2. ročník / Smetanova Litomyšl

Úspěch oslav 125. narození Bedřicha Smetany v roce 1949 ukázal, že by se festivalu v Litomyšli dařilo a rozhodnutí tak bylo jasné. Výbor však pro jistotu volil spolupráci s Pražským jarem, jehož pořadatelé byli zkušenější. V roce 1950 tak byla Smetanova Litomyšl součástí tohoto mezinárodního hudebního festivalu.

Průběh ročníku

Smetanova Litomyšl se konala ve dnech 27. – 29. května opět v zámku. Úvodem oslav v sobotu 27. května odpoledne byl hold Bedřichu Smetanovi u pomníku na náměstí, kde zazpíval mužský sbor Národního divadla.

V nádvoří byl dvakrát proveden Dalibor. Dirigoval Jaroslav Krombholc, režii měl Karel Palouš, výtvarníkem byl Jan Sládek. Dalibora zpíval Beno Blachut, Miladu Marie Podvalová, krále střídavě Zdeněk Otava a Václav Bednář. V přírodním divadle zámeckého parku byla provedena dvakrát odpolední Prodaná nevěsta. Dirigoval Jaroslav Vogel, režie Karel Palouš, choreografem byl Saša Machov. Mařenku zpívala střídavě Milada Musilová a Marie Budíková, Jeníka Ivo Žídek, Kecala Eduard Haken.

V neděli 28. května dopoledne byla v klášteře litomyšlským sborem Vlastimil provedena Česká mše národní (zpívali členové Národního divadla Beno Blachut a Zdeněk Otava).

V pondělí 29. května zahrál ještě orchestr Národního divadla na druhém zámeckém nádvoří pod taktovkou Jaroslava Krombholce Mou vlast. Na ukončení slavnosti byl téhož dne večer v zámeckém divadélku koncert komorních skladeb Smetanových, provedených Východočeským komorním sdružením a litomyšlskými hudebníky. Byla též recitována báseň Smetanova Litomyšl, kterou pro oslavy napsal básník Jaroslav Bednář.

organizace

Technická výprava a organizace byla obdobná jako v roce 1949. O bezchybnou přípravu se vynikajícím způsobem zasloužil litomyšlský organizátor Albert Raymond, plukovník v.v. Na železnici měli účastníci 33% slevu, v autobusech 25% slevu. Po představeních byly vypraveny zvláštní vlaky do Chocně.

počasí

Počasí nebylo valné. Při večerních představeních bylo citelné chladno, dokonce před druhým představením Prodané nevěsty přišla prudká vichřice a zdálo se, že představení bude muset být přeloženo do výstavní haly, která byla připravena. Naštěstí se však vichřice uklidnila. Když členové Národního divadla večer odjížděli zvláštním vlakem do Prahy a obecenstvo jim na nádraží děkovalo, bylo už zase pěkně. Z důvodu počasí však byly pro příští léta zvoleny pozdější termíny – červen až červenec. Na začátku prázdnin byly také volné školní internáty, což vyřešilo problémy s ubytováním. Nevýhodou tohoto termínu ale bylo narušení kontinuity s hudebním festivalem Pražské jaro, nicméně dosavadní zkušenosti s množstvím návštěvníků slibovaly, že větší organizační samostatnost Smetanovy Litomyšle nebude problémem. Další léta to potvrdila.

Program ročníku

Sobota 27. května

21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: DALIBOR
Vladislav – Václav Bednář, Dalibor – Beno Blachut, Budivoj – Jiří Schiller, Beneš – Karel Kalaš, Vítek – Oldřich Kovář, Milada – Marie Podvalová, Jitka – Marie Budíková, Soudce – Ferdinand Kotas
Režie: Karel Palouš
Výtvarník: Jan Sládek
Dirigent: Jaroslav Krombholc
Sbormistr: Jarmil Burghauser
Národní divadlo Praha

Neděle 28. května

dopledne, piaristický klášter
Česká mše národní
Vlastimil se sólisty Narodního divadla Beno Blatuchem a Zdeňkem Otavou

———-

15.30 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA
Krušina – Václav Bednář, Ludmila – Ludmila Hanzalíková, Mařenka – Milada Musilová, Mícha – Zdeněk Otava, Háta – Marta Krásová, Vašek – Oldřich Kovář, Jeník – Ivo Žídek, Kecal – Eduard Haken, Principál – Karel Hruška, Esmeralda – Jarmila Pechová, Indián – Jan Hadraba
Režisér: Karel Palouš
Dirigent: Jaroslav Vogel
Výtvarník: Jan Sládek
Národní divadlo Praha

———-

21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: DALIBOR
Vladislav – Zdeněk Otava, Dalibor – Beno Blachut, Budivoj – Teodor Šrubař, Beneš – Jaroslav Veverka, Vítek – Oldřich Kovář, Milada – Marie Podvalová, Jitka – Marie Budíková, Soudce – Ferdinand Kotas
Režie: Karel Palouš
Výtvarník: Jan Sládek
Dirigent: Jaroslav Krombholc
Sbormistr: Jarmil Burghauser
Národní divadlo Praha

Pondělí 29. května

dopoledne, II. zamecké nadvoří
Symfonické básně Má Vlast
orchestr Národního divadla

———-

15.30 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA
Krušina – Teodor Šrubař, Ludmila – Ludmila Hanzalíková, Mařenka – Marie Budínová, Mícha – Zdeněk Otava, Háta – Marta Krásová, Vašek – Oldřich Kovář, Jeník – Ivo Žídek, Kecal – Eduard Haken, Principál – Karel Hruška, Esmeralda – Jarmila Pechová, Indián – Jan Hadraba
Režisér: Karel Palouš
Dirigent: Jaroslav Vogel
Výtvarník: Jan Sládek
Národní divadlo Praha

———-

Zámecké divadlo
Komorní koncert Smetanových skladeb
Východočeské komorní združení a litomyšlský hudebníci

Tiskoviny

Fotografie

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz