5. ročník / Smetanova Litomyšl

navigace
Průběh ročníku
Program ročníku
Tiskoviny
Fotografie
kompletní přehled ročníků Smetanovy Litomyšle

Smetanova Litomyšl roku 1954 byla o to významnější, že se konala v „Roce české hudby“. Bylo v něm vzpomenuto řady jubileí skladatelů a hudebních umělců, předně 130. výročí narození a 70. výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Proto byl plánován bohatší program.

Průběh ročníku

Doprovodný program

Ještě před hlavními dny byly uspořádány dva koncerty Moravské filharmonie, která tím vstoupila poprvé do festivalu. V sálech litomyšlského zámku v druhém poschodí byla instalována výstava „představení Prodané nevěsty“. Byla otevřena 2. března, ve výroční den narození Bedřicha Smetany. Zahájil ji Dr. Waisar. Byly zde dokumenty, fotografie, kresby a makety scén této české opery.

Nebývalý zájem a nepřízeň počasí

Důstojnost oslavám měla dodat slavnostní opera Libuše. Měla zaznít na oslavu svého tvůrce, který ji nikdy neslyšel. Opera měla být uvedena v novém nastudování připraveném u příležitosti 70. výročí otevření Národního divadla.

Obecenstvo projevilo dosud nevídaný zájem o toto představení, které se na programu Smetanovy Litomyšle objevilo poprvé. Pořadatelé se snažili co možná nejvíce zvětšit prostor hlediště zahradního amfiteátru. Byla dokonce připravena vysoká tribuna pro dalších 200 návštěvníků a tak kapacita sedících činila 4000 míst.

Všichni lidé z Litomyšle i dalekého okolí s napětím sledovali v pátek počasí. Celý den drobně, ale vytrvale pršelo. Nemilosrdný déšť a chladné počasí připravily veliké zklamání pořadatelům i návštěvníkům. Byly vynaloženy všechny síly k záchraně představení, vždyť bylo prodáno 6000 vstupenek! Pořadatelé obstarali i vysoušecí železné koksové koše, aby bylo možno vytápět okolí jeviště, kdyby déšť ustal. Ten se ale navečer změnil v prudký liják a představení bylo definitivně odřeknuto. V tomto roce, poprvé po pěti letech, počasí festivalu nepřálo natolik, že slavnostní zahájení muselo být odloženo z pátku na sobotu 3. července a vstupné na Libuši vráceno. Ani to však návštěvníky neodradilo a zájem neopadl.

Poučení i nové výzvy organizačního výboru

Představení Smetanovy Hubičky nastudované dirigentem Jaroslavem Voglem a režisérem Karlem Paloušem i představení Dalibora pod taktovkou Jaroslava Krombholce a v režii Karla Palouše bylo pro diváky nezapomenutelným zážitkem. Přestože Eduard Haken, který zpíval v Hubičce Palouckého se nikdy netajil tím, že v jeho zápisníku byla u této role poznámka „nerad zpívám“.

V neděli 4. července dopoledne se do Litomyšle sjelo kolem 1000 pěvců na slavnostní pěvecký koncert. Zpívaly ochotnické soubory východočeského a moravských krajů. V zámecké zahradě zazněly Smetanovy sbory z Braniborů v Čechách, Prodané nevěsty a Dvou vdov v doprovodu orchestru Národního divadla spolu se sólisty Eduardem Hakenem, Drahomírou Tikalovou a Oldřichem Kovářem. Své vystoupení pěvci uzavřeli Písní svobody z roku 1848 na slova Josefa Jiřího Kollára kantátou Česká píseň na slova Jana z Hvězdy.

Smetanovy oslavy roku 1954 přinesly výboru Smetanovy Litomyšle nová poučení. Byl překvapen nečekaným zájmem obecenstva o operu Libuše. Skutečnost, že 2000 lidí by bylo ochotno sedět v průtrži mračen a sledovat operu, byla povzbuzující. Avšak nevydařené představení a únava z marně vynaloženého úsilí byly ještě zesíleny neuspokojivými finančními výsledky, zaviněnými jednak tím, že většina návštěvníků soustředila zájem na Libuši, dále tím, že Národní divadlo kromě obvyklých požadavků bylo nuceno vyžadovat toho roku poprvé 50.000 Kč jako úhradu za nastudované představení. Tento požadavek zůstal i v dalších letech, a to v různé výši i pro ostatní divadla.

Program ročníku

Pátek 2. července

20.00 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: LIBUŠE
Libuše – Marie Podvalová
Přemysl ze Stadic – Václav Bednář, Chrudoš od Otavy – Zdeněk Otava, Šťáhlav na Radbuze – Beno Blachut, Lutobor z Dobroslavského Chlumce – Jaroslav Veverka, Radovan od Kamena mosta – Theodor Šrubař, Krasava – Zdeňka Hrnčířová, Radmila – Marta Krásová, Čtyři ženci – Jaroslava Vymazalová, Štěpánka Petrová, Ludmila Hanzalíková, Oldřich Kovář
Dirigent: Jaroslav Kromholc
Režisér: Ladislav Boháč
Výtvarník: Josef Svoboda
Sbormistři: J. M. Ouředník, Vladivoj Jankovský
Choreograf: Růžena Ellingerová
Kostýmy: Jan Kropáček
Národní divadlo Praha
 
PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ ZRUŠENO


Sobota 3. července

16.00 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: HUBIČKA
Otec Paloucký – Eduard Haken, Vendulka – Ludmila Červinková, Lukáš – Ivo Žídek, Tomeš – Teodor Šrubař, Martinka – Milada Čadikovičová, Matouš – Vladimír Jedenáctík, Barče – Maria Tauberová, Strážník – Oldřich Kovář
Dirigent: Jaroslav Vogel
Režisér: Karel Palouš
Výtvarník: Eduard Tomek
Sbormistr: J. M. Ouředník
Kostymy: Jan Sládek
Národní divadlo Praha

———-

20.30 hodin, II. zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: DALIBOR
Vladislav – Václav Bednář, Dalibor – Beno Blachut, Budivoj – Jiří Schiller, Beneš – Jaroslav Veverka, Vítek – Oldřich Kovář, Milada – Marie Podvalová, Jitka – Štefa Petrová, Soudce – Ferdinand Kotas
Dirigent: Jaroslav Krombholc
Režisér: Karel Palouš
Výtvarník: Jan Sládek
Sbormistr: Jarmil Burghauser
Národní divadlo Praha
 


Neděle 4. července

10.30 hodin, zámecká zahrada
Slavnostní pěvecký koncert
1000 pěvců z 5 krajů
Sbory ze Smetanových oper – Píseň svobody, Česká píseň
Dirigent: Josef Veselka
Orchestr národního divadla

———-

16.00 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: HUBIČKA
Otec Paloucký – Eduard Haken, Vendulka – Drahomíra Tikalová, Lukáš – Ivo Žídek, Tomeš – Václav Bednář, Martinka – Milada Čadikovičová, Matouš – Vladimír Jedenáctík, Barče – Maria Tauberová, Strážník – Oldřich Kovář
Dirigent: Jaroslav Vogel
Režisér: Karel Palouš
Výtvarník: Eduard Tomek
Sbormistr: J. M. Ouředník
Kostýmy: Jan Sládek
Národní divadlo Praha
 

Tiskoviny

Fotografie

Smetanova Litomyšl roku 1954 byla o to významnější, že se konala v „Roce české hudby“. Bylo v něm vzpomenuto řady jubileí skladatelů a hudebních umělců, předně 130. výročí narození a 70. výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Proto byl plánován bohatší program.

Průběh ročníku

Doprovodný program

Ještě před hlavními dny byly uspořádány dva koncerty Moravské filharmonie, která tím vstoupila poprvé do...

Více...

Smetanova Litomyšl roku 1954 byla o to významnější, že se konala v „Roce české hudby“. Bylo v něm vzpomenuto řady jubileí skladatelů a hudebních umělců, předně 130. výročí narození a 70. výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Proto byl plánován bohatší program.

Průběh ročníku

Doprovodný program

Ještě před hlavními dny byly uspořádány dva koncerty Moravské filharmonie, která tím vstoupila poprvé do festivalu. V sálech litomyšlského zámku v druhém poschodí byla instalována výstava „představení Prodané nevěsty“. Byla otevřena 2. března, ve výroční den narození Bedřicha Smetany. Zahájil ji Dr. Waisar. Byly zde dokumenty, fotografie, kresby a makety scén této české opery.

Nebývalý zájem a nepřízeň počasí

Důstojnost oslavám měla dodat slavnostní opera Libuše. Měla zaznít na oslavu svého tvůrce, který ji nikdy neslyšel. Opera měla být uvedena v novém nastudování připraveném u příležitosti 70. výročí otevření Národního divadla.

Obecenstvo projevilo dosud nevídaný zájem o toto představení, které se na programu Smetanovy Litomyšle objevilo poprvé. Pořadatelé se snažili co možná nejvíce zvětšit prostor hlediště zahradního amfiteátru. Byla dokonce připravena vysoká tribuna pro dalších 200 návštěvníků a tak kapacita sedících činila 4000 míst.

Všichni lidé z Litomyšle i dalekého okolí s napětím sledovali v pátek počasí. Celý den drobně, ale vytrvale pršelo. Nemilosrdný déšť a chladné počasí připravily veliké zklamání pořadatelům i návštěvníkům. Byly vynaloženy všechny síly k záchraně představení, vždyť bylo prodáno 6000 vstupenek! Pořadatelé obstarali i vysoušecí železné koksové koše, aby bylo možno vytápět okolí jeviště, kdyby déšť ustal. Ten se ale navečer změnil v prudký liják a představení bylo definitivně odřeknuto. V tomto roce, poprvé po pěti letech, počasí festivalu nepřálo natolik, že slavnostní zahájení muselo být odloženo z pátku na sobotu 3. července a vstupné na Libuši vráceno. Ani to však návštěvníky neodradilo a zájem neopadl.

Poučení i nové výzvy organizačního výboru

Představení Smetanovy Hubičky nastudované dirigentem Jaroslavem Voglem a režisérem Karlem Paloušem i představení Dalibora pod taktovkou Jaroslava Krombholce a v režii Karla Palouše bylo pro diváky nezapomenutelným zážitkem. Přestože Eduard Haken, který zpíval v Hubičce Palouckého se nikdy netajil tím, že v jeho zápisníku byla u této role poznámka „nerad zpívám“.

V neděli 4. července dopoledne se do Litomyšle sjelo kolem 1000 pěvců na slavnostní pěvecký koncert. Zpívaly ochotnické soubory východočeského a moravských krajů. V zámecké zahradě zazněly Smetanovy sbory z Braniborů v Čechách, Prodané nevěsty a Dvou vdov v doprovodu orchestru Národního divadla spolu se sólisty Eduardem Hakenem, Drahomírou Tikalovou a Oldřichem Kovářem. Své vystoupení pěvci uzavřeli Písní svobody z roku 1848 na slova Josefa Jiřího Kollára kantátou Česká píseň na slova Jana z Hvězdy.

Smetanovy oslavy roku 1954 přinesly výboru Smetanovy Litomyšle nová poučení. Byl překvapen nečekaným zájmem obecenstva o operu Libuše. Skutečnost, že 2000 lidí by bylo ochotno sedět v průtrži mračen a sledovat operu, byla povzbuzující. Avšak nevydařené představení a únava z marně vynaloženého úsilí byly ještě zesíleny neuspokojivými finančními výsledky, zaviněnými jednak tím, že většina návštěvníků soustředila zájem na Libuši, dále tím, že Národní divadlo kromě obvyklých požadavků bylo nuceno vyžadovat toho roku poprvé 50.000 Kč jako úhradu za nastudované představení. Tento požadavek zůstal i v dalších letech, a to v různé výši i pro ostatní divadla.

Program ročníku

Pátek 2. července

20.00 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: LIBUŠE
Libuše - Marie Podvalová
Přemysl ze Stadic - Václav Bednář, Chrudoš od Otavy - Zdeněk Otava, Šťáhlav na Radbuze - Beno Blachut, Lutobor z Dobroslavského Chlumce - Jaroslav Veverka, Radovan od Kamena mosta - Theodor Šrubař, Krasava - Zdeňka Hrnčířová, Radmila - Marta Krásová, Čtyři ženci - Jaroslava Vymazalová, Štěpánka Petrová, Ludmila Hanzalíková, Oldřich Kovář
Dirigent: Jaroslav Kromholc
Režisér: Ladislav Boháč
Výtvarník: Josef Svoboda
Sbormistři: J. M. Ouředník, Vladivoj Jankovský
Choreograf: Růžena Ellingerová
Kostýmy: Jan Kropáček
Národní divadlo Praha
 
PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ ZRUŠENO


Sobota 3. července

16.00 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: HUBIČKA
Otec Paloucký - Eduard Haken, Vendulka - Ludmila Červinková, Lukáš - Ivo Žídek, Tomeš - Teodor Šrubař, Martinka - Milada Čadikovičová, Matouš - Vladimír Jedenáctík, Barče - Maria Tauberová, Strážník - Oldřich Kovář
Dirigent: Jaroslav Vogel
Režisér: Karel Palouš
Výtvarník: Eduard Tomek
Sbormistr: J. M. Ouředník
Kostymy: Jan Sládek
Národní divadlo Praha

----------

20.30 hodin, II. zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: DALIBOR
Vladislav - Václav Bednář, Dalibor - Beno Blachut, Budivoj - Jiří Schiller, Beneš - Jaroslav Veverka, Vítek - Oldřich Kovář, Milada - Marie Podvalová, Jitka - Štefa Petrová, Soudce - Ferdinand Kotas
Dirigent: Jaroslav Krombholc
Režisér: Karel Palouš
Výtvarník: Jan Sládek
Sbormistr: Jarmil Burghauser
Národní divadlo Praha
 


Neděle 4. července

10.30 hodin, zámecká zahrada
Slavnostní pěvecký koncert
1000 pěvců z 5 krajů
Sbory ze Smetanových oper - Píseň svobody, Česká píseň
Dirigent: Josef Veselka
Orchestr národního divadla

----------

16.00 hodin, zámecká zahrada
Bedřich Smetana: HUBIČKA
Otec Paloucký - Eduard Haken, Vendulka - Drahomíra Tikalová, Lukáš - Ivo Žídek, Tomeš - Václav Bednář, Martinka - Milada Čadikovičová, Matouš - Vladimír Jedenáctík, Barče - Maria Tauberová, Strážník - Oldřich Kovář
Dirigent: Jaroslav Vogel
Režisér: Karel Palouš
Výtvarník: Eduard Tomek
Sbormistr: J. M. Ouředník
Kostýmy: Jan Sládek
Národní divadlo Praha
 

Tiskoviny

Fotografie

Méně...

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Bedřich Smetana: Hubička      3. 7. 1954 / 16
Bedřich Smetana: Hubička      4. 7. 1954 / 16
Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz