42. ročník / Smetanova Litomyšl

navigace
Průběh ročníku
Program ročníku
Tiskoviny
Fotografie
kompletní přehled ročníků Smetanovy Litomyšle
Méně...

Program ročníku

Pondělí 5. června

21.00, Zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: Dalibor
Vladislav, král český - Ivan Kusnjer, Dalibor, rytíř - Leo Marian Vodička, Budivoj, velitel stráže - Pavel Červinka, Beneš, žalářník - Richard Novák, Vítek, posel Daliborův - Milan Vlček, Milada, sestra purkrabího - Eva Dřízgová - Jirušová, Soudce - Bohuslav Maršík
Výtvarník scény: Alexandr Babraj
Výtvarnice kostýmů: Jarmila Konečná
Sbormistr: Milan Malý
Režie: František Preisler st.
Dirigent: František Preisler ml.
Spojené operní sbory Praha
Evropský Janáčkův filharmonický orchestr

Úterý 6. června

21.00, Zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: Dalibor
Vladislav, král český - Ivan Kusnjer, Dalibor, rytíř - Leo Marian Vodička, Budivoj, velitel stráže - Pavel Červinka, Beneš, žalářník - Richard Novák, Vítek, posel Daliborův - Milan Vlček, Milada, sestra purkrabího - Eva Dřízgová - Jirušová, Soudce - Bohuslav Maršík
Výtvarník scény: Alexandr Babraj
Výtvarnice kostýmů: Jarmila Konečná
Sbormistr: Milan Malý
Režie: František Preisler st.
Dirigent: František Preisler ml.
Spojené operní sbory Praha
Evropský Janáčkův filharmonický orchestr

Středa 7. června

18.00, Zámecké nádvoří
Koncert na přání - Kouzelný svět dětí v opeře
Eva Dřízgová - Jirušová (Terinka - Jakobín, Micaela - Carmen, Santuzza - Sedlák kavalír)
Jiří Ceé - (Benda - Jakobín)
Jan Markvart - (Jiří - Jakobín)
Richard Novák - (Revírník - Příhody lišky Bystroušky)
Slovem provázejí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru
Kűhnův dětský sbor
Jiří Chvála - sbormistr
Sbor Národního divadla Praha
Milan Malý, Pavel Vaněk - sbormistři
Orchestr Státní opery Praha
Leoš Svárovský - dirigent

Čtvrtek 8. června

17.00, Zámecké nádvoří
Ilja Hurník: Oldřich a Boženka
Boženka - Kateřina Hájovská, Její matka - Šárka Maršálová, Oldřich - Jakub Tolaš, Vladyka Horanský - Václav Marek, Krutana, jeho dcera - Sylva Pivovarčíková - Králová, Viklan - Petr Murcek, Raroh - Evžen Trupan, Císař - Vladimír Němec
Výtvarník scény: Vladimír Šrámek
Výtvrnice kostýmů: Eliška Zapletalová
Choreograf: Petr Miler
Sbormistryně: Kremena Peschakova
Režie: Jana Pletichová - Andělová
Dirigent: Petr Šumník
Orchestr, sbor a balet souboru opery Slezského divdla v Opavě

čas neuveden
Pontifikální mše svatá
Vratislav Kříž - baryton
Jaroslav Tůma - varhany

Pátek 9. června

20.00, Zámecké nádvoří
Chopin - Martinů
Eugen Indjic (USA) - klavír
Anda-Louise Bogza - soprán
Simon Šomorjai - tenor
Roman Janál - baryton
Gustáv Beláček - bas
Otakar Brousek - vypravěč
Kühnův smíšený sbor
sbormistr: Pavel Kühn
Pražská komorní filharmonie
Dirigent: Jiří Bělohlávek

Středa 31. května

17.00, Smetanův dům
Svěrák - Smoljak: Cimrman v říši hudby
Plantážník Krišna - Bořivoj Penc
Plukovník Colonel - Zdeněk Svěrák
Inženýr Vaněk - Miloň Čepelka
Inženýr Wagneŕ - Genadij Rumlena
Scéna a kostými: Jiří Benda
Režie: Ladislav Smoljak
Dirigent: Pavel Vondruška

21.30
Johann Sebastian Bach: Sonáty a partity
Leoš Čepický - housle

Čtvrtek 1. června

20.00, Zámecké nádvoří
Dítě naší doby
Magdaléna Hajóssyová - soprán
Tamara Brummerová - mezzo-soprán
Josef Kundlák - tenor
Ján Galla - bas
Pražský filharmonický sbor
Sbormistr - Jaroslav Brych
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Dirigent - Leoš Svárovský

Pátek 2. června

17.00, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Chrámový koncert
Jiří Houdek st, Jiří Houdek ml. - trubky
Richard Novák - bas
Ludmila Vernerová - soprán
Karla Bytnarová - mezzosoprán
Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans
Vlastislav Novák - sbormistr
Komorní filharmonie Pardubice
Jaroslav Krček - dirigent

21.30
Johann Sebastian Bach: Sonáty a partity II
Leoš Čepický - housle

Sobota 3. června

14.00, Zámecké divadélko
Jacopo Peri: Euridice
Tragédie, 1. Nymfa - Alexandra Spurná, Eurydika - Iva Hošpesová, Orfeus - Stanislav Předota, pastýři Arcetro - Jan Ondráček, Tirsi - Petr John, Aminta - Petr Matuszek, Dafne poselkyně, Venuše - Jana Lewitová, Proserpina, 2. Nymfa - Andrea Brožáková, Pluto - Radek Krejčí, Charonte, Radamando - Jan Dufek
Sbor nymf a pastýřů - Alexandra Spurná, Andrea Brožáková, Jana Lewitová, Jan Ondráček, Jan Dufek
Sbor stínů a záhrobních božstev - Alexandra Spurná, Andrea Brožáková, Jana Lewitová, Jan Ondráček, Pertr Matuszek, Jan Dufek, Petr John, Radek Krejčí
MUSICA SALUTARIS
Eva Harmuthová, Susanne Wagner - flétny
Jan Kvapil - zobcová flétna
Filip Dvořák - cembalo
Jan Krejča - teorba
Vojtěch Spurný - cembalo, varhanní pozitiv a hudební nastudování
Choreografie: Petr Tyc
Výtvarná spolupráce: Mária Fulková
Umělecký vedoucí a režie: Vojtěch Spurný

21.00, Zámecké nádvoří
Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna
Sarastro - Jiří Kalendovský, Tamino - Zoltán Korda, Královna noci - Blanka Melenová, Pamina, její dcera - Yvetta Tannenbergerová, Papageno - Vladimír Chmelo, Papagena - Yvona Konečná, Monostato, mouřenín - Milan Rudolecký, První kněz (Mluvčí) - Richard Novák, 3 dámy z družiny královny - Daniela Straková-Šedrlová, Jana Nábělková, Jitka Zerhauová, 3 géniové - Andrea Kotulanová, Dana Toncrová, Kateřina Hudcová, ozbrojenci - Petr Levíček, Aleš Šťáva, 3 kněží - Jiří Bakala, Pavel Černoch, Petr Růžička
Výtvarník scény - Luboš Hrůza
Výtvarník kostýmů - Jan Skalický
Sbormistr - Josef Pančík
Režie - Jan Kačer
Dirigent - Jaroslav Kyzlink
Sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně

Neděle 4. června

14.00
Moravská lidová balada
Jaroslav Hutka - kytara, zpěv
Radim Hladík - kytara

16.00, Zámecké divadélko
Jacopo Peri: Euridice
Tragédie, 1. Nymfa - Alexandra Spurná, Eurydika - Iva Hošpesová, Orfeus - Stanislav Předota, pastýři Arcetro - Jan Ondráček, Tirsi - Petr John, Aminta - Petr Matuszek, Dafne poselkyně, Venuše - Jana Lewitová, Proserpina, 2. Nymfa - Andrea Brožáková, Pluto - Radek Krejčí, Charonte, Radamando - Jan Dufek
Sbor nymf a pastýřů - Alexandra Spurná, Andrea Brožáková, Jana Lewitová, Jan Ondráček, Jan Dufek
Sbor stínů a záhrobních božstev - Alexandra Spurná, Andrea Brožáková, Jana Lewitová, Jan Ondráček, Pertr Matuszek, Jan Dufek, Petr John, Radek Krejčí
MUSICA SALUTARIS
Eva Harmuthová, Susanne Wagner - flétny
Jan Kvapil - zobcová flétna
Filip Dvořák - cembalo
Jan Krejča - teorba
Vojtěch Spurný - cembalo, varhanní pozitiv a hudební nastudování
Choreografie: Petr Tyc
Výtvarná spolupráce: Mária Fulková
Umělecký vedoucí a režie: Vojtěch Spurný

21.00
Bohuslav Martinů: Řecké pašije
Kněz Grigoris - Richard Novák, Patrierchas - Jiří Klecker, Ladas - Miroslav Výlet, Michelis, syn Patriarchův - Petr Levíček, Kostandis, majitel kavárny - Pavel Kamas, Janakos, obchodník - Tomáš Krejčiřík, Manolios - Miroslav Kopp, Panait - Zdeněk Šmukař, Nikolios, pastucha - Zoltán Korda, Andois, holič - Josef Škrobánek, Kateřina -Daniela Straková - Šedrlová, Lenio, Manoliova snoubenka - Yvetta Tannenbergerová, Stařena - Jana Iskrová, Kněz Fotis - Jan Hladík, Despinio - Jaroslava Hýlová, Stařec - Josef Klán
Výtvarník scény a kostýmů - Michail Tchernaev
Choreografie - Jiří Kyselák
Design světel - Hanns Joachim Haas
Sbormistr - Josef Pančík
Režie - Václav Věžník
Dirigent - Jan Zbavitel
Sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Bedřich Smetana: Dalibor      15. 6. 2000 / 21:00
Bedřich Smetana: Dalibor      16. 6. 2000 / 21:00
Bohuslav Martinů: Řecké pašije      24. 6. 2000 / 21:00
Chopin - Martinů      19. 6. 2000 / 20:00
Chrámový koncert      22. 6. 2000 / 17:00
Dítě naší doby      21. 6. 2000 / 20:00
Eva Urbanová - Galakoncert 2000      25. 6. 2000 / 20:30
Ilja Hurník: Oldřich a Boženka      18. 6. 2000 / 17:00
Jacopo Peri: Euridice      23. 6. 2000 / 14:00
Jacopo Peri: Euridice      24. 6. 2000 / 16:00
Jacopo Peri: Euridice      25. 6. 2000 / 10:30
Johann Sebastian Bach: Sonáty a partity      20. 6. 2000 / 21:30
Johann Sebastian Bach: Sonáty a partity II      22. 6. 2000 / 21:30
Moravská lidová balada      24. 6. 2000 / 14:00
Pontifikální mše svatá      18. 6. 2000
Svěrák - Smoljak: Cimrman v říši hudby      20. 6. 2000 / 17:00
Varhaní koncert      
Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna      23. 6. 2000 / 21:00
Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz