43. ročník / Smetanova Litomyšl

navigace
Průběh ročníku
Program ročníku
Tiskoviny
Fotografie
kompletní přehled ročníků Smetanovy Litomyšle
Méně...

Program ročníku

Pátek 1. června

22.00, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Slavnostní zahajovací koncert - „Hudba pro velký barokní orchestr“
Litomyšlský symfonický orchestr

Dechová harmonie Janáčkovy konzervatoře Ostrava
a členové Moravského dechového orchestru

Janáčkova filharmonie Ostrava
Dirigent: Jiří Stárek

Sobota 2. června

20.30, Zámecké nádvoří
Giacomo Puccini: Turandot
Turandot, čínská princezna - Eva Urbanová, Altoum, čínský císař, její otec - Ivan Ožvát, Timur, vypovězený tatarský král - Peter Mikuláš, Kalaf, neznámý princ, jeho syn - Ernesto Grisales, Liu, mladá otrokyně - Youngok Shin, Mandarín - Mikuláš Doboš, Ping, kancléř - Yu Chen, Pang, maršál - Peter Jelosits, Pong, správce kuchyně - Helmut Wildhaber

Bratislavský chlapecký sbor
Sbormistr: Magdaléna Rovňáková
Slovenský filharmonický sbor
Sbormistr: Blanka Juhaňáková
Slovenská filharmonie
Dirigent: Ondrej Lenárd

Neděle 3. června

21.00, Zámecké nádvoří
Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba
Hrabě Almaviva - Roman Janál - Hraběnka Alamviva - Helena Kaupová, Zuzana - Natalia Melnik, Figaro - Miloslav Podskalský, Cherubín - Pavla Vykopalová, Marcellina - Miroslava Volková, Barbarina - Martina Bauerová, Bartolo - Bohuslav Maršík, Basilio - Jiří Hruška, Curzio - Alfréd Hampel, Antonio - Zdeněk Harvánek
cembalo - Jiří Pokorný
Scéna a kostýmy: Carl Friedrich Oberle
Sbormistr: Pavel Vaněk
Režie: Jaroslav Chundela
Dirigent: Oliver Dohnányi
Orchestr a sbor Opery Národního divadla v Praze

Pondělí 4. června

14.00, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Chrámový koncert
Tomáš Thon - varhany
Schola Gregoriana Pragensis
Umělecký vedoucí: David Eben

17.00, Zámecké nádvoří
Koncert na přání
Jan Simon - klavír
Zdenka Kloubová - soprán
Vladimír Doležal - tenor
Ivan Kusnjer - baryton
Kühnův dětský sbor
sbormistr: Jiří Chvála
Pražský filharmonický sbor
sbormistr - Jaroslav Brych
Symfonický oschestr Českého rozhlasu
dirigent: František Preisler

23.15, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Ora Mystica (Tajemná hodina)
Radovan Lukavský - umělecký přednes
Stamicovo kvarteto
Vítězslav Černoch - 1. housle
Josef Kekula - 2. housle
Jan Pěřuška - viola
Vladimír Leixner - violoncello
Kühnův dětský sbor
Dirigent - Jiří Chvála

Úterý 5. června

20.00, Smetanův dům
Terrence McNally: Maria Callas (Mistrovská lekce)
Maria Callas - Zdena Bittlová, Aritotel Onassis - Peter Hübner, Jacqueline Kennedyová: Šárka Brázdová, Mladá Callas - Petra Hofingerová, Technik - Alexander Postler, Pianista - Josef Picek, Mladí zpěváci - Lucie Smotlachová, Hana Voženílková, Olga Breitzetelová, Vanda Škopková, David Rakoncaj, Aleš Nehněvajsa
Překlad - Stanislava Kellnerová
Revize a úprava překladu - Jiří Záviš
Výprava - Dana Hávová
Hudební spolupráce - Josef Picek
Dramaturgie - Martin Fahrner
Režie - Michael Tarant

Středa 6. června

22.00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Sefardské inspirace
Jana Lewitová - mezzosoprán, viola, bicí nástroje
Vladimír Merta - kytary, loutna, flétna, bicí nástroje, baryton

Čtvrtek 7. června

20.00
Recitál Gabriely Demeterové
Gabriela Demeterová - housle
Giedré Lukšaité - Mrázkové - cembalo

Pátek 8. června

19.00, Zámecké nádvoří
Pocta Antonínu Dvořákovi
Státní filharmonie Brno
Dirigent: Leoš Svárovský

Sobota 9. června

21.00, Zámecké nádvoří
Giuseppe Verdi: Trubadúr
Hrabě Luna, aragonský šlechtic - Miguelangelo Cavalcanti, Leonora, dvorní dáma - Iveta Žižlavská, Azucena, stará cikánka - Jiřina Přívratská, Manrico, její domnělý syn - Nikolaj Višnjakov, Ferrando, Lunův důstojník - Jurij Kruglov, Inez, Leonořína důvěrnice - Jana Sýkorová, Ruiz - Jan Ondráček, Cikán - Antonín Vopálecký, Posel - Miroslav Svoboda
Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Pavel Pokorný
Režie: Martin Otava
Dirigent: Jiří Mikula
Orchest a sbor Státní opery Praha

Čtvrtek 31. května

10.30, Zámecké divadélko
Bedřich Smetana: Má vlast
Petr Jiříkovský, Daniel Wiesner - klavír

14.00, Zámecké divadélko
Bedřich Smetana: Má vlast
Petr Jiříkovský, Daniel Wiesner - klavír

20.30, Zámecké nádvoří
Koncert pro III. tisíciletí
Dagmar Pecková - mezzosoprán (Berio, Dvořák)
Karla Bytnarová - mezzosoprán (Krček)
Pražská komorní filharmonie
Dirigent: Jiří Bělohlávek

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Bedřich Smetana: Má vlast      30. 6. 2001 / 10:30
Bedřich Smetana: Má vlast      30. 6. 2001 / 14:00
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta      1. 7. 2001 / 15:00
Chrámový koncert      24. 6. 2001 / 14:00
Giacomo Puccini: Turandot      22. 6. 2001 / 20:30
Giuseppe Verdi: Trubadúr      29. 6. 2001 / 21:00
Koncert na přání      24. 6. 2001 / 17:00
Koncert pro III. tisíciletí      30. 6. 2001 / 20:30
Ora Mystica (Tajemná hodina)      24. 6. 2001 / 23:15
Pocta Antonínu Dvořákovi      28. 6. 2001 / 19:00
Recitál Gabriely Demeterové      27. 6. 2001 / 20:00
Sefardské inspirace      26. 6. 2001 / 22:00
Varhaní koncert      
Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba      23. 6. 2001 / 21:00
Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz