46. ročník / Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl

navigace
Průběh ročníku
Program ročníku
Tiskoviny
Fotografie
kompletní přehled ročníků Smetanovy Litomyšle

Nové tisíciletí

Jubilejní ročníky závěru dvacátého století přinesly rozšíření počtu pořadů, zvýšily počet návštěvníků, vžil se model vícedenního kontinuálního trvání festivalu. Do nového tisíciletí vstoupil festival s ambicí v tomto trendu pokračovat, hlavním úkolem proto bylo festival dlouhodobě zajistit finančními prostředky a pevněji jej zakotvit do litomyšlského zámku dlouhodobými smlouvami. Po novém ustavení Pardubického kraje byl festival zařazen do tzv. „tváře kraje“, označen jako nejvýznamnější kulturní podnik kraje a Pardubický kraj se od roku 2004 stal spolupořadatelem Smetanovy Litomyšle. Oficiální posílení regionálního významu mělo také vliv na získání nového generálního partnera Skanska DS a.s., který poprvé v historii uzavřel s organizátory víceletou smlouvu a zvýšil tak jistotu pořádání v dalších letech.

Průběh ročníku

Na rok 2004 připadla pozoruhodná řada „kulatých“ jubileí významných českých hudebních skladatelů. Proto Vláda České republiky podpořila vznik projektu „Česká hudba 2004 – nedílná součást evropské kultury“ s předpokládanou účastí nejen státních a polostátních firem, ale i soukromých, jejichž vedení cítí podporu české kultury jako správnou součást svého působení v této zemi.

Smetanova Litomyšl se k programu Česká hudba 2004 připojila nejen proto, že jedním z jubilujících autorů je litomyšlský rodák, zakladatel české národní hudby, Bedřich Smetana (180 let od narození a 120 od úmrtí). Festival pořádaný k jeho poctě dávno již neuvádí pouze jeho opery, ale v programu je každoročně dobrá hudba všech žánrů různých autorů. Proto dramaturgie 46. ročníku odrazila i další jubilea roku 2004 a představila především českou hudbu, přednesenou českými výkonnými umělci.

Nekladla si však za prvoplánový cíl pouze reprezentativní uvádění děl jubilujících skladatelů, ale v prokomponované dramaturgii též poukázala na vzájemné umělecké i životní vazby a vlivy dotčených tvůrců, včetně patřičného kontextu jejich přínosu, vkladu a ovlivnění evropské resp. světové hudby. Proto se festival neodehrával jen na pódiích, ale též ve festivalových tiskovinách a zejména pak na Mezinárodní muzikologické konferenci Obraz Bedřicha Smetany v proměnách času 1824 – 1884 – 2004.

Zásadní pozornost byla věnována přípravě inscenace první Smetanovy opery Braniboři v Čechách, která vznikla v koprodukci Smetanovy Litomyšle a Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, dále profilovému cyklu Pocta Petru Ebenovi; významná jubilea Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka byla připomenuta samostatnými koncerty (např. Pocta Antonínu Dvořákovi, Glagolská mše) stejně jako festivalovou premiérou opery Dimitrij.

Tradičně divácky velmi úspěšný byl Koncert na přání, jenž letos přinesl slavnou filmovou hudbu, očekávání splnil Galakoncert Štefana Margity i Recitál Gabriely Beňačkové. V dramaturgii se objevily i dva externí koncerty – v poutním kostele na Hoře Matky Boží v Hedči u Králík a v nádvoří zámku Pardubice.

Uskutečnilo se 22 pořadů, z toho 11 ve II. zámeckém nádvoří, 2 pořady v zámeckém divadélku, jeden ve Smetanově domě, kde se konala i mezinárodní konference o B. Smetanovi, tři koncerty byly v litomyšlských chrámech, jeden na Smetanově náměstí, 2 externí koncerty se odehrály mimo Litomyšl.

Přehled ročníku:

Datum konání: 17. – 27. června 2004

Záštita: 46. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Petra Pitharta, ministra kultury Pavla Dostála a hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

Návštěvnost festivalu:

Pro festival v roce 2004 bylo připraveno 13.598 vstupenek. Navštívilo jej 12.635 posluchačů, průměrná návštěvnost činila 92,9 %.

Sponzoři ročníku:

Na pokrytí rozpočtu se podílelo Město Litomyšl, Pardubický kraj a Ministerstvo kultury České republiky.

Generální reklamní partner: Česká spořitelna, a.s.

Hlavní reklamní partneři: Saint-Gobain Vertex, a.s., ŠkodaAuto, Transgas, a.s., Východočeská energetika, a.s.

Reklamní partneři: Lesy České republiky, s.p., České radiokomunikace, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Rieter CZ, a.s., Elektrárny Opatovice a.s., Mlékárna Olešnice RMD, Profistav s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s., Mach-líhně kuřat, STORY Design, s.r.o.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi

Oficiální dodavatelé: Plzeňský Prazdroj, a.s., Coca-Cola Beverages, Vinselekt Michlovský, a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, ACR Alfa, Mezzo, MF Dnes, Rencar

Program ročníku

Čtvrtek 17. června

21:00 hodin, II. nádvoří
Bedřich Smetana: BRANIBOŘI V ČECHÁCH (1. premiéra)
Opera o třech jednáních na libreto Karla Sabiny. Nastudováno pro festival Smetanova Litomyšl.
Wolfram Olbramovič, starosta pražský – Jan Hladík, Oldřich Rokycanský, rytíř – Ladislav Mlejnek, Warneman, setník braniborský – Pavel Černoch, Jíra, poběhlík – Alojz Harant, Kmet – Richard Novák, Biřic – Josef Šrobánek, Junoš – Petr Levíček, Jan Tausendmark, mladí občané pražští – Vladimír Chmelo, Ludiše – Dagmar Žaludková, Vlčenka – Marika Žáková, Děčana, dcery Wolframovy – Eva Garajová
Výtvarník scény a design světel: Otto Šujan
Výtvarník kostýmů: Zdeněk Šánský
Sbormistr: Josef Pančík
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Marián Chudovský

Sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně


Pátek 18. června

21:00 hodin, II. nádvoří
Bedřich Smetana: BRANIBOŘI V ČECHÁCH (2. premiéra)
Opera o třech jednáních na libreto Karla Sabiny.
Wolfram Olbramovič, starosta pražský – Jan Hladík, Oldřich Rokycanský, rytíř – Ladislav Mlejnek, Warneman, setník braniborský – Pavel Černoch, Jíra, poběhlík – Alojz Harant, Kmet – Richard Novák, Biřic – Josef Šrobánek, Junoš – Petr Levíček, Jan Tausendmark, mladí občané pražští – Vladimír Chmelo, Ludiše – Dagmar Žaludková, Vlčenka – Marika Žáková, Děčana, dcery Wolframovy – Eva Garajová
Výtvarník scény a design světel: Otto Šujan
Výtvarník kostýmů: Zdeněk Šánský
Sbormistr: Josef Pančík
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Marián Chudovský

Sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně

  

Sobota 19. června

15:00 hodin, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
HOMAGE A EBEN
Petr Eben: Okna podle Marca Chagalla
pro trubky a varhany (výběr)
I. Modré okno – Ruben
Con moto
II. Zlaté okno – Levi
Festivo
Nedělní hudba pro varhany (výběr)
III. Moto ostinato. Moderato e pesante
IV. Finale. Molto agitato
A Festive Voluntary
variace na koledu Good King Wenceslas
Árie Ruth pro nižší hlas a varhany
„Kamkoli půjdeš ty, půjdu i já…“
Krajiny patmoské pro varhany a bicí
I. Krajina s orlem, II. Krajina se starci, III. Krajina s chrámem, IV. Krajina s duhou, V. Krajina s koňmi

Aleš Bárta – varhany, Veronika Hajnová – mezzosoprán, Marek Zvolánek – trubka, David Řehoř – bicí nástroje

———- 

20:30 hodin, II. zámecké nádvoří
GALAKONCERT ŠTEFANA MARGITY
Antonín Dvořák: Rusalka
Polonéza ze 2. dějství
Cigánské melodie
,,Když mne stará matka…“
Bedřich Smetana: Hubička
Skřivánčí píseň Barče ze 2. dějství
Antonín Dvořák: Rusalka
Árie Rusalky z 1. dějství
Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský
Árie Rosiny z 1. dějství
Gaetano Donizetti: Nápoj lásky
Romance Nemorina ze 2. dějství
Gioacchino Rossini: Italka v Alžíru
Předehra k opeře
Gaetano Donizetti: Nápoj lásky
Duet Adiny a Nemorina z 1. dějství
Petr Iljič Čajkovskyj: Evžen Oněgin
Polonéza ze 3. dějství, Árie Lenského ze 2. dějství
Giuseppe Verdi: Rigoletto
Árie Gildy z 1. dějství
La Traviata
Duet Alfréda a Violetty ze 4. dějství
Georges Bizet: Carmen
Intermezzo ze 4. dějství
Francesco Cilea: Arlézanka
Federikův nářek ze 2. dějství
Giacomo Puccini: Bohéma
Árie Mimi z 1. dějství, Valčík Musetty ze 2. dějství
Nikolaj Rimskij – Korsakov: Sadko
Píseň indického kupce ze 4. obrazu
Francesco Cilea: Adriana Lecouvreur
Árie Adriany z 1. dějství
César Franck: Panis Angelicum
Giuseppe Verdi: La Traviata
Přípitek z 1. dějství

Štefan Margita – tenor
Simona Houda-Šaturová – soprán
Livia Ághová – soprán
František Preisler – dirigent
Orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně


Neděle 20. června

10.30 a 14.00 hodin, zámecké divadélko
SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ
Prokomponovaný koncert prózy, příběhů, básní a fejetonů českých a světových autorů s českou a světovou hudbou.
Bohuslav Martinů: Promenády pro flétnu, housle a klavír, H. 274
Poco allegro – Adagio – Scherzando – Poco allegro
Jevgenij Jevtušenko: Zelené víno
Astor Piazzolla: Violentango
(v úpravě pro kvartet Michala Rataje)
Josef Kainar: Zachtělo se mi
Zdeněk Lukáš: Quartetto con flauto
pro flétnu, housle, violoncello a klavír
I. Andante
Václav Hrabě: Pár tónů
Lukáš Hurník: Fusion music pro kvartet
II. Blues
Luis Aragon: Elsa
Bohuslav Martinů: Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H.300
II. Adagio
Lukáš Hurník: Pok kosou času
3 melodramy na Shakespearovy sonety pro recitátora a kvartet
Jiří Suchý: Chudák Barnabáš
Jiří Teml: Partita pro flétnu, housle, violoncello a klavír
III. Notturno
Lawrence Ferlinghetti: Dlouhá ulice
Bohuslav Martinů: Kvartet H.315
Adagio. Andante (poco moderato)
Antoin de Saint Exupéry: Malý princ

Boris Rössner – recitace
Ensemble Martinů – um. vedoucí Miroslav Matějka – flétna, Radka Preislerová – housle, Bledar Zajmi – violoncello, Štěpán Kos – klavír
Miloslav Kučera a Miroslav Matějka
 – Scénář a režie

———-

15:00 hodin, Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Hora Matky Boží u Králík
KONCERT NA HOŘE MATKY BOŽÍ
Arcangelo Corelli: Suita
Sarabanda – Giga – Badinerie
J. Arcadelt, C. Monteverdi, T. L. da Victoria, G. Holst: Ave Maria
Bedřich Smetana: Hubička
Ukolébavka Vendulky z I. dějství
,,Letěla bělounká holubička…“

Jan Křtitel Vaňhal: Stabat Mater
duchovní kantáta pro soprán, alt, dětský sbor, varhany a smyčcový orchestr
I. Stabat Mater (Andante – coro)
II. O quam tristis (Adagio – soprano solo)
III. Quie est homo (Andante – alto solo)
IV. Pro peccatis (Andante – coro)
V. Eja Mater (Allegro moderato – soprano solo)
VI. Sancta Mater (Andante – alto solo)
VII. Tui nati (Andante – soprano solo)
VIII. Fac me vere (Andante – coro)
IX. Vigro virginum (Allegro moderato – soprano solo)
X. Fac me plagis (Adagio – alto solo)
XI.Fac me cruce (Adagio – soli, coro)
XII. Amen (Alla capella – coro)

Olga Jelínková – soprán, Stanislava Jirků – mezzosoprán, Jan Kalfus – varhany
Kühnův dětský sbor
sbormistr – Jiří Chvála
Záhřebští sólisté
Umělecký vedoucí: Tonko Ninić
Dirigent: Petr Šumník

———-

21:00 hodin, II. zámecké nádvoří (pro nepřízeň počasí přeloženo ze zámeckého amfiteátru)
Giuseppe Verdi: AIDA
Opera o čtyřech dějstvích na libreto Antonia Ghislanzoniho.
Aida – Tatiana Teslia, Radames – Ernesto Grisales, Amneris – Jitka Zerhauová, Amonasro – Jurij Gorbunov, Ramfis – Ladislav Mlejnek, Král – Jan Hladík, Kněžka – Daniela Straková-Šedrlová, Posel – Petr Levíček, Baletní sólo – Eva ŠeneklováMercedes Gonzalez, Martin Žák
Vývarník scény: Vladimír Soukenka
Výtvarník kostýmů: Josef Jelínek
Sbormistr: Josef Pančík
Choreografie: Zdeněk Prokeš
Dirigent: Jan Štych
Režie: Václav Věžník

Sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně


Pondělí 21. června

17.30 hodin, II. zámecké nádvoří
POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI I.
Antonín Dvořák:

Romance f moll pro housle a orchestr, op. 11
Valčík A dur, op. 54 č. 1
Humoreska Ges dur, op. 101 č. 7
Symfonické variace pro velký orchestr, op. 78
Koncert g moll pro klavír a orchestr, op. 33
Allegro agitato – Andante sostenuto – Finale. Allegro con fuoco

Jan Simon – klavír
Jiří Vodička – housle
Tomáš Netopil
 – dirigent
Janáčkova filharmonie Ostrava

———-

20.00 hodin, nádvoří Zámku Pardubice
SLAVNOSTI LÉTA NA ZÁMKU PARDUBICE
Georg Phillip Telemann: Suita Es dur „La Lyra“, TWV 55
Ouverture (Andante – Allegro – Andante) – Menuet I a II – La Vielle – Sicilienne – Rondeau – Bourree I a II – Gigue
Antonio Vivaldi: Léto, Koncert g moll op. 8, č. 2 z cyklu Čtvero ročních dob
(Allegro non molto – Adagio – Presto (Tempo impestuoso d´estate)
W. A. Mozart: Serenáda č. 13 G dur pro smyčce, KV 525 „Malá noční hudba“
Allegro – Romanze. Andante – Menuetto. Allegretto – Rondo. Allegro
Leoš Janáček: Suita pro smyčce
Moderato – Adagio – Andante con moto – Presto – Adagio – Andante
Sylvie Bodorová: Letní koncert pro kytaru a smyčce „Concierto de Estío“
Zingaresce – Plegaria – Barbaro

Denisa Veškrnová – kytara
David Řehoř – bicí
Záhřebští sólisté
um. vedoucí, sólové housle – Tonko Ninić


Úterý 22. června

19:00 hodin, II. nádvoří
MOZART – EBEN
Petr Eben: APOLOGIA SOKRATUS
oratorium pro alt a baryton sólo, dětský sbor, smíšený sbor a orchestr na text Platonovy Obrany Sokratovy
I. O ctnosti (Allegro moderato)
II. O zlu (Molto agitato)
III. O smrti (Andante calmo. Allegro risoluto)
Wolfgang Amadeus Mozart: REQUIEM d moll, KV 626
mše za zemřelé pro sóla, sbor a orchestr
dokončení
I. Introitus: Requiem aeternam
II. Kyrie eleison
III. Sequentia
Dies irae – Tuba mirum – Rex tremendae majestatis – Recordare, Jesu pie – Confutatis maledictis – Lacrimosa dies illa
IV. Offertorium
Domine Jesu Christe – Hostias et preces
V. Sanctus
VI. Benedictus
VII. Agnus Dei
VIII. Communio: Lux aeterna

Zdena Kloubová – soprán, Karla Bytnarová – mezzosoprán, Tomáš Černý – tenor, Pavel Kudinov – bas, Pavel Kamas – baryton
Kantiléna – sbor dětí a mládeže při SF Brno
Sbormistr: Jakub Klecker
Český filharmonický sbor Brno
Sbormistr – Zdeněk Fiala
Státní filharmonie Brno
Dirigent: Caspar Richter


Středa 23. června

17.30 hodin, II. zámecké nádvoří
POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI II.
Rondo pro violoncello a orchestr g moll, op. 94
Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53
Allegro, ma non troppo (attaca) – Adagio, ma non troppo – Finale. Allegro giocoso, ma non troppo
Mazurek pro housle a orchestr, op. 49
Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104
Allegro – Adagio, ma non troppo – Allegro moderato

Ivan Ženatý – housle, Jiří Bárta – violoncello
Pražská komorní filharmonie
Dirigent: Leoš Svárovský


Čtvrtek 24. června

19:00 hodin, Smetanův dům
RECITÁL GABRIELY BEŇAČKOVÉ
Richard Strauss: Tlukoucí srdce, op. 29
č. 1 Traum durch die Dämmerung
Čtyři poslední písně, op. 150
Gustav Mahler: Písně potulného tovaryše
Wenn mein Schatz Hochzeit macht
Ging heut´ morgens über´s Feld
Ich hab´ein glühend Messer
Die zwei blauen Augen
Antonín Dvořák: V národním tónu, op. 73 – výběr
Cigánské melodie, op. 55 – výběr
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
Árie Mařenky ze 3. dějství opery
„Ach, jaký žal…“
Antonín Dvořák: Rusalka
Árie Rusalky z 1. dějství opery
„Měsíčku na nebi hlubokém…“
Giuseppe Verdi: Othello
Modlitba Desdemony ze 4. dějství
„Ave Maria…“
Charles Gounod: Faust a Markétka
Árie Markétky ze 3. dějství
„Ach, je ris de me voir si belle…“

Gabriela Beňačková – soprán, Marián Lapšanský – klavír


Pátek 25. června

16.30 hodin, Muzeum antického sochařství a architektury
FILHARMONICKÝ KOMORNÍ SBOR TCHAJ-PEI
Sarah Hopkins: 
Melodie minulého života
Antonín Dvořák: V přírodě, op. 63
I. Napadly písně
Frank Martin: Mše
Agnus Dei
Chien, Nan-Chang: Západ slunce, Létám
arr. Xin, Huguang: Láska ve stepích
Se Enkebayer: Óda na osm koní
arr. Chien, Nan-Chang: Píseň čtvera ročních dob
Nesení těžkého břemene
Ho Mei Ya Ya
Chvalozpěv
arr. Gunnar Ericsson: Místo daleko odsud – Proudící voda v potoce
arr. Jan, Tien-Hao: Ponurý měsíc
arr. Hsu, Shuan-Liang: Déšť láskou roztoužený
arr. Liu, Wen-Yi: The Tuberose

Filharmonický komorní sbor Taipei (Tchai-wan)
sbormistr  Dirk DuHei

———-

21:00 hodin, II. zámecké nádvoří
Antonín Dvořák: DIMITRIJ
Velká opera o čtyřech dějstvích, libreto Marie Červinková-Riegrová.
Dmitrij – Leo Marian Vodička, Marfa Ivanovna – Jiřina Marková, Marina Mníšková – Tatiana Teslia, Xenie Borisovna – Simona Procházková, Šujskij – Martin Bárta, Basmanov – Ladislav Mlejnek, Jov, patriarcha – Richard Novák, Bučinský – Rudolf Prázdný, Něborský – Stanislav Lehmann
Dětský dramatický sbor Ty-Já-Tr
Šrmířská skupina Dominik a Karel Basák
Scéna: Milan Čech, Tomáš Moravec
Kostýmy: Dana Hávová
Choreografie: Igor Vejsada
Sbormistr: Adolf Melichar
Dirigent: František Preisler
Režie: Michael Tarant

Soubor Státní opery Praha


Sobota 26. června

11.00 hodin, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
VARHANNÍ MATINÉ
Miloslav Kabeláč: Fantazie d moll, op. 32
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 č. 1 – 5
„Oblak a mrákota jest vůkol něho…“
„Skrýše má a pavéza má Ty jsi…“
„Hospodin jest můj pastýř…“
„Bože! Bože! Píseň novou…“
Luboš Fišer: Reliéf
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 č. 6 – 10
„Slyš, ó Bože, volání mé…“
„Při řekách babylonských…“
„Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou…“
„Pozdvihuji oči svých k horám…“
„Zpívejte Hospodinu píseň novou…“
Otmar Mácha: Pražská fantazie

Václav Rabas – varhany
Jana Jonášová – soprán
Jiří Sulženko – bas

———- 

15:00 hodin, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
Bohuslav Matěj Černohorský: Laudetur Jesus Christus
moteto
Johann Sebastian Bach: Komm, Jesu, Komm BWV 229
dvojsborové osmihlasí moteto
Anton Brucker: Duchovní moteta
Ave Maria, WAB 6 – Locus iste, WAB 23 – Christur factus est WAB 10 – Virga Jesse WAB 52
Bedřich Smetana: Píseň na moři
mužský sbor na báseň Vítězslava Hálka
Bohuslav Martinů: České madrigaly (výběr)
Aj, stupaj – Daj mi Bože – Hej! Máme na prodej – Jak je mně – Ešče jednu
Petr Eben: Láska a smrt
cyklus smíšených sborů a cappella na texty české, moravské a slovenské poezie
Pod zeleným dubem – Galanečka moja – Stálá láska – Marné bránění – Bezpečnost – Slunečko zachodí – Utonulý

Pražský filharmonický sbor
Sbormistr: Jaroslav Brych

———- 

20:30 hodin, II. nádvoří
KONCERT NA PŘÁNÍ – „ Z HOLYWOODU AŽ NA KAVČÍ HORY“
Excalibur
O Fortuna z kantáty Carla Orffa
Carmina burana
Režie: John Boorman (1981)
RADÚZ A MAHULENA
O věrném milování Radúze a Mahuleny a jejich strastech
ze suity Josefa Suka Pohádka
Režie: Petr Weigl (1970)
ALEXANDR NĚVSKÝ
Alexandrův vjezd do Pskova
Hudba: Sergej Prokofjev
Režie: Sergej Ejznštejn (1938)
VINNETOU
suita ze série filmů
Poklad na Stříbrném jezeře
Hudba: Martin Böttcher (arr. Mirko Krebs)
Režie: Harald Reinl (1962 – 1965)
TITANIC
My Heart Will Go On
Hudba: James Horner (arr. Jan Valter)
Režie: James Cameron
HÁDANKOVÁ SUITA Z ČESKÝCH SERIÁLŮ
Arr. Mirko Krebs
NEJVĚTŠÍ PŘÍBĚH VŠECH DOB
Halleluja
z oratoria G. F. Händla
Mesiáš
Režie: Geoge Stevens (1965)
2001: VESMÍRNÁ ODYSEA/2001 – A SPACE ODYSSEY
Introdukce ze symfonické básně Richarda Strausse
Tak pravil Zarathuštra
Režie: Stanley Kubrick (1968)
HARRY POTTER
suita ze série filmů
Harry Potter a Kámen mudrců, Harry Potter a Tajemná komnata
Hudba: John Williams
Režie: Chris Columbus (2001, 2002)
APOKALYPSA
Jízda valkýr z oprey Richarda Wagnera
Valkýra
Režie: Francis Ford Coppolla (1979)
TENKÁ ČERVENÁ LINIE
In Paradisum z díla Gabriela Fauré
Requiem, autor filmové hudby
Režie: Terrence Malick (1998)
STATEČNÉ SRDCE
ústřední téma z filmu
Hudba: James Horner
Režie: Mel Gibson (1995)
ČTYŘI SVATBY A JEDEN POHŘEB
Příjezd královny ze Sáby z oratoria G. F. Händla
Šalamoun
Režie: Mike Newell (1994)
PÁN PRSTENŮ
suita z prvního dílu filmu Společenstvo Prstenu
Hudba: Howard Shore (arr. Jan Valter)
Režie: Peter Jackson (2001)

Alice Holubová, Eva Piknová – zpěv
sólista Boni Pueri
Radova Švandera – houslová sóla

Sbor a orchestr Státní opery Praha
Dirigent: Leoš Svárovský


Neděle 27. června

10:15 hodin, II. nádvoří
Slavná mše svatá
Petr Eben: MISSA CUM POPULO
„Mše s lidem“ pro smíšený sbor, jednohlas lidu, žesťové a bicí nástroje.
I. Preludium super, Asperges me
II. Kyrie
III. Gloria
IV. Credo
V. Offretorium super, Pueri Hebraeorum
VI. Sanctus – Benedictus
VII. Agnus Dei
VIII. Postludium super, Ite missa est

Celebruje – ThDr. Tomáš Halík

Pražský filharmonický sbor
Aleš Bárta – varhany
Jaroslav Brych – dirigent

———

14.15 hodin, Smetanovo náměstí (v případě deště Smetanův dům)
PROMENÁDNÍ KONCERT
Bedřich Smetana: 
Pochod k slvanosti Shakespearově
Festive overture in C major
Furiant z opery Prodaná nevěsta
Pietro Mascagni: Intermezzo z opery Sedlák kavalír
Antonín Dvořák: Pekelný tanec z opery Čert a Káča
Zdeněk Fibich: Poem
N. Rimskij-Korsakov: Let čmeláka
Petr Hapka: Hudba pro fontánu
Luboš Fišer: Salsa Verde
Bedřich Smetana: Ze studentského života, Galop bajdárek
Johann Strauss II:  Tritsch – Tratsch polka, op. 214

Ústřední hudba Armády České republiky
Dirigent: Jaroslav Šíp, Viliam Béreš 

———-

17:00 hodin, II. nádvoří
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Státní hymna České republiky
Bedřich Smetana: Tábor z cyklu symfonických básní Má vlast
Anton Bruckner: Te Deum C dur pro sóla, sbor, orchestr a varhany
I. Te Deum (Allegro)
II. Te ergo quaesumus (Moderato)
III. Aeterna fac (Allegro moderato. Feierlich mit Kraft)
IV. Salvum fac populum tuum (Moderato – Allegro moderato)
V. In te, Domine, speravi
Leoš Janáček: Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text
Úvod, Gospodi pomiluj (Kyrie), Slava (Gloria), Věruju (Credo), Svet (Sanctus), Agneče Božij (Agnus Dei), Varhany sólo (Postludium), Intrada

Iveta Matyášová – soprán, Yvona Škvárová – mezzosoprán, Peter Dvorský – tenor, Richard Novák – bas, Tomáš Černý – tenor (Bruckner), Aleš Bárta – varhany

Pražský filharmonický sbor, sbormistr – Jaroslav Brych
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK

Dirigent: Ondrej Lenárd

Tiskoviny

Fotografie

Nové tisíciletí

Jubilejní ročníky závěru dvacátého století přinesly rozšíření počtu pořadů, zvýšily počet návštěvníků, vžil se model vícedenního kontinuálního trvání festivalu. Do nového tisíciletí vstoupil festival s ambicí v tomto trendu pokračovat, hlavním úkolem proto bylo festival dlouhodobě zajistit finančními prostředky a pevněji jej zakotvit do litomyšlského zámku dlouhodobými smlouvami. Po novém ustavení Pardubického kraje...

Více...

Nové tisíciletí

Jubilejní ročníky závěru dvacátého století přinesly rozšíření počtu pořadů, zvýšily počet návštěvníků, vžil se model vícedenního kontinuálního trvání festivalu. Do nového tisíciletí vstoupil festival s ambicí v tomto trendu pokračovat, hlavním úkolem proto bylo festival dlouhodobě zajistit finančními prostředky a pevněji jej zakotvit do litomyšlského zámku dlouhodobými smlouvami. Po novém ustavení Pardubického kraje byl festival zařazen do tzv. „tváře kraje“, označen jako nejvýznamnější kulturní podnik kraje a Pardubický kraj se od roku 2004 stal spolupořadatelem Smetanovy Litomyšle. Oficiální posílení regionálního významu mělo také vliv na získání nového generálního partnera Skanska DS a.s., který poprvé v historii uzavřel s organizátory víceletou smlouvu a zvýšil tak jistotu pořádání v dalších letech.

Průběh ročníku

Na rok 2004 připadla pozoruhodná řada „kulatých“ jubileí významných českých hudebních skladatelů. Proto Vláda České republiky podpořila vznik projektu „Česká hudba 2004 - nedílná součást evropské kultury“ s předpokládanou účastí nejen státních a polostátních firem, ale i soukromých, jejichž vedení cítí podporu české kultury jako správnou součást svého působení v této zemi.

Smetanova Litomyšl se k programu Česká hudba 2004 připojila nejen proto, že jedním z jubilujících autorů je litomyšlský rodák, zakladatel české národní hudby, Bedřich Smetana (180 let od narození a 120 od úmrtí). Festival pořádaný k jeho poctě dávno již neuvádí pouze jeho opery, ale v programu je každoročně dobrá hudba všech žánrů různých autorů. Proto dramaturgie 46. ročníku odrazila i další jubilea roku 2004 a představila především českou hudbu, přednesenou českými výkonnými umělci.

Nekladla si však za prvoplánový cíl pouze reprezentativní uvádění děl jubilujících skladatelů, ale v prokomponované dramaturgii též poukázala na vzájemné umělecké i životní vazby a vlivy dotčených tvůrců, včetně patřičného kontextu jejich přínosu, vkladu a ovlivnění evropské resp. světové hudby. Proto se festival neodehrával jen na pódiích, ale též ve festivalových tiskovinách a zejména pak na Mezinárodní muzikologické konferenci Obraz Bedřicha Smetany v proměnách času 1824 - 1884 - 2004.

Zásadní pozornost byla věnována přípravě inscenace první Smetanovy opery Braniboři v Čechách, která vznikla v koprodukci Smetanovy Litomyšle a Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, dále profilovému cyklu Pocta Petru Ebenovi; významná jubilea Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka byla připomenuta samostatnými koncerty (např. Pocta Antonínu Dvořákovi, Glagolská mše) stejně jako festivalovou premiérou opery Dimitrij.

Tradičně divácky velmi úspěšný byl Koncert na přání, jenž letos přinesl slavnou filmovou hudbu, očekávání splnil Galakoncert Štefana Margity i Recitál Gabriely Beňačkové. V dramaturgii se objevily i dva externí koncerty - v poutním kostele na Hoře Matky Boží v Hedči u Králík a v nádvoří zámku Pardubice.

Uskutečnilo se 22 pořadů, z toho 11 ve II. zámeckém nádvoří, 2 pořady v zámeckém divadélku, jeden ve Smetanově domě, kde se konala i mezinárodní konference o B. Smetanovi, tři koncerty byly v litomyšlských chrámech, jeden na Smetanově náměstí, 2 externí koncerty se odehrály mimo Litomyšl.

Přehled ročníku:

Datum konání: 17. - 27. června 2004

Záštita: 46. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Petra Pitharta, ministra kultury Pavla Dostála a hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

Návštěvnost festivalu:

Pro festival v roce 2004 bylo připraveno 13.598 vstupenek. Navštívilo jej 12.635 posluchačů, průměrná návštěvnost činila 92,9 %.

Sponzoři ročníku:

Na pokrytí rozpočtu se podílelo Město Litomyšl, Pardubický kraj a Ministerstvo kultury České republiky.

Generální reklamní partner: Česká spořitelna, a.s.

Hlavní reklamní partneři: Saint-Gobain Vertex, a.s., ŠkodaAuto, Transgas, a.s., Východočeská energetika, a.s.

Reklamní partneři: Lesy České republiky, s.p., České radiokomunikace, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Rieter CZ, a.s., Elektrárny Opatovice a.s., Mlékárna Olešnice RMD, Profistav s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s., Mach-líhně kuřat, STORY Design, s.r.o.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi

Oficiální dodavatelé: Plzeňský Prazdroj, a.s., Coca-Cola Beverages, Vinselekt Michlovský, a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, ACR Alfa, Mezzo, MF Dnes, Rencar

Program ročníku

Čtvrtek 17. června

21:00 hodin, II. nádvoří
Bedřich Smetana: BRANIBOŘI V ČECHÁCH (1. premiéra)
Opera o třech jednáních na libreto Karla Sabiny. Nastudováno pro festival Smetanova Litomyšl.
Wolfram Olbramovič, starosta pražský - Jan Hladík, Oldřich Rokycanský, rytíř - Ladislav Mlejnek, Warneman, setník braniborský - Pavel Černoch, Jíra, poběhlík - Alojz Harant, Kmet - Richard Novák, Biřic - Josef Šrobánek, Junoš - Petr Levíček, Jan Tausendmark, mladí občané pražští - Vladimír Chmelo, Ludiše - Dagmar Žaludková, Vlčenka - Marika Žáková, Děčana, dcery Wolframovy - Eva Garajová
Výtvarník scény a design světel: Otto Šujan
Výtvarník kostýmů: Zdeněk Šánský
Sbormistr: Josef Pančík
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Marián Chudovský

Sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně


Pátek 18. června

21:00 hodin, II. nádvoří
Bedřich Smetana: BRANIBOŘI V ČECHÁCH (2. premiéra)
Opera o třech jednáních na libreto Karla Sabiny.
Wolfram Olbramovič, starosta pražský - Jan Hladík, Oldřich Rokycanský, rytíř - Ladislav Mlejnek, Warneman, setník braniborský - Pavel Černoch, Jíra, poběhlík - Alojz Harant, Kmet - Richard Novák, Biřic - Josef Šrobánek, Junoš - Petr Levíček, Jan Tausendmark, mladí občané pražští - Vladimír Chmelo, Ludiše - Dagmar Žaludková, Vlčenka - Marika Žáková, Děčana, dcery Wolframovy - Eva Garajová
Výtvarník scény a design světel: Otto Šujan
Výtvarník kostýmů: Zdeněk Šánský
Sbormistr: Josef Pančík
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Marián Chudovský

Sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně

  

Sobota 19. června

15:00 hodin, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
HOMAGE A EBEN
Petr Eben: Okna podle Marca Chagalla
pro trubky a varhany (výběr)
I. Modré okno - Ruben
Con moto
II. Zlaté okno - Levi
Festivo
Nedělní hudba pro varhany (výběr)
III. Moto ostinato. Moderato e pesante
IV. Finale. Molto agitato
A Festive Voluntary
variace na koledu Good King Wenceslas
Árie Ruth pro nižší hlas a varhany
"Kamkoli půjdeš ty, půjdu i já..."
Krajiny patmoské pro varhany a bicí
I. Krajina s orlem, II. Krajina se starci, III. Krajina s chrámem, IV. Krajina s duhou, V. Krajina s koňmi

Aleš Bárta - varhany, Veronika Hajnová - mezzosoprán, Marek Zvolánek - trubka, David Řehoř - bicí nástroje

---------- 

20:30 hodin, II. zámecké nádvoří
GALAKONCERT ŠTEFANA MARGITY
Antonín Dvořák: Rusalka
Polonéza ze 2. dějství
Cigánské melodie
,,Když mne stará matka..."
Bedřich Smetana: Hubička
Skřivánčí píseň Barče ze 2. dějství
Antonín Dvořák: Rusalka
Árie Rusalky z 1. dějství
Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský
Árie Rosiny z 1. dějství
Gaetano Donizetti: Nápoj lásky
Romance Nemorina ze 2. dějství
Gioacchino Rossini: Italka v Alžíru
Předehra k opeře
Gaetano Donizetti: Nápoj lásky
Duet Adiny a Nemorina z 1. dějství
Petr Iljič Čajkovskyj: Evžen Oněgin
Polonéza ze 3. dějství, Árie Lenského ze 2. dějství
Giuseppe Verdi: Rigoletto
Árie Gildy z 1. dějství
La Traviata
Duet Alfréda a Violetty ze 4. dějství
Georges Bizet: Carmen
Intermezzo ze 4. dějství
Francesco Cilea: Arlézanka
Federikův nářek ze 2. dějství
Giacomo Puccini: Bohéma
Árie Mimi z 1. dějství, Valčík Musetty ze 2. dějství
Nikolaj Rimskij - Korsakov: Sadko
Píseň indického kupce ze 4. obrazu
Francesco Cilea: Adriana Lecouvreur
Árie Adriany z 1. dějství
César Franck: Panis Angelicum
Giuseppe Verdi: La Traviata
Přípitek z 1. dějství

Štefan Margita - tenor
Simona Houda-Šaturová - soprán
Livia Ághová - soprán
František Preisler - dirigent
Orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně


Neděle 20. června

10.30 a 14.00 hodin, zámecké divadélko
SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ
Prokomponovaný koncert prózy, příběhů, básní a fejetonů českých a světových autorů s českou a světovou hudbou.
Bohuslav Martinů: Promenády pro flétnu, housle a klavír, H. 274
Poco allegro - Adagio - Scherzando - Poco allegro
Jevgenij Jevtušenko: Zelené víno
Astor Piazzolla: Violentango
(v úpravě pro kvartet Michala Rataje)
Josef Kainar: Zachtělo se mi
Zdeněk Lukáš: Quartetto con flauto
pro flétnu, housle, violoncello a klavír
I. Andante
Václav Hrabě: Pár tónů
Lukáš Hurník: Fusion music pro kvartet
II. Blues
Luis Aragon: Elsa
Bohuslav Martinů: Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H.300
II. Adagio
Lukáš Hurník: Pok kosou času
3 melodramy na Shakespearovy sonety pro recitátora a kvartet
Jiří Suchý: Chudák Barnabáš
Jiří Teml: Partita pro flétnu, housle, violoncello a klavír
III. Notturno
Lawrence Ferlinghetti: Dlouhá ulice
Bohuslav Martinů: Kvartet H.315
Adagio. Andante (poco moderato)
Antoin de Saint Exupéry: Malý princ

Boris Rössner - recitace
Ensemble Martinů - um. vedoucí Miroslav Matějka - flétna, Radka Preislerová - housle, Bledar Zajmi - violoncello, Štěpán Kos - klavír
Miloslav Kučera a Miroslav Matějka
 - Scénář a režie

----------

15:00 hodin, Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Hora Matky Boží u Králík
KONCERT NA HOŘE MATKY BOŽÍ
Arcangelo Corelli: Suita
Sarabanda - Giga - Badinerie
J. Arcadelt, C. Monteverdi, T. L. da Victoria, G. Holst: Ave Maria
Bedřich Smetana: Hubička
Ukolébavka Vendulky z I. dějství
,,Letěla bělounká holubička..."

Jan Křtitel Vaňhal: Stabat Mater
duchovní kantáta pro soprán, alt, dětský sbor, varhany a smyčcový orchestr
I. Stabat Mater (Andante - coro)
II. O quam tristis (Adagio - soprano solo)
III. Quie est homo (Andante - alto solo)
IV. Pro peccatis (Andante - coro)
V. Eja Mater (Allegro moderato - soprano solo)
VI. Sancta Mater (Andante - alto solo)
VII. Tui nati (Andante - soprano solo)
VIII. Fac me vere (Andante - coro)
IX. Vigro virginum (Allegro moderato - soprano solo)
X. Fac me plagis (Adagio - alto solo)
XI.Fac me cruce (Adagio - soli, coro)
XII. Amen (Alla capella - coro)

Olga Jelínková - soprán, Stanislava Jirků - mezzosoprán, Jan Kalfus - varhany
Kühnův dětský sbor
sbormistr - Jiří Chvála
Záhřebští sólisté
Umělecký vedoucí: Tonko Ninić
Dirigent: Petr Šumník

----------

21:00 hodin, II. zámecké nádvoří (pro nepřízeň počasí přeloženo ze zámeckého amfiteátru)
Giuseppe Verdi: AIDA
Opera o čtyřech dějstvích na libreto Antonia Ghislanzoniho.
Aida - Tatiana Teslia, Radames - Ernesto Grisales, Amneris - Jitka Zerhauová, Amonasro - Jurij Gorbunov, Ramfis - Ladislav Mlejnek, Král - Jan Hladík, Kněžka - Daniela Straková-Šedrlová, Posel - Petr Levíček, Baletní sólo - Eva ŠeneklováMercedes Gonzalez, Martin Žák
Vývarník scény: Vladimír Soukenka
Výtvarník kostýmů: Josef Jelínek
Sbormistr: Josef Pančík
Choreografie: Zdeněk Prokeš
Dirigent: Jan Štych
Režie: Václav Věžník

Sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně


Pondělí 21. června

17.30 hodin, II. zámecké nádvoří
POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI I.
Antonín Dvořák:

Romance f moll pro housle a orchestr, op. 11
Valčík A dur, op. 54 č. 1
Humoreska Ges dur, op. 101 č. 7
Symfonické variace pro velký orchestr, op. 78
Koncert g moll pro klavír a orchestr, op. 33
Allegro agitato - Andante sostenuto - Finale. Allegro con fuoco

Jan Simon - klavír
Jiří Vodička - housle
Tomáš Netopil
 - dirigent
Janáčkova filharmonie Ostrava

----------

20.00 hodin, nádvoří Zámku Pardubice
SLAVNOSTI LÉTA NA ZÁMKU PARDUBICE
Georg Phillip Telemann: Suita Es dur "La Lyra", TWV 55
Ouverture (Andante - Allegro - Andante) - Menuet I a II - La Vielle - Sicilienne - Rondeau - Bourree I a II - Gigue
Antonio Vivaldi: Léto, Koncert g moll op. 8, č. 2 z cyklu Čtvero ročních dob
(Allegro non molto - Adagio - Presto (Tempo impestuoso d´estate)
W. A. Mozart: Serenáda č. 13 G dur pro smyčce, KV 525 „Malá noční hudba"
Allegro - Romanze. Andante - Menuetto. Allegretto - Rondo. Allegro
Leoš Janáček: Suita pro smyčce
Moderato - Adagio - Andante con moto - Presto - Adagio - Andante
Sylvie Bodorová: Letní koncert pro kytaru a smyčce „Concierto de Estío"
Zingaresce - Plegaria - Barbaro

Denisa Veškrnová - kytara
David Řehoř - bicí
Záhřebští sólisté
um. vedoucí, sólové housle - Tonko Ninić


Úterý 22. června

19:00 hodin, II. nádvoří
MOZART - EBEN
Petr Eben: APOLOGIA SOKRATUS
oratorium pro alt a baryton sólo, dětský sbor, smíšený sbor a orchestr na text Platonovy Obrany Sokratovy
I. O ctnosti (Allegro moderato)
II. O zlu (Molto agitato)
III. O smrti (Andante calmo. Allegro risoluto)
Wolfgang Amadeus Mozart: REQUIEM d moll, KV 626
mše za zemřelé pro sóla, sbor a orchestr
dokončení
I. Introitus: Requiem aeternam
II. Kyrie eleison
III. Sequentia
Dies irae - Tuba mirum - Rex tremendae majestatis - Recordare, Jesu pie - Confutatis maledictis - Lacrimosa dies illa
IV. Offertorium
Domine Jesu Christe - Hostias et preces
V. Sanctus
VI. Benedictus
VII. Agnus Dei
VIII. Communio: Lux aeterna

Zdena Kloubová - soprán, Karla Bytnarová - mezzosoprán, Tomáš Černý - tenor, Pavel Kudinov - bas, Pavel Kamas - baryton
Kantiléna - sbor dětí a mládeže při SF Brno
Sbormistr: Jakub Klecker
Český filharmonický sbor Brno
Sbormistr - Zdeněk Fiala
Státní filharmonie Brno
Dirigent: Caspar Richter


Středa 23. června

17.30 hodin, II. zámecké nádvoří
POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI II.
Rondo pro violoncello a orchestr g moll, op. 94
Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53
Allegro, ma non troppo (attaca) - Adagio, ma non troppo - Finale. Allegro giocoso, ma non troppo
Mazurek pro housle a orchestr, op. 49
Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104
Allegro - Adagio, ma non troppo - Allegro moderato

Ivan Ženatý - housle, Jiří Bárta - violoncello
Pražská komorní filharmonie
Dirigent: Leoš Svárovský


Čtvrtek 24. června

19:00 hodin, Smetanův dům
RECITÁL GABRIELY BEŇAČKOVÉ
Richard Strauss: Tlukoucí srdce, op. 29
č. 1 Traum durch die Dämmerung
Čtyři poslední písně, op. 150
Gustav Mahler: Písně potulného tovaryše
Wenn mein Schatz Hochzeit macht
Ging heut´ morgens über´s Feld
Ich hab´ein glühend Messer
Die zwei blauen Augen
Antonín Dvořák: V národním tónu, op. 73 - výběr
Cigánské melodie, op. 55 - výběr
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
Árie Mařenky ze 3. dějství opery
"Ach, jaký žal..."
Antonín Dvořák: Rusalka
Árie Rusalky z 1. dějství opery
"Měsíčku na nebi hlubokém..."
Giuseppe Verdi: Othello
Modlitba Desdemony ze 4. dějství
"Ave Maria..."
Charles Gounod: Faust a Markétka
Árie Markétky ze 3. dějství
"Ach, je ris de me voir si belle..."

Gabriela Beňačková - soprán, Marián Lapšanský - klavír


Pátek 25. června

16.30 hodin, Muzeum antického sochařství a architektury
FILHARMONICKÝ KOMORNÍ SBOR TCHAJ-PEI
Sarah Hopkins: 
Melodie minulého života
Antonín Dvořák: V přírodě, op. 63
I. Napadly písně
Frank Martin: Mše
Agnus Dei
Chien, Nan-Chang: Západ slunce, Létám
arr. Xin, Huguang: Láska ve stepích
Se Enkebayer: Óda na osm koní
arr. Chien, Nan-Chang: Píseň čtvera ročních dob
Nesení těžkého břemene
Ho Mei Ya Ya
Chvalozpěv
arr. Gunnar Ericsson: Místo daleko odsud - Proudící voda v potoce
arr. Jan, Tien-Hao: Ponurý měsíc
arr. Hsu, Shuan-Liang: Déšť láskou roztoužený
arr. Liu, Wen-Yi: The Tuberose

Filharmonický komorní sbor Taipei (Tchai-wan)
sbormistr - Dirk DuHei

----------

21:00 hodin, II. zámecké nádvoří
Antonín Dvořák: DIMITRIJ
Velká opera o čtyřech dějstvích, libreto Marie Červinková-Riegrová.
Dmitrij - Leo Marian Vodička, Marfa Ivanovna - Jiřina Marková, Marina Mníšková - Tatiana Teslia, Xenie Borisovna - Simona Procházková, Šujskij - Martin Bárta, Basmanov - Ladislav Mlejnek, Jov, patriarcha - Richard Novák, Bučinský - Rudolf Prázdný, Něborský - Stanislav Lehmann
Dětský dramatický sbor Ty-Já-Tr
Šrmířská skupina Dominik a Karel Basák
Scéna: Milan Čech, Tomáš Moravec
Kostýmy: Dana Hávová
Choreografie: Igor Vejsada
Sbormistr: Adolf Melichar
Dirigent: František Preisler
Režie: Michael Tarant

Soubor Státní opery Praha


Sobota 26. června

11.00 hodin, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
VARHANNÍ MATINÉ
Miloslav Kabeláč: Fantazie d moll, op. 32
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 č. 1 - 5
"Oblak a mrákota jest vůkol něho..."
"Skrýše má a pavéza má Ty jsi..."
"Hospodin jest můj pastýř..."
"Bože! Bože! Píseň novou..."
Luboš Fišer: Reliéf
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 č. 6 - 10
"Slyš, ó Bože, volání mé..."
"Při řekách babylonských..."
"Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou..."
"Pozdvihuji oči svých k horám..."
"Zpívejte Hospodinu píseň novou..."
Otmar Mácha: Pražská fantazie

Václav Rabas - varhany
Jana Jonášová - soprán
Jiří Sulženko - bas

---------- 

15:00 hodin, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
Bohuslav Matěj Černohorský: Laudetur Jesus Christus
moteto
Johann Sebastian Bach: Komm, Jesu, Komm BWV 229
dvojsborové osmihlasí moteto
Anton Brucker: Duchovní moteta
Ave Maria, WAB 6 - Locus iste, WAB 23 - Christur factus est WAB 10 - Virga Jesse WAB 52
Bedřich Smetana: Píseň na moři
mužský sbor na báseň Vítězslava Hálka
Bohuslav Martinů: České madrigaly (výběr)
Aj, stupaj - Daj mi Bože - Hej! Máme na prodej - Jak je mně - Ešče jednu
Petr Eben: Láska a smrt
cyklus smíšených sborů a cappella na texty české, moravské a slovenské poezie
Pod zeleným dubem - Galanečka moja - Stálá láska - Marné bránění - Bezpečnost - Slunečko zachodí - Utonulý

Pražský filharmonický sbor
Sbormistr: Jaroslav Brych

---------- 

20:30 hodin, II. nádvoří
KONCERT NA PŘÁNÍ - „ Z HOLYWOODU AŽ NA KAVČÍ HORY"
Excalibur
O Fortuna z kantáty Carla Orffa
Carmina burana
Režie: John Boorman (1981)
RADÚZ A MAHULENA
O věrném milování Radúze a Mahuleny a jejich strastech
ze suity Josefa Suka Pohádka
Režie: Petr Weigl (1970)
ALEXANDR NĚVSKÝ
Alexandrův vjezd do Pskova
Hudba: Sergej Prokofjev
Režie: Sergej Ejznštejn (1938)
VINNETOU
suita ze série filmů
Poklad na Stříbrném jezeře
Hudba: Martin Böttcher (arr. Mirko Krebs)
Režie: Harald Reinl (1962 - 1965)
TITANIC
My Heart Will Go On
Hudba: James Horner (arr. Jan Valter)
Režie: James Cameron
HÁDANKOVÁ SUITA Z ČESKÝCH SERIÁLŮ
Arr. Mirko Krebs
NEJVĚTŠÍ PŘÍBĚH VŠECH DOB
Halleluja
z oratoria G. F. Händla
Mesiáš
Režie: Geoge Stevens (1965)
2001: VESMÍRNÁ ODYSEA/2001 - A SPACE ODYSSEY
Introdukce ze symfonické básně Richarda Strausse
Tak pravil Zarathuštra
Režie: Stanley Kubrick (1968)
HARRY POTTER
suita ze série filmů
Harry Potter a Kámen mudrců, Harry Potter a Tajemná komnata
Hudba: John Williams
Režie: Chris Columbus (2001, 2002)
APOKALYPSA
Jízda valkýr z oprey Richarda Wagnera
Valkýra
Režie: Francis Ford Coppolla (1979)
TENKÁ ČERVENÁ LINIE
In Paradisum z díla Gabriela Fauré
Requiem, autor filmové hudby
Režie: Terrence Malick (1998)
STATEČNÉ SRDCE
ústřední téma z filmu
Hudba: James Horner
Režie: Mel Gibson (1995)
ČTYŘI SVATBY A JEDEN POHŘEB
Příjezd královny ze Sáby z oratoria G. F. Händla
Šalamoun
Režie: Mike Newell (1994)
PÁN PRSTENŮ
suita z prvního dílu filmu Společenstvo Prstenu
Hudba: Howard Shore (arr. Jan Valter)
Režie: Peter Jackson (2001)

Alice Holubová, Eva Piknová - zpěv
sólista Boni Pueri
Radova Švandera - houslová sóla

Sbor a orchestr Státní opery Praha
Dirigent: Leoš Svárovský


Neděle 27. června

10:15 hodin, II. nádvoří
Slavná mše svatá
Petr Eben: MISSA CUM POPULO
„Mše s lidem" pro smíšený sbor, jednohlas lidu, žesťové a bicí nástroje.
I. Preludium super, Asperges me
II. Kyrie
III. Gloria
IV. Credo
V. Offretorium super, Pueri Hebraeorum
VI. Sanctus - Benedictus
VII. Agnus Dei
VIII. Postludium super, Ite missa est

Celebruje - ThDr. Tomáš Halík

Pražský filharmonický sbor
Aleš Bárta - varhany
Jaroslav Brych - dirigent

---------

14.15 hodin, Smetanovo náměstí (v případě deště Smetanův dům)
PROMENÁDNÍ KONCERT
Bedřich Smetana: 
Pochod k slvanosti Shakespearově
Festive overture in C major
Furiant z opery Prodaná nevěsta
Pietro Mascagni: Intermezzo z opery Sedlák kavalír
Antonín Dvořák: Pekelný tanec z opery Čert a Káča
Zdeněk Fibich: Poem
N. Rimskij-Korsakov: Let čmeláka
Petr Hapka: Hudba pro fontánu
Luboš Fišer: Salsa Verde
Bedřich Smetana: Ze studentského života, Galop bajdárek
Johann Strauss II:  Tritsch - Tratsch polka, op. 214

Ústřední hudba Armády České republiky
Dirigent: Jaroslav Šíp, Viliam Béreš 

----------

17:00 hodin, II. nádvoří
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Státní hymna České republiky
Bedřich Smetana: Tábor z cyklu symfonických básní Má vlast
Anton Bruckner: Te Deum C dur pro sóla, sbor, orchestr a varhany
I. Te Deum (Allegro)
II. Te ergo quaesumus (Moderato)
III. Aeterna fac (Allegro moderato. Feierlich mit Kraft)
IV. Salvum fac populum tuum (Moderato - Allegro moderato)
V. In te, Domine, speravi
Leoš Janáček: Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text
Úvod, Gospodi pomiluj (Kyrie), Slava (Gloria), Věruju (Credo), Svet (Sanctus), Agneče Božij (Agnus Dei), Varhany sólo (Postludium), Intrada

Iveta Matyášová - soprán, Yvona Škvárová - mezzosoprán, Peter Dvorský - tenor, Richard Novák - bas, Tomáš Černý - tenor (Bruckner), Aleš Bárta - varhany

Pražský filharmonický sbor, sbormistr - Jaroslav Brych
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK

Dirigent: Ondrej Lenárd

Tiskoviny

Fotografie

Méně...

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Antonín Dvořák: Dimitrij      25. 6. 2004 / 21:00
Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách      17. 6. 2004 / 21:00
Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách      18. 6. 2004 / 21:00
Filharmonický komorní sbor Tchaj-Pei      25. 6. 2004 / 16:30
Galakoncert Štefana Margity      19. 6. 2004 / 20:30
Giuseppe Verdi: Aida      20. 6. 2004 / 21:00
Hommage á Eben      19. 6. 2004 / 15:00
Koncert na Hoře Matky Boží      20. 6. 2004 / 15:00
Mozart - Eben      22. 6. 2004 / 19:00
Pocta Antonínu Dvořákovi I.      21. 6. 2004 / 17:30
Pocta Antonínu Dvořákovi II.      23. 6. 2004 / 17:30
Pražský filharmonický sbor      26. 6. 2004 / 15:00
Promenádní koncert      27. 6. 2004 / 14:15
Recitál Gabriely Beňačkové      24. 6. 2004 / 19:00
Slavná mše svatá      27. 6. 2004 / 10:15
Slavnosti léta na zámku Pardubice      21. 6. 2004 / 20:00
Slavnostní závěrečný koncert      27. 6. 2004 / 17:00
Svět je báječné místo k narození      20. 6. 2004 / 10:30
Varhanní matiné      26. 6. 2004 / 11:00
Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz