezapočítávaný ročník

5. - 8. července

více...

1951
3. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1952
4. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1953
5. ročník festivalu

2. - 4. července

více...

1954
6. ročník festivalu

1. - 3. července

více...

1955
7. ročník festivalu

6. - 8. července

více...

1956
8. ročník festivalu

5. - 7. července

více...

1957
9. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1958
10. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1959
11. ročník festivalu

25. - 26. června

více...

1960
12. ročník festivalu

7. - 9. července

více...

1961
13. ročník festivalu

7. - 8. července

více...

1962
14. ročník festivalu

6. - 7. července

více...

1963
15. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1964
16. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1965
přerušení tradice

„pro dnešek nejsou typické již velké slavnosti s masovou účastí diváků“

více...

1966-1973
17. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1974
vynechaný ročník

zájezd Národního divadla odvolán z důvodu vystupování v rámci celostátní spartakiády

více...

1975
18. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1976
19. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1977
20. ročník festivalu

30. června - 2. července

více...

1978
21. ročník festivalu

29. června - 1. července

více...

1979
22. ročník festivalu

13. - 15. června

více...

1980
23. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1981
24. ročník festivalu

25. - 27. června

více...

1982
25. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1983
26. ročník festivalu

22. - 23. června

více...

1984
27. ročník festivalu

21. - 23. června

více...

1985
28. ročník festivalu

27. - 29. června

více...

1986
29. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1987
30. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1988
31. ročník festivalu

23. - 25. června

více...

1989
32. ročník festivalu

15. - 17. června

více...

1990
33. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1991
34. ročník festivalu

26. června - 5. července

více...

1992
35. ročník festivalu

25. června - 4. července

více...

1993
36. ročník festivalu

23. června - 3. července

více...

1994
37. ročník festivalu

22. června - 2. července

více...

1995
38. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

1996
39. ročník festivalu

25. června - 6. července

více...

1997
40. ročník festivalu

19. června - 5. července

více...

1998
41. ročník festivalu

24. června - 5. července

více...

1999
42. ročník festivalu

15. - 25. června

více...

2000
43. ročník festivalu

21. června - 1. července

více...

2001
44. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

2002
45. ročník festivalu

20. června - 5. července

více...

2003
46. ročník festivalu

17. - 27. června

více...

2004
47. ročník festivalu

17. června - 4. července

více...

2005
48. ročník festivalu

16. června - 4. července

více...

2006
49. ročník festivalu

15. června - 1. července

více...

2007
50. ročník festivalu

18. června - 5. července

více...

2008
51. ročník festivalu

12. června - 6. července

více...

2009
52. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2010
53. ročník festivalu

10. června - 4. července

více...

2011
54. ročník festivalu

14. června - 8. července

více...

2012
55. ročník festivalu

13. - 30. června

více...

2013
56. ročník festivalu

13. června - 6. července

více...

2014
57. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2015
58. ročník festivalu

9. června - 3. července

více...

2016

vyhledávání v archivu ročníků

   
   
   


dokumenty

monitoring médií

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz