1. ročník / Smetanova Litomyšl

navigace
Průběh ročníku
Program ročníku
Tiskoviny
Fotografie
kompletní přehled ročníků Smetanovy Litomyšle

V létě 1948, při představení Dvou vdov v Jabkenicích, přišli litomyšlští s nápadem něco podobného uspořádat ke 125. výročí narození Bedřicha Smetany v roce 1949. Oslovili litomyšlského rodáka ministra Zdeňka Nejedlého, jehož myšlenka natolik zaujala, že sám vypracoval program oslav a přednesl jej na schůzi v ministerstvu školství věd a umění dne 18. února 1949. Od původního plánu uspořádat pouze představení Dvou vdov na louce u tzv. Černé hory se upustilo a byl přijat velkorysejší plán: záměr byl rozšířen o Dalibora, uvedeného na II. zámeckém nádvoří, a koncert Východočeské župy Fibichovy za doprovodu orchestru Národního divadla. Dále představení Jiráskovy Magdaleny Dobromily Rettigové litomyšlských ochotníků v zámeckém divadélku, slavnostní otevření nově zařízeného Smetanova rodného bytu a otevření sálů prvního poschodí státního zámku, rovněž dobově zařízených.

Tento plán začal realizovat první výkonný výbor, který vytvořil několik pracovních týmů – například odbor pro stavbu jevišť, odbor pořadatelský, finanční apod. Termín oslav byl stanoven na letnice. Byla vybudována jeviště pro operu Dalibor v zámeckém nádvoří (18m dlouhé a 6m hluboké) a pro Dvě vdovy v zámecké zahradě (dlouhé 16m a hluboké 13m). Obě jeviště byla vyvýšena a před nimi byla prohloubena orchestřiště. Kapacita hlediště v zámeckém nádvoří byla 1490 sedadel, 88 přístavků a 750 míst k stání, hlediště v zámecké zahradě mělo 2859 míst k sezení a asi 1500 míst k stání. Všechny stavby byly budovány za citelného nedostatku materiálu, hlavně dřeva. Stavební práce byly prováděny převážně brigádnicky. Plakáty ke Smetanově Litomyšli dvojího rozměru navrhl Karel Svolinský. Námětem k figurální části, znázorňující dívku s květinovým věncem, mu prý byla první a poslední část písně Bedřicha Smetany – Věno. Tento plakát se pak – s několika přestávkami – používal až do roku 1992.

I jinak žila Litomyšl v horečných přípravách. Ve výkladních skříních obchodů se objevily portréty Bedřicha Smetany, partitury jeho oper, literatura o slavném hudebním skladateli i fotografie herců Národního divadla. Litomyšl žila rušnými přípravami a očekáváním vzácných hostů. Patřil k nim samozřejmě ministr kultury Zdeněk Nejedlý, ale také zástupci Smetanovy rodiny, vnuci a pravnučka s malým Smetanovým prapravnukem Marianem Kořánem.

Průběh ročníku

sobota 4. června 1949

V sobotu 4. června přijel soubor Národního divadla: 18 sólistů, 100 členů sboru, 80 členů orchestru, 20 členů baletu, 30 pracovníků techniky, sbormistr, dirigent, nápověda apod. Vlastní program oslav začal v sobotu dopoledne otevřením prvního poschodí státního zámku. Odpoledne byla ve druhém poschodí zámku zahájena výstava obrazů „Mistři českého umění 19. století“ a večer v kouzelném prostředí druhého zámeckého nádvoří zazněly tóny Smetanovy opery Dalibor. Obsazení bylo prvotřídní: Václav Bednář (král Vladislav), Beno Blachut (Dalibor), Jiří Schiller (Budivoj), Marie Podvalová (Milada), Karel Kalaš (Žalářník), Antonín Votava (Vítek), Štefa Petrová (Jitka), Jaroslav Veverka (Soudce). Ve druhém představení v neděli 5. června byla v obsazení jediná změna, když Vítka zpíval Oldřich Kovář.

Obecenstvo bylo nadšené. Nikomu nevadilo, že představení končilo až po půlnoci, bouřlivý potlesk vyvolával účinkující mnohokrát zpět na scénu.

neděle 5. června 1949

V neděli 5. června slavnosti pokračovaly otevřením rodného bytu Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru opět za přítomnosti četných oficiálních osobností, mezi nimiž byl i předseda Národního shromáždění, primátor hlavního města Prahy a řada dalších. Odpoledne zaznělo představení Dvě vdovy pod taktovkou Karla Nedbala a v režii Ferdinanda Pujmana. Podobně jako dopolední slavnost bylo i toto představení vysíláno pražským rozhlasem. I tentokrát připravilo obecenstvo účinkujícím nadšené ovace. Večer téhož dne byl v zámeckém nádvoří opakován Dalibor za stejného ohlasu. Jen počasí hrozilo pokazit nádhernou atmosféru a hudební zážitek. Po prvních kapkách deště dirigent a hudebníci naznačili přerušení hry, avšak rezolutní gesto Marie Podvalové přímo na scéně zapůsobilo, a tak se pokračovalo dál. Naštěstí se počasí umoudřilo a opera mohla být dohrána.

Ještě pondělí bylo pro Litomyšl svátkem. Dopoledne bylo věnováno koncertu Východočeské pěvecké župy Fibichovy a odpoledne byly znovu opakovány Dvě vdovy, opět s velkým úspěchem. Nadšení Litomyšlanů se projevilo i na nádraží, kam přišli stovky lidí Národní divadlo vyprovodit. Téhož dne večer zahráli ještě místní ochotníci Jiráskovu veselohru M. D. Rettigová v zámeckém divadélku. Úspěch slavností znovu utvrdil v přesvědčení, že by Smetanova Litomyšl 1949 neměla být ojedinělou akcí, ale pevným základem soustavné, trvalé péče o zpřístupnění Smetanova díla v nejkrásnějším provedení co nejširšímu okruhu posluchačů.

pondělí 6. června 1949

Ještě pondělí bylo pro Litomyšl svátkem. Dopoledne bylo věnováno koncertu Východočeské pěvecké župy Fibichovy a odpoledne byly znovu opakovány Dvě vdovy, opět s velkým úspěchem. Nadšení Litomyšlanů se projevilo i na nádraží, kam přišli stovky lidí Národní divadlo vyprovodit. Téhož dne večer zahráli ještě místní ochotníci Jiráskovu veselohru M. D. Rettigová v zámeckém divadélku. Úspěch slavností znovu utvrdil v přesvědčení, že by Smetanova Litomyšl 1949 neměla být ojedinělou akcí, ale pevným základem soustavné, trvalé péče o zpřístupnění Smetanova díla v nejkrásnějším provedení co nejširšímu okruhu posluchačů.

Program ročníku

Sobota 4. června

11.00 hodin, zámek Litomyšl, I. poschodí 
Otevření zámecké expozice, proslov odb. přednosty Zd. Wirtha.

———- 

16.00 hodin, zámek Litomyšl, II. poschodí
Zahájení výstavy „Čeští klasikové 19. století“ 

———-

21.00 hodin, II. nádvoří zámku
Bedřich Smetana: DALIBOR
Vladislav – Václav Bednář, Dalibor – Beno Blachut, Budivoj – Jiří Schiller, Vítek – Antonín Votava, Milada – Marie Podvalová, Jitka – Štěpánka Petrová, Soudce – Jaroslav Veverka, Žalářník – Karel Kalaš
Režie: Karel Palouš
Výtvarník: Jan Sládek
Dirigent: Jaroslav Krombholc
Národní divadlo Praha

Neděle 5. června

10.00 hodin, I. zámecké nádvoří
Otevření rodného bytu Bedřicha Smetany, proslov ministra Dr. Zd. Nejedlého

———-

15.30 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: DVĚ VDOVY
Karolína – Marie Budíková, Anežka – Zdenka Hrnčířová, Podhájský – Ivo Žídek, Mumlal – Jroslav Veverka, Toník – Jaroslav Skácel, Lidka – Miroslava Fidlerová
Režie: Ferdinand Pujman 
Výtvarník: Václav Gottlieb
Dirigent: Karel Nedbal
Národní divadlo Praha

———-

21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: DALIBOR
Vladislav – Václav Bednář, Dalibor – Beno Blachut, Budivoj – Jiří Schiller, Vítek – Oldřich Kovář, Milada – Marie Podvalová, Žalářník – Karel Kalaš, Jitka – Štěpánka Petrová, Soudce – Jaroslav Veverka,
Režie: Karel Palouš
Výtvarník: Jan Sládek
Dirigent: Jaroslav Krombholc
Národní divadlo Praha

Pondělí 6. června

10.30 hodin, u pomníku Bedřicha Smetany na náměstí
Hold Východočeské pěvecké župy Fibichovy Bedřichu Smetanovi

———–

11.15, II. zámecké nádvoří
Koncert Východočeské pěvecké župy Fibichovy
Sbory z oper B. Smetany
500 pěvců a 100 členný orchestr Národního divadla Praha

———-

15.30 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: DVĚ VDOVY
Karolína – Maria Tauberová, Anežka – Zdenka Hrnčířová, Podhájský – Ivo Žídek, Mumlal – Eduard Haken, Toník – Oldřich Kovář, Lidka – Miroslava Fidlerová
Režie: Ferdinand Pujman
Výtvarník: Václav Gottlieb
Dirigent: Karel Nedbal

Národní divadlo Praha

———-

Zámecké divadélko
Alois Jirásek: M. D. Rettigová
Spolek litomyšlských ochotníků

Tiskoviny

Fotografie

V létě 1948, při představení Dvou vdov v Jabkenicích, přišli litomyšlští s nápadem něco podobného uspořádat ke 125. výročí narození Bedřicha Smetany v roce 1949. Oslovili litomyšlského rodáka ministra Zdeňka Nejedlého, jehož myšlenka natolik zaujala, že sám vypracoval program oslav a přednesl jej na schůzi v ministerstvu školství věd a umění dne 18. února 1949. Od původního plánu uspořádat pouze představení Dvou vdov na louce u tzv. Černé hory se upustilo...
Více...
V létě 1948, při představení Dvou vdov v Jabkenicích, přišli litomyšlští s nápadem něco podobného uspořádat ke 125. výročí narození Bedřicha Smetany v roce 1949. Oslovili litomyšlského rodáka ministra Zdeňka Nejedlého, jehož myšlenka natolik zaujala, že sám vypracoval program oslav a přednesl jej na schůzi v ministerstvu školství věd a umění dne 18. února 1949. Od původního plánu uspořádat pouze představení Dvou vdov na louce u tzv. Černé hory se upustilo a byl přijat velkorysejší plán: záměr byl rozšířen o Dalibora, uvedeného na II. zámeckém nádvoří, a koncert Východočeské župy Fibichovy za doprovodu orchestru Národního divadla. Dále představení Jiráskovy Magdaleny Dobromily Rettigové litomyšlských ochotníků v zámeckém divadélku, slavnostní otevření nově zařízeného Smetanova rodného bytu a otevření sálů prvního poschodí státního zámku, rovněž dobově zařízených. Tento plán začal realizovat první výkonný výbor, který vytvořil několik pracovních týmů - například odbor pro stavbu jevišť, odbor pořadatelský, finanční apod. Termín oslav byl stanoven na letnice. Byla vybudována jeviště pro operu Dalibor v zámeckém nádvoří (18m dlouhé a 6m hluboké) a pro Dvě vdovy v zámecké zahradě (dlouhé 16m a hluboké 13m). Obě jeviště byla vyvýšena a před nimi byla prohloubena orchestřiště. Kapacita hlediště v zámeckém nádvoří byla 1490 sedadel, 88 přístavků a 750 míst k stání, hlediště v zámecké zahradě mělo 2859 míst k sezení a asi 1500 míst k stání. Všechny stavby byly budovány za citelného nedostatku materiálu, hlavně dřeva. Stavební práce byly prováděny převážně brigádnicky. Plakáty ke Smetanově Litomyšli dvojího rozměru navrhl Karel Svolinský. Námětem k figurální části, znázorňující dívku s květinovým věncem, mu prý byla první a poslední část písně Bedřicha Smetany - Věno. Tento plakát se pak - s několika přestávkami - používal až do roku 1992. I jinak žila Litomyšl v horečných přípravách. Ve výkladních skříních obchodů se objevily portréty Bedřicha Smetany, partitury jeho oper, literatura o slavném hudebním skladateli i fotografie herců Národního divadla. Litomyšl žila rušnými přípravami a očekáváním vzácných hostů. Patřil k nim samozřejmě ministr kultury Zdeněk Nejedlý, ale také zástupci Smetanovy rodiny, vnuci a pravnučka s malým Smetanovým prapravnukem Marianem Kořánem.

Průběh ročníku

sobota 4. června 1949

V sobotu 4. června přijel soubor Národního divadla: 18 sólistů, 100 členů sboru, 80 členů orchestru, 20 členů baletu, 30 pracovníků techniky, sbormistr, dirigent, nápověda apod. Vlastní program oslav začal v sobotu dopoledne otevřením prvního poschodí státního zámku. Odpoledne byla ve druhém poschodí zámku zahájena výstava obrazů „Mistři českého umění 19. století“ a večer v kouzelném prostředí druhého zámeckého nádvoří zazněly tóny Smetanovy opery Dalibor. Obsazení bylo prvotřídní: Václav Bednář (král Vladislav), Beno Blachut (Dalibor), Jiří Schiller (Budivoj), Marie Podvalová (Milada), Karel Kalaš (Žalářník), Antonín Votava (Vítek), Štefa Petrová (Jitka), Jaroslav Veverka (Soudce). Ve druhém představení v neděli 5. června byla v obsazení jediná změna, když Vítka zpíval Oldřich Kovář. Obecenstvo bylo nadšené. Nikomu nevadilo, že představení končilo až po půlnoci, bouřlivý potlesk vyvolával účinkující mnohokrát zpět na scénu.

neděle 5. června 1949

V neděli 5. června slavnosti pokračovaly otevřením rodného bytu Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru opět za přítomnosti četných oficiálních osobností, mezi nimiž byl i předseda Národního shromáždění, primátor hlavního města Prahy a řada dalších. Odpoledne zaznělo představení Dvě vdovy pod taktovkou Karla Nedbala a v režii Ferdinanda Pujmana. Podobně jako dopolední slavnost bylo i toto představení vysíláno pražským rozhlasem. I tentokrát připravilo obecenstvo účinkujícím nadšené ovace. Večer téhož dne byl v zámeckém nádvoří opakován Dalibor za stejného ohlasu. Jen počasí hrozilo pokazit nádhernou atmosféru a hudební zážitek. Po prvních kapkách deště dirigent a hudebníci naznačili přerušení hry, avšak rezolutní gesto Marie Podvalové přímo na scéně zapůsobilo, a tak se pokračovalo dál. Naštěstí se počasí umoudřilo a opera mohla být dohrána. Ještě pondělí bylo pro Litomyšl svátkem. Dopoledne bylo věnováno koncertu Východočeské pěvecké župy Fibichovy a odpoledne byly znovu opakovány Dvě vdovy, opět s velkým úspěchem. Nadšení Litomyšlanů se projevilo i na nádraží, kam přišli stovky lidí Národní divadlo vyprovodit. Téhož dne večer zahráli ještě místní ochotníci Jiráskovu veselohru M. D. Rettigová v zámeckém divadélku. Úspěch slavností znovu utvrdil v přesvědčení, že by Smetanova Litomyšl 1949 neměla být ojedinělou akcí, ale pevným základem soustavné, trvalé péče o zpřístupnění Smetanova díla v nejkrásnějším provedení co nejširšímu okruhu posluchačů.

pondělí 6. června 1949

Ještě pondělí bylo pro Litomyšl svátkem. Dopoledne bylo věnováno koncertu Východočeské pěvecké župy Fibichovy a odpoledne byly znovu opakovány Dvě vdovy, opět s velkým úspěchem. Nadšení Litomyšlanů se projevilo i na nádraží, kam přišli stovky lidí Národní divadlo vyprovodit. Téhož dne večer zahráli ještě místní ochotníci Jiráskovu veselohru M. D. Rettigová v zámeckém divadélku. Úspěch slavností znovu utvrdil v přesvědčení, že by Smetanova Litomyšl 1949 neměla být ojedinělou akcí, ale pevným základem soustavné, trvalé péče o zpřístupnění Smetanova díla v nejkrásnějším provedení co nejširšímu okruhu posluchačů.

Program ročníku

Sobota 4. června

11.00 hodin, zámek Litomyšl, I. poschodí  Otevření zámecké expozice, proslov odb. přednosty Zd. Wirtha. ----------  16.00 hodin, zámek Litomyšl, II. poschodí Zahájení výstavy "Čeští klasikové 19. století"  ---------- 21.00 hodin, II. nádvoří zámku Bedřich Smetana: DALIBOR Vladislav - Václav Bednář, Dalibor - Beno Blachut, Budivoj - Jiří Schiller, Vítek - Antonín Votava, Milada - Marie Podvalová, Jitka - Štěpánka Petrová, Soudce - Jaroslav Veverka, Žalářník - Karel Kalaš Režie: Karel Palouš Výtvarník: Jan Sládek Dirigent: Jaroslav Krombholc Národní divadlo Praha

Neděle 5. června

10.00 hodin, I. zámecké nádvoří Otevření rodného bytu Bedřicha Smetany, proslov ministra Dr. Zd. Nejedlého ---------- 15.30 hodin, zámecká zahrada Bedřich Smetana: DVĚ VDOVY Karolína - Marie Budíková, Anežka - Zdenka Hrnčířová, Podhájský - Ivo Žídek, Mumlal - Jroslav Veverka, Toník - Jaroslav Skácel, Lidka - Miroslava Fidlerová Režie: Ferdinand Pujman  Výtvarník: Václav Gottlieb Dirigent: Karel Nedbal Národní divadlo Praha ---------- 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří Bedřich Smetana: DALIBOR Vladislav - Václav Bednář, Dalibor - Beno Blachut, Budivoj - Jiří Schiller, Vítek - Oldřich Kovář, Milada - Marie Podvalová, Žalářník - Karel Kalaš, Jitka - Štěpánka Petrová, Soudce - Jaroslav Veverka, Režie: Karel Palouš Výtvarník: Jan Sládek Dirigent: Jaroslav Krombholc Národní divadlo Praha

Pondělí 6. června

10.30 hodin, u pomníku Bedřicha Smetany na náměstí Hold Východočeské pěvecké župy Fibichovy Bedřichu Smetanovi ----------- 11.15, II. zámecké nádvoří Koncert Východočeské pěvecké župy Fibichovy Sbory z oper B. Smetany 500 pěvců a 100 členný orchestr Národního divadla Praha ---------- 15.30 hodin, zámecká zahrada Bedřich Smetana: DVĚ VDOVY Karolína - Maria Tauberová, Anežka - Zdenka Hrnčířová, Podhájský - Ivo Žídek, Mumlal - Eduard Haken, Toník - Oldřich Kovář, Lidka - Miroslava Fidlerová Režie: Ferdinand Pujman Výtvarník: Václav Gottlieb Dirigent: Karel Nedbal Národní divadlo Praha ---------- Zámecké divadélko Alois Jirásek: M. D. Rettigová Spolek litomyšlských ochotníků

Tiskoviny

Fotografie

Méně...

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

B. Smetana: Dalibor      4. 6. 1949 / 21:00
B. Smetana: Dalibor      5. 6. 1949 / 21:00
B. Smetana: Dvě vdovy      5. 6. 1949 / 15:30
B. Smetana: Dvě vdovy      6. 6. 1949 / 15:30
Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz