Historie nejedlá i jedlá

Search
Close this search box.

WEB , Datum: 23.02.2020 , Zdroj: classicpraha.cz , Autor: Martina Klausová , RU / den / 1: 10 000

Deset let poté, co nejznámější Smetanova opera Prodaná nevěsta zazněla roku 1866 premiérově v pražském Prozatimním divadle, se dočkala i provedení ve skladatelově rodišti. Nenápadné a přece půvabné město Litomyšl, hrdé na svého rodáka, nacvičilo ve spolupráci různých spolků ochotnické provedení této opery. Psal se rok 1876 a úspěch představení povzbudil jeho iniciátory k dalšímu oslavnému kroku.

Příležitost se naskytla v létě roku 1880. Město si připomínalo padesát let od prvního zdejšího vystoupení tehdy – rozuměj roku 1830 – jen šestiletého Bedřicha Smetany. Dramaturgie oslav se na ose Praha-Vídeň ujali významní muži. Estetik a teoretik hudby Otakar Hostinský a filozof a sociolog Tomáš Guarrigue Masaryk. Báseň vytvořil Jaroslav Vrchlický. Vrcholem byla účast samotného Smetany, již zcela hluchého, ale šťastného z pozornosti, které se mu v Litomyšli dostalo.

Nejenže byl právě tehdy vytvořen jakýsi předobraz budoucího Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Skladatel, jehož život rozhodně nebyl jednoduchý, se zařadil k pozoruhodnému množství osobností, které se během 19. století v obrozenecké Litomyšli buď narodily nebo zde žily a působily.

Alois Jirásek tu v 70. letech jako suplent učil na gymnáziu a oslavil město ve své Filosofské historii. Už před ním ve městě třikrát pobývala Božena Němcová a roku 1855 zde vydala svoji Babičku. V Litomyšli působila Teréza Nováková i Magdalena Dobromila Rettigová, narodili se tu malíř Julius Mařák i literát Hubert Gordon Schauer. Ten, kterému Masarykova (a Kramářova a Kaizlova) revue Čas uveřejnila roku 1866 podnětně provokativní článek o pochybném smyslu samostatné kultury malého národa.

A roku 1878 se v Litomyšli narodil také profesor a politik Zdeněk Nejedlý. U jeho pomníku přibyla v 90. letech minulého století cedulka s výstižným textem: „Rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré a zavrhuje špatné jeho skutky“.

A právě historii i současnosti S metanovy Litomyšle se bude věnovat Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditori a. Premiéra pořadu je připravena na

Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 27.2. ve 22:00 a v sobotu 29.2. v 10:00.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz