Hradišťan dobývá Smetanovu Litomyšl

Search
Close this search box.

 

10.6.2011 Zlínský deník str. 5 Zlínský kraj
JIŘÍ JILÍK

Tanečníci z metropole Slovácka představí na přehlídce svůj nový opus

Uherské Hradiště – Taneční skupina Hradišťanu choreografky Laďky Košíkové představí již o tomto víkendu na 24. ročníku Smetanovy Litomyšle svůj nový opus. Je jím Catullia Carmina od Carla Orffa a díla Igora Stravinského Les noces (Svatby). Obě díla spojuje téma člověka a lásky. Avšak zatímco Orffova hudba vznikala jako scénická hra na texty římského básníka G. V. Catulla, v hudbě Stravinského, jejímž tématem je ruská svatba, rezonuje lidová a náboženská tradice.
„Slovo a jeho rytmus je to, co mě unášelo, fascinovalo a vzrušovalo v hudbě Carla Orffa a Igora Stravinského. Slovo, hudba a řeč těla – to je Catulli Carmina. Proud emocí lásky v jejích dotecích absolutního štěstí, v jejích obyčejných radostech, slastech, ale stejně tak bolestech, zklamáních i nenávisti vyzpívaný pohybem těl tanečníků. Stravinského svatba tepe rituální symbolikou. A opět zde vystupuje do popředí slovo. Na jedné straně zde rytmizovaná řeč z úryvků lidové poezie nabývá magického významu, strhává tanečníky do živočišnosti až surovosti dávných pohanských obřadů. A na straně druhé slova modlitby k Bohorodičce, andělům a svatým Kosmovi a Damiánovi prožitek ukotvují ve světě pravoslaví. Někde za tím vším cítíme obrovskou víru a pokoru. Slova rituálů silou rytmu vyvolávají kýžený osud," vysvětluje Košíková, čím ji oslovili právě tito autoři.

Soubor slibuje nevšední umělecké zážitky

Realizace děl v podání tanečníků Hradišťanu za spoluúčasti vynikajících hudebních i pěveckých interpretů a sborů slibuje nevšední umělecké zážitky. Orffovu a Stravinského hudbu nastudoval dirigent Roman Válek, dílo vzniklo na objednávku festivalu. Představení se konají v sobotu 11. a neděli 12. června na nádvoří zámku v Litomyšli, začátky jsou ve 21.30 hodin.
Ladislava Košíková se narodila v roce 1957 v Uherském Hradišti. Je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1976-1980) a Divadelní fakulty JAMU v Brně, obor taneční umění (1991-1996). Věnuje se umělecké práci i pedagogické činnosti v oblasti tance a pohybové výchovy.
V roce 1992 se stala choreografkou a poté i uměleckou vedoucí taneční složky souboru Hradišťan, kde v autorské dvojici s hudebníkem Jiřím Pavlicou vytvořila řadu výrazných scénických pásem a představení. Odklání se v nich od tradičního folklorního pojetí a přechází k volnějšímu ztvárnění, kde folklor zůstává inspiračním zdrojem.
Ladislava Košíková je také autorkou řady pozoruhodných celovečerních tanečních projektů souboru Hradišťan ve spolupráci s jinými hudebními tělesy. V roce 2002 to byl komponovaný program z děl českého hudebního romantismu skladatelů A. Dvořáka a B. Smetany s Vídeňskou filharmonií (dirigent Nikolaus Harnoncourt), v roce 2004 choreografie Janáčkova baletu Rákoš Rákoczy s Komorní operou HF JAMU (režie Magdalena Švecová) v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno, v roce 2006 hudebně taneční freska na motivy středověké poezie Žákovské vigilie s hudebním skladatelem Jaroslavem Krčkem a souborem Musica Bohemica, v roce 2007 scénické ztvárnění Kytice Bohuslava Martinů na objednávku MOF Smetanova Litomyšl s Filharmonií B. Martinů (režie Alena Vaňáková, dirigent Roman Válek).

Region| Střední Morava
Publikováno| Zlínský deník; Zlínský kraj; 05
Publikováno| Valašský deník; Zlínský kraj; 05
Publikováno| Slovácký deník; Zlínský kraj; 05
Publikováno| Kroměřížský deník; Zlínský kraj; 05
ID| 7dd38b58-356c-4f91-a1d7-68373ed88c7e

 

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz