60. ročník / Smetanova Litomyšl

navigace
Průběh ročníku
Program ročníku
Tiskoviny
Fotografie
kompletní přehled ročníků Smetanovy Litomyšle
Méně...

Program ročníku

Pondělí 4. června

20.00, Zámecké nádvoří
Slavnostní zahajovací koncert
Jana Šrejma Kačírková – soprán
Jana Hrochová – mezzosoprán
Richard Samek – tenor
Jan Šťáva – bas
Aleš Bárta - varhany
Pražský filharmonický sbor
Sbormistr Lukáš Vasilek
Česká filharmonie - partnerský orchestr Národního festivalu Smetanova Litomyšl
dirigent Petr Altrichter

Úterý 5. června

19.00
Český poutník
Jan Šťastný – recitátor
Adam Plachetka – baryton (rezidenční umělec Smetanovy Litomyšle)

Královehradecký dětský sbor JITRO
Sbormistr Jiří Skopal

Pražský filharmonický sbor
Sbormistr Lukáš Vasilek

Česká filharmonie, partnerský orchestr Národního festivalu Smetanova Litomyšl
dirigent Tomáš Netopil

Středa 6. června

15.00, Zámecká jízdárna
Tutti Vivaldi
Ivan Ženatý – housle
Hana Chang (USA) – housle
Wenlan Jackson (USA) – housle
hostující sólistky ze třídy prof. Ivana Ženatého z Cleveland Institute of Music
Iva Kramperová – housle
Barocco Sempre Giovane
Umělecký vedoucí Josef Krečmer

20.00, Zámecké nádvoří
Hvězdy operního nebe Javier Camarena & Leticia de Altamirano
Javier Camarena – tenor
Leticia de Altamirano – soprán
PKF – Prague Philharmonia
Dirigent Leoš Svárovský

Čtvrtek 7. června

13.30, Smetanův dům
Maurice Ravel: Dítě kouzla
Dítě – druhé já - Vladimíra Malá
Matka / Čínský šálek / Vážka - Miroslava Veselá
Oheň / Princezna / Slavík - Olga Jelínková
Čajová konvice / Učitel / Žába - Ondřej Koplík
Pohovka / Kočka / Veverka / Pastýř - Šárka Hrbáčková
Pastýřka / Sova / Netopýr - Zdislava Bočková
Hodiny / Kocour - Aleš Janiga
Křeslo / Strom - František Brantalík
Dítě - Nikolas Harrington / Ondřej Janeček

Soubor opery Jihočeského divadla
Hudební nastudování a dirigent Mario De Rose
Režie SKUTR – Lukáš Trpišovský, Martin Kukučka

14.30, Zámecká jízdárna
Z mého života I / Pavel Haas Quartet
Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková – 1. housle
Marek Zwiebel – 2. housle
Jiří Kabát – viola
Peter Jarůšek – violoncello

17.30, Smetanův dům
Maurice Ravel: Dítě kouzla
Dítě – druhé já - Vladimíra Malá
Matka / Čínský šálek / Vážka - Miroslava Veselá
Oheň / Princezna / Slavík - Olga Jelínková
Čajová konvice / Učitel / Žába - Ondřej Koplík
Pohovka / Kočka / Veverka / Pastýř - Šárka Hrbáčková
Pastýřka / Sova / Netopýr - Zdislava Bočková
Hodiny / Kocour - Aleš Janiga
Křeslo / Strom - František Brantalík
Dítě - Nikolas Harrington / Ondřej Janeček

Soubor opery Jihočeského divadla
Hudební nastudování a dirigent Mario De Rose
Režie SKUTR – Lukáš Trpišovský, Martin Kukučka

19.30, Zámecké nádvoří
Paul McCartney: Ecce Cor Meum / Hle, Srdce Mé
Terezie Fialová – klavír
Alžběta Poláčková – soprán

Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
Sbormistr Jakub Klecker

Sbor Janáčkovy opery Národního divadla Brno
Sbormistr Pavel Koňárek

Filharmonie Brno
Dirigent Jan Kučera

Pátek 8. června

20.00, Zámecké nádvoří
Koncert na přání - Jaromír Nohavica & Janáčkova Filharmonie
Jaromír Nohavica – kytara, heligonka
Robert Kuśmierski – akordeon, klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Dirigent Marko Ivanović

Čtvrtek 31. května

20.30, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Pavel Helebrand: Evangelium podle houslí L.P. 2018
Jiří Pavlica & Hradišťan

Sólisté
Ježíš Kristus – Jiří Pavlica • Jan Křtitel – Jindřich Jakubal • Máří Magdaléna – Veronika Holbová • Marta, sestra Lazarova – Anna Nitrová Číhalová • Panna Marie – Bohumila Fišarová • Z krvotoku uzdravená – Barbora Čechová • Šimon zvaný Petr – Jakub Tolaš • Jidáš – Pavel Liška • Pilát Pontský – Norbert Lichý • Člověk mizerný – Jaroslav Kotek • Lakomec – Martin Holík • Posedlý – Tomáš Bátrla • Neřestník – Robert Bartoš • Panny – členky Operního studia při NDM Ostrava

Zákoníci
Anáš, hlas ďábla – Juraj Čiernik • Kaifáš – Jiří Halama
Roman Vlkovič, Jan Rychtář, Daniel Grimm, Karel Slanina, Pavel Uskov, Martin Holík

Sbory
Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci - Hejčíně a Proměny Prostějov, umělecké vedení Lenka Dohnalová-Mlynářová
Operní studio při NDM, umělecké vedení Lenka Živocká
Pěvecký sbor města Klimkovic, umělecké vedení Miroslava Halatová
Zašovský chrámový sbor, umělecké vedení Petr Borovička

Orchestry a muziky
Dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda, umělecké vedení Jarmila Červenková
Komorní smyčcový orchestr Musica Opavia, umělecké vedení Milan Zajíc
Skupina bicích nástrojů a komorní dechový orchestr – členové operního orchestru NDM

Lenka Živocká a Josef Fojta – varhany
Dramaturg Tereza Pogodová, také figura ďábla
Režie Pavel Helebrand
Dirigent Petr Šumník

Pátek 1. června

20.30, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Pavel Helebrand: Evangelium podle houslí L.P. 2018
Jiří Pavlica & Hradišťan

Sólisté
Ježíš Kristus – Jiří Pavlica • Jan Křtitel – Jindřich Jakubal • Máří Magdaléna – Veronika Holbová • Marta, sestra Lazarova – Anna Nitrová Číhalová • Panna Marie – Bohumila Fišarová • Z krvotoku uzdravená – Barbora Čechová • Šimon zvaný Petr – Jakub Tolaš • Jidáš – Pavel Liška • Pilát Pontský – Norbert Lichý • Člověk mizerný – Jaroslav Kotek • Lakomec – Martin Holík • Posedlý – Tomáš Bátrla • Neřestník – Robert Bartoš • Panny – členky Operního studia při NDM Ostrava

Zákoníci
Anáš, hlas ďábla – Juraj Čiernik • Kaifáš – Jiří Halama
Roman Vlkovič, Jan Rychtář, Daniel Grimm, Karel Slanina, Pavel Uskov, Martin Holík

Sbory
Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci - Hejčíně a Proměny Prostějov, umělecké vedení Lenka Dohnalová-Mlynářová
Operní studio při NDM, umělecké vedení Lenka Živocká
Pěvecký sbor města Klimkovic, umělecké vedení Miroslava Halatová
Zašovský chrámový sbor, umělecké vedení Petr Borovička

Orchestry a muziky
Dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda, umělecké vedení Jarmila Červenková
Komorní smyčcový orchestr Musica Opavia, umělecké vedení Milan Zajíc
Skupina bicích nástrojů a komorní dechový orchestr – členové operního orchestru NDM

Lenka Živocká a Josef Fojta – varhany
Dramaturg Tereza Pogodová, také figura ďábla
Režie Pavel Helebrand
Dirigent Petr Šumník

Sobota 2. června

21.30, Zámecké nádvoří
Balet Gala 60
Balet Národního divadla v Praze

Neděle 3. června

11.00, Zámecká jízdárna
Zahrada srdce
Božidara Turzonovová – umělecký přednes
Mužské pěvecké okteto
Danubius Octet Singers Bratislava
Sbormistr Daniel Simandl

15.00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Johann Sebastian Bach: Velká mše h moll
Kristen Witmer – soprán I
Lenka Cafourková – soprán II
Markéta Cukrová – alt
Václav Čížek – tenor
Tomáš Král – bas I
Jaromír Nosek – bas II

Collegium Marianum
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jaroslav Rouček – clarina
Stephan Katte – přirozený roh
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

Dirigent Rudolf Lutz

21.00, Zámecké nádvoří
Giuseppe Verdi: Maškarní ples
Gustav III. - Peter Berger
Renato - Michele Kalmandy
Amélie - Veronika Dzhioeva
Oscar - Marie Fajtová
Ulrica - Veronika Hajnová
Christian - Jiří Hájek
Hrabě Horn - Roman Vocel
Hrabě Ribbing - Pavel Švingr
Soudce - Vladimír Doležal

Sbor a Orchestr Národního divadla, Praha
Scéna a kostýmy Marek Cpin
Režie Dominik Beneš
Dirigent Jaroslav Kyzlink

Pondělí 4. června

15.00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Johann Sebastian Bach: Velká mše h moll
Kristen Witmer – soprán I
Lenka Cafourková – soprán II
Markéta Cukrová – alt
Václav Čížek – tenor
Tomáš Král – bas I
Jaromír Nosek – bas II

Collegium Marianum
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jaroslav Rouček – clarina
Stephan Katte – přirozený roh
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

Dirigent Rudolf Lutz

20.00, Zámecké nádvoří
Osudová léta 1918 a 1968
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK
Dirigent Tomáš Netopil

Úterý 5. června

20.00, Zámecké nádvoří
Na hranách stylů - minus123minut & PKF - Prague Philharmonia
minus123minut
Zdeněk Bína – kytara, zpěv
Fredrik Janáček – baskytara
Daniel Šoltis – bicí

Mimořádný host Erik Truffaz (Francie) – trubka
PKF – Prague Philharmonia
Dirigent Martin Kumžák

Středa 6. června

18.00, Zámecké nádvoří
Zpěváčci kraje mého
Spojené dětské sbory Pardubického kraje a hosté

Lilium Litomyšl – Lucie Vavřínová
Kajetánek Česká Třebová – Petra Kotyzová
Rubínek Vysoké Mýto – Pavel Zerzán
Viola Žamberk – Jaromír Žejdlík
Svitavský dětský sbor – Dana Pražáková
Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans, Cantando Skuteč – Zdeněk Kudrnka
Kühnův dětský sbor – Jiří Chvála
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno – Jakub Klecker

Komorní filharmonie Pardubice
Dirigent Jakub Klecker

Čtvrtek 7. června

21.00
Večer na zámku v Nových Hradech - Antonio Caldara: L'Amor non hà legge / Láska nezná hranic
Ortensio, šlechtic - Jaromír Nosek
Dorinda, pastýřka - Dora Rubart-Pavlíková
Albondi, její otec - Václav Jeřábek
Millène, pastýřka - Aneta Petrasová
Tirsi, milenec Dorindin - Ondřej Holub
Serpilla, sestra Dorindina - Hana Holodňáková
Nicori, její milý - Filip Dámec

Komické postavy:

Bottandro, myslivec - Jiří Poláček
Agneti, děvečka - Lucie Rozsnyó

Scéna, rekvizity, kostýmy, masky, lightdesign, choreografie - Tomáš Hanzlík
Projekce, titulky a světla - Karel Valenta
Produkce - Kateřina Zahradníčková, Karel Valenta
Umělecké nastudování - Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian
Sbor a orchestr - Ensemble Damian
Koncertní mistr - Veronika Manová
Režie, dirigent, umělecký vedoucí - Tomáš Hanzlík

Pátek 8. června

19.30, Smetanův dům
Z mého života II - Amadeus Poznaň
Jarosław Żołnierczyk – housle
Komorní orchestr Polského rozhlasu Amadeus Poznaň
Dirigent Agnieszka Duczmal

21.00
Večer na zámku v Nových Hradech - Antonio Caldara: L'Amor non hà legge / Láska nezná hranic
Ortensio, šlechtic - Jaromír Nosek
Dorinda, pastýřka - Dora Rubart-Pavlíková
Albondi, její otec - Václav Jeřábek
Millène, pastýřka - Aneta Petrasová
Tirsi, milenec Dorindin - Ondřej Holub
Serpilla, sestra Dorindina - Hana Holodňáková
Nicori, její milý - Filip Dámec

Komické postavy:

Bottandro, myslivec - Jiří Poláček
Agneti, děvečka - Lucie Rozsnyó

Scéna, rekvizity, kostýmy, masky, lightdesign, choreografie - Tomáš Hanzlík
Projekce, titulky a světla - Karel Valenta
Produkce - Kateřina Zahradníčková, Karel Valenta
Umělecké nastudování - Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian
Sbor a orchestr - Ensemble Damian
Koncertní mistr - Veronika Manová
Režie, dirigent, umělecký vedoucí - Tomáš Hanzlík

Sobota 9. června

21.00
Večer na zámku v Nových Hradech - Antonio Caldara: L'Amor non hà legge / Láska nezná hranic
Ortensio, šlechtic - Jaromír Nosek
Dorinda, pastýřka - Dora Rubart-Pavlíková
Albondi, její otec - Václav Jeřábek
Millène, pastýřka - Aneta Petrasová
Tirsi, milenec Dorindin - Ondřej Holub
Serpilla, sestra Dorindina - Hana Holodňáková
Nicori, její milý - Filip Dámec

Komické postavy:

Bottandro, myslivec - Jiří Poláček
Agneti, děvečka - Lucie Rozsnyó

Scéna, rekvizity, kostýmy, masky, lightdesign, choreografie - Tomáš Hanzlík
Projekce, titulky a světla - Karel Valenta
Produkce - Kateřina Zahradníčková, Karel Valenta
Umělecké nastudování - Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian
Sbor a orchestr - Ensemble Damian
Koncertní mistr - Veronika Manová
Režie, dirigent, umělecký vedoucí - Tomáš Hanzlík

21.00, Zámecké nádvoří
Charles Gounod: Faust a Markéta
Faust - Luciano Mastro
Mefistofeles - Jan Šťáva
Markéta - Jana Šrejma Kačírková
Valentin - Jiří Brückler
Siebel - Jana Hrochová
Wagner - Petr Karas
Marta - Jitka Zerhauová

Sólisté, sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno
Režie Jiří Heřman
Dirigent Marko Ivanović

Čtvrtek 31. května

16.00, Smetanův dům
L2: Brána života!
Prolog – Uvaděč na pravou míru - Jaroslav Dušek
Clemens Kuby (Hlas) - Juraj Čiernik
Clemens Kuby (Tělo) - Jan Vlas
Psycholog - Peter Svetlík
Hlavní chirurg - Martin Gurbal’
Intuice - Martina Šnytová
Sbor - Company, Aktivanti
Klavíry - Jiří Janík, Michal Bárta

Dále účinkují sólisté instrumentalisté orchestru operety a muzikálu Národního divadla moravskoslezského Ostrava

Libreto - Jaroslav Dušek
Hudba - Ondřej Smeykal, Mario Buzzi
Scéna - David Bazika
Kostýmy - Marta Roszkopfová
Dirigent - Marek Prášil
Režie - Jiří Nekvasil

21.00
Večer na zámku v Nových Hradech - Antonio Caldara: L'Amor non hà legge / Láska nezná hranic
Ortensio, šlechtic - Jaromír Nosek
Dorinda, pastýřka - Dora Rubart-Pavlíková
Albondi, její otec - Václav Jeřábek
Millène, pastýřka - Aneta Petrasová
Tirsi, milenec Dorindin - Ondřej Holub
Serpilla, sestra Dorindina - Hana Holodňáková
Nicori, její milý - Filip Dámec

Komické postavy:

Bottandro, myslivec - Jiří Poláček
Agneti, děvečka - Lucie Rozsnyó

Scéna, rekvizity, kostýmy, masky, lightdesign, choreografie - Tomáš Hanzlík
Projekce, titulky a světla - Karel Valenta
Produkce - Kateřina Zahradníčková, Karel Valenta
Umělecké nastudování - Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian
Sbor a orchestr - Ensemble Damian
Koncertní mistr - Veronika Manová
Režie, dirigent, umělecký vedoucí - Tomáš Hanzlík

21.00, Zámecké nádvoří
Leoš Janáček: Její pastorkyňa
Stařenka Buryjovka - Jitka Zerhauová
Laca Klemeň - Jaroslav Březina
Števa Buryja - Tomáš Juhás
Kostelnička - Szilvia Rálik
Jenůfa - Pavla Vykopalová
Stárek - Ivan Kusnjer
Rychtář - Ladislav Mlejnek
Rychtářka - Jana Iskrová
Karolka - Eva Štěrbová
Rychtářka - Jana Iskrová
Pastuchyňa - Jitka Klečanská
Barena - Jana Hrochová
Jana - Martina Králíková
Tetka - Ivona Špičková

Sólisté, sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno
Režie - Martin Glaser
Dirigent Marko Ivanović

Neděle 1. července

15.00, Smetanův dům
Písňový recitál Adama Plachetky
Adam Plachetka – baryton
Jarmila Balážová – mezzosoprán
Roman Hoza – baryton
Gary Matthewman – klavír

19.30, Zámecké nádvoří
Tonkünstler orchester
Ivo Kahánek – klavír
Tonkünstler Orchester Niederösterreich
Dirigent Jun Märkl

22.00, Zámecká jízdárna
Jazzová jízda v jízdárně #2
Juraj Bartoš – trubka
Radovan Tariška – saxofon
Jan Kučera – klavír
Miroslav Hloucal – trubka
Jan Jirucha – trombón
Tomáš Baroš – kontrabas
Marek Urbánek, Radek Němejc – perkuse

Úterý 3. července

21.30, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Alfred Schnittke: Requiem
Sbor

Soprán:
Gabriela Eibenová, Lenka Cafourková, Stanislava Mihalcová, Yvetta Fendrichová, Karolína Janů, Kamila Zbořilová

Mezzosoprán:
Nadia Ladkany, Daniela Čermáková, Jana Dvořáková, Marta Fadljevičová, Pavla Štěpničková

Tenor:
Václav Čížek, Hasan El Dunia, Ondřej Holub, Stanislav Mistr, Dušan Růžička

Bas:
Roman Hoza, Martin Blaževič, Václav Jeřábek, Aleš Procházka

Lukáš Vendl – varhany
Petra Matějová – klavír
Pavel Rehberger, Matěj Diviš, Radek Doležal – bicí nástroje
Maxim Averkiev – celesta
Marek Vajo – trubka
Stanislav Penk – pozoun
Jan Čižmář – elektrická kytara
Jaroslav Panuš – baskytara

Ensemble Inégal
Světelný design Jan Komárek
Dirigent Adam Viktora

Středa 4. července

20.30, Zámecké nádvoří
Bedřich Smetana: Libuše
Libuše - Dana Burešová
Přemysl - Svatopluk Sem
Chrudoš - Miloš Horák / František Zahradníček
Šťáhlav - Aleš Briscein
Lutobor - Jiří Sulženko
Radovan - Roman Janál
Krasava - Petra Šimková Alvarez / Maria Kobielska
Radmila - Kateřina Jalovcová / Stanislava Jirků

Sbor a Orchestr Národního divadla Praha

Scéna a kostýmy - Daniel Dvořák
Režie - Jan Burian
Dirigent - Jaroslav Kyzlink

Čtvrtek 5. července

11.00, Zámecká jízdárna
Sváteční matiné - Kotaro Fukuma
Kotaro Fukuma – klavír

13.30, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Charles Gounod: Svatocecilská mše
Lucie Silkenová - soprán
Ondřej Koplík - tenor
Jiří Sulženko - bas

Akademický sbor Žerotín Olomouc
Sbormistr Pavel Koňárek
Moravská filharmonie Olomouc
Dirigent Petr Vronský

Pátek 6. července

10.00, Smetanův dům
Den s Haydnem: Ráno
Gábor Tarkövi – trubka
Česká Sinfonietta
Dirigent Radek Baborák

13.30, Smetanův dům
Den s Haydnem: Poledne
Dalibor Karvay – housle
Radek Baborák – lesní roh
Česká Sinfonietta
Dirigent Radek Baborák

21.00, Zámecké nádvoří
Den s Haydnem: Večer
Julian Steckel – violoncello
Česká Sinfonietta
Dirigent Radek Baborák

Sobota 7. července

20.18, Zámecké nádvoří
Velké finále plné překvapení
Hosté:
Jana Sibera – soprán
Gabriela Vermelho – etnický vokál, kvinton
Ivo Kahánek – klavír
Jiří Bárta – violoncello
Překvapení

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Dirigent Stanislav Vavřínek

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Alfred Schnittke: Requiem      3. 7. 2018 / 21:30
Balet Gala 60      22. 6. 2018 / 21:30
Bedřich Smetana: Libuše      4. 7. 2018 / 20:30
Český poutník      15. 6. 2018 / 19:00
Charles Gounod: Faust a Markéta      29. 6. 2018 / 21:00
Charles Gounod: Svatocecilská mše      5. 7. 2018 / 13:30
Den s Haydnem: Poledne      6. 7. 2018 / 13:30
Den s Haydnem: Ráno      6. 7. 2018 / 10:00
Den s Haydnem: Večer      6. 7. 2018 / 21:00
Giuseppe Verdi: Maškarní ples      23. 6. 2018 / 21:00
Jazzová jízda v jízdárně #2      1. 7. 2018 / 22:00
Johann Sebastian Bach: Velká mše h moll      23. 6. 2018 / 15:00
Johann Sebastian Bach: Velká mše h moll      24. 6. 2018 / 15:00
L2: Brána života!      30. 6. 2018 / 16:00
Leoš Janáček: Její pastorkyňa      30. 6. 2018 / 21:00
Maurice Ravel: Dítě kouzla      17. 6. 2018 / 13:30
Maurice Ravel: Dítě kouzla      17. 6. 2018 / 17:30
Osudová léta 1918 a 1968      24. 6. 2018 / 20:00
Paul McCartney: Ecce Cor Meum / Hle, Srdce Mé      17. 6. 2018 / 19:30
Písňový recitál Adama Plachetky      1. 7. 2018 / 15:00
Slavnostní zahajovací koncert      14. 6. 2018 / 20:00
Sváteční matiné - Kotaro Fukuma      5. 7. 2018 / 11:00
Tonkünstler orchester      1. 7. 2018 / 19:30
Tutti Vivaldi      16. 6. 2018 / 15:00
Velké finále plné překvapení      7. 7. 2018 / 20:18
Z mého života I / Pavel Haas Quartet      17. 6. 2018 / 14:30
Z mého života II - Amadeus Poznaň      28. 6. 2018 / 19:30
Zahrada srdce      23. 6. 2018 / 11:00
Zpěváčci kraje mého      26. 6. 2018 / 18:00
Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz