50. ročník / Smetanova Litomyšl

navigace
Průběh ročníku
Program ročníku
Tiskoviny
Fotografie
kompletní přehled ročníků Smetanovy Litomyšle
Méně...

Program ročníku

Neděle 8. června

21.00, Zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: Libuše
Libuše - Eva Urbanová, Přemysl - Martin Bárta, Chrudoš - Luděk Vele,
Šťáhlav - Valentin Prolat, Lutobor - Miloslav Podskalský, Radovan - Roman Janál,
Krasava - Helena Kaupová, Radmila - Kateřina Jalovcová, I. žnec - Marie Fajtová,
II. žnec - Jitka Soběhartová, III. žnec - Stanislava Jirků, IV. žnec - Václav Lemberk

Pavel Vaněk - sbormistr
Irena Greifová - kostýmy
Milan Malý - nastudování sboru
Petr Novotný - režie
Oliver Dohnányi - dirigent
Soubor opery Národního divadla v Praze

Pondělí 9. června

19.30
Externí koncert ve Svitavách
Dagmar Pecková - mezzosoprán
Leoš Čepický - housle
Komorní filharmonie Pardubice
Vojtěch Spurný - dirigent

21.00, Zámecké nádvoří
Prodaná nevěsta - veřejná generální zkouška
Mařenka - Pavla Vykopalová, Jeník - Miroslav Dvorský, Kecal - Zdeněk Plech, Vašek - Václav Lemberk, Ludmila - Jitka Soběhartová, Krušina - Roman Janál, Háta - Lucie Hilscherová, Mícha - Aleš Hendrych, Esmeralda - Marie Fajtová, Principál - Vladimír Doležal, Indián - Martin Matoušek
Dirigent: Ondrej Lenárd
Režie: Magdalena Švecová
Choreografie: Ladislava Košíková
Scéna: Petr Matásek
Kostýmy: Zuzana Přidalová
Sbormistr: Pavel Vaněk
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Soubor opery Národního divadla v Praze, dirigent Ondrej Lenárd

Sobota 31. května

21.00, Zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
Obsazení: Jeník - Tomáš Černý (host ND), Mařenka - Dana Burešová, Kecal - Luděk Vele, Vašek - Jaroslav Březina, Ludmila - Yvona Škvárová, Krušina - Ivan Kusnjer, Háta - Lenka Šmídová, Mícha - Miloslav Podskalský, Esmeralda - Kateřina Kněžíková, Principál - Vladimír Doležal, Indián - František Zahradníček
scéna - Petr Matásek
kostýmy - Zuzana Přidalová
sbormistr - Pavel Vaněk
choreografie - Ladislava Košíková
režie  - Magdalena Švecová
dirigent  - Ondrej Lenárd
Soubor opery Národního divadla v Praze

Neděle 1. června

11.00, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Varhanní matiné Aleše Bárty
Aleš Bárta - varhany

16.00, Smetanův dům
Smetanovo Trio
Smetanovo trio (Jana Nováková - housle, Jitka Čechová - klavír, Jan Páleníček - violoncello)

21.00, Zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
Jeník - Miroslav Dvorský (host ND), Mařenka - Pavla Vykopalová (host ND), Kecal - Zdeněk Plech, Vašek - Václav Lemberk, Ludmila - Jitka Soběhartová, Krušina - Roman Janál (host ND), Háta - Lucie Hilscherová, Mícha - Aleš Hendych, Esmeralda - Marie Fajtová, Principál - Jan Ježek (host ND), Indián - Martin Matoušek

scéna: Petr Matásek
kostýmy: Zuzana Přidalová
sbormistr: Pavel Vaněk
choreografie: Ladislava Košíková
režie: Magdalena Švecová
dirigent: Ondrej Lenárd
Soubor opery Národního divadla v Praze

Pondělí 2. června

18.00, Zámecké nádvoří
Edvard Hagerup Grieg: Peer Gynt
Herci
Peer Gynt - Jiří Langmajer
Vypravěč a sedm dalších rolí (ženich, dědek z Dovru, Oklika, nájemce, pasažér, muž ve smutku, knoflíkář) - Pavel Soukup
Solveig, Anitra, Ase, zeleně oděná - Marika Procházková
Vesničané, trollové, námořníci - členové sboru

Pěvci
Peer Gynt - Václav Sibera, Solveig - Jitka Burgetová, Anitra - Jana Sýkorová, tři salašnice - Klára DžuganováSylva Čmugrová, Dana Koklesová, zloděj - Miloš Horák, překupník - Ladislav Mlejnek
Sbormistr - Tvrtko Karlovič
sólo housle - Štěpán Kanlak
sólo viola - Petr Šušlík
klavír, varhany - Světlana Janová
režie - Petr Mančal
Orchestr a sbor Státní opery Praha
dirigent - Guillaume Tourniaire

Úterý 3. června

21.00, Zámecké nádvoří
Giuseppe Verdi: Nabucco
Nabucco, babylónský král - Martin Bárta, Ismael, synovec judského krále - Richard Samek, Zachariáš, židovský velekněz - Richard Novák, Abigail, otrokyně - Magda Málková, Fenena, Nabuccova dcera - Jana Sýkorová, Velekněz Baalův - Ladislav Mlejnek, Abdallo, babylónský vojevůdce - Jiří Hruška, Anna, Zachariášova sestra - Dagmar Vaňkátová

Scéna: Ulrich Hüstebeck
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Tvrtko Karlović
Choreografie: Otto Šanda
režie: Karel Němec
Soubor Státní opery Praha
dirigent: Hillary Griffith

Středa 4. června

21.00, Zámecké nádvoří
Giuseppe Verdi: Nabucco
Nabucco, babylónský král - Richard Haan, Ismael, synovec judského krále - Richard Samek, Zachariáš, židovský velekněz - Lukáš Hynek-Krämer, Abigail, otrokyně - Anna Todorova, Fenena, Nabuccova dcera - Veronika Hajnová, Velekněz Baalův - Ladislav Mlejnek, Abdallo, babylónský vojevůdce - Jiří Hruška, Anna, Zachariášova sestra - Dagmar Vaňkátová

Scéna: Ulrich Hüstebeck
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Tvrtko Karlović
Choreografie: Otto Šanda
režie: Karel Němec
Soubor Státní opery Praha
dirigent: Hillary Griffith

Čtvrtek 5. června

19.00, Zámecké nádvoří
Gershwin - Bernstein
Fazil Say - klavír, Filharmonie Brno , dirigent Leoš Svárovský

Pátek 6. června

18.00, Smetanův dům
Lukáš Hurník: The Angels
Anděl - Michal Klamo, Arciďábel - Barbora Perná, Anděl hudby - Jiří Hájek, Svatá Cecílie - Jiřina Marková-Krystylíková, Ďábel Raum - Michal Křístek, Ďábel Malfas - Jan Bochňák, Arciďábel Asmodeus - Martin Matoušek, Arciďábel Belial - Petr Reif, Anděl žena Ariella - Zuzana Kopřivová, Anděl Sariel - Ondřej Havel, Anděl Tamiel - Martin Kalivoda, Archanděl Michael - Ondřej Socha

Sbormistr: Zuzana Marková
Scéna a kostýmy: Renáta Widlichová
Choreografie: Josef Kotěšovský
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Karla Štaubertová
Dětská opera Praha
umělecká vedoucí: Jiřina Marková-Krystlíková

20.30, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Petr Eben: Job
Marek Eben - umělecký přednes, Tomáš Thon - varhany, Pavel Ryjáček - úvodní slovo

Sobota 7. června

20.00, Zámecké nádvoří
Antonín Dvořák: Requiem
Dagmar Pecková - mezzosoprán, Adriana Kohútková - soprán, Tomáš Černý - tenor, Peter Mikuláš - bas, Pražský filharmonický sbor, Česká filharmonie, dirigent Ondrej Lenárd

Neděle 8. června

11.00, Smetanův dům
Klavírní matiné Jitky Čechové
Jitka Čechová - klavír

17.00, Zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: Má vlast
Česká filharmonie
dirigent Libor Pešek

21.30, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Blízké hlasy z dáli
Sdružení japonských buddhistických mnichů Gjosan-rjú Tendai šómjó
Umělecký vedoucí: Saikawa Buntai
Schola Gregoriana Pragensis
Umělecký vedoucí: David Eben

Pondělí 9. června

21.00, Zámecké nádvoří
Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský
Hrabě Almaviva - Jaroslav Březina, Bartolo - Jiří Sulženko, Rosina - Pavla Vykopalová, Figaro - Vladimír Chmelo, Basilio - Ladislav Mlejnek, Fiorello - Aleš Šťáva, Berta - Daniela Straková-Šedrlová, Důstojník - Jiří Klecker, cembalo - Dáša Briškárová
Obsazení sboru
Tenor: Radek Krul, Alois Minařík, Ladislav Pexa, Štěpán Harasim, Jaromír Konvica, Ivo Musil, Josef Nyilas, Ladislav Simon, martin Pavlíček, Milan Řihák
Bas: Petr Císař, Serhij Derda, Martin Kotulan, Martin Štolba, Jan Bednář, Vratislav Daněk, Jiří Dočkal

režie: Sandro Santillo
Janáčkova opera Národního divadla v Brně
dirigent: David Švec

Sobota 31. května

21.00, Zámecké nádvoří
Sergej Prokofjev: Romeo a Julie
Hrabě Montek - Zdeněk Kárný, Romeo, jeho syn - Michal Štípa, Merkucio, Romeův přítel - Karel Audy, Benvolio, Romeův bratranec - Jan Fousek, Hrabě Kapulet - Ivan Příkaský, Hraběnka Kapuletová - Eva Šeneklová, Julie, jejich dcera - Jana Přibylová, Tybalt, Juliin bratranec - Michal Pimek, Juliina chůva - Vanda Skopalová, Vévoda veronský - Karel Janečka, hrabě Paris - Luděk Mrkos, Bratr Lorenzo - Petr Přibyl, Camilla, cikánka - Monika Pimková, Livia, cikánka - Markéta Habalová

Choreografie a režie: Zdeněk Prokeš
Dirigent: Jan Zbavitel

Balet Národního divadla v Brně, choreografie a režie Zdeněk Prokeš, dirigent Jan Zbavitel

Úterý 1. července

18.00, Zámecké nádvoří
Boston Youth Symphony Orchestra
Mark Miller - klarinet, Boston Youth Symphony Orchestra, dirigent Federico Cortese

Čtvrtek 3. července

21.00, Zámecké nádvoří
Sylvie Bodorová: Mojžíš
pěvci
Gabriela Beňačková (Miriam), Ivan Kusnjer (Mojžíš), Otokar Klein (Faraon)
recitátoři
Jan Šťastný (Áron), Otakar Brousek st. (Hospodin)
Markéta Mazourová - bicí nástroje
Kühnův dětský sbor, sbormistr: Jiří Chvála
Pražský filharmonický sbor, sbormistr: Lukáš Vasilek
Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK, dirigent Jiří Malát

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Antonín Dvořák: Requiem      27. 6. 2008 / 20:00
Bedřich Smetana: Libuše      18. 6. 2008 / 21:00
Bedřich Smetana: Má vlast      28. 6. 2008 / 17:00
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta      20. 6. 2008 / 21:00
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta      21. 6. 2008 / 21:00
Blízké hlasy z dáli      28. 6. 2008 / 21:30
Boston Youth Symphony Orchestra      1. 7. 2008 / 18:00
Edvard Hagerup Grieg: Peer Gynt      22. 6. 2008 / 18:00
Externí koncert ve Svitavách      19. 6. 2008 / 19:30
Gala opera - Sólo pro dámy      5. 7. 2008 / 19:00
Gershwin - Bernstein      25. 6. 2008 / 19:00
Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský      29. 6. 2008 / 21:00
Giuseppe Verdi: Nabucco      23. 6. 2008 / 21:00
Giuseppe Verdi: Nabucco      24. 6. 2008 / 21:00
Klavírní matiné Jitky Čechové      28. 6. 2008 / 11:00
Lukáš Hurník: The Angels      26. 6. 2008 / 18:00
Petr Eben: Job      26. 6. 2008 / 20:30
Sergej Prokofjev: Romeo a Julie      30. 6. 2008 / 21:00
Slavná mše svatá      22. 6. 2008 / 10:15
Smetanovo Trio      21. 6. 2008 / 16:00
Sylvie Bodorová: Mojžíš      3. 7. 2008 / 21:00
Varhanní matiné Aleše Bárty      21. 6. 2008 / 11:00
Vivat Carolus Quartus      2. 7. 2008 / 17:30
Vivat Carolus Quartus      2. 7. 2008 / 20:00
Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz