Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics a FB pixel cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Hranice jsou jen v nás. Nebojme se je překročit

23.2.2018    Lidové noviny    str. 7   Smetonova Litomyšl

23.2.2018    Mladá fronta DNES    str. 7   Příloha – Smetanova Litomyšl 

Dramaturgie 60. ročníku Smetanovy Litomyšle nepřešlapuje mezi striktně danými mantinely, ale odvažuje se překročit hranice vžitého úzu. Tak jako představuje dynamické sólisty, usiluje také o progresivní programovou skladbu. V každém ročníku je proto zastoupena i soudobá tvorba – letos se 17. června uskuteční česká premiéra oratoria Ecce Cor Meum (Hle, srdce mé) Paula McCartneyho, úzdravné operum Jaroslava Duška L2: Brána života! bude uvedeno 30. června a Requiem Alfreda Schnittkeho na hosty čeká 3. července.

Dílo plné lásky

Známý popový zpěvák a skladatel Paul McCartney již několikrát vkročil na pole vážné hudby. Jeho čtvrtý klasický opus, oratorium Ecce Cor Meum zazní také na Smetanově Litomyšli. Dílo Hle, srdce mé bylo původně napsáno pro Magdaleen College v Oxfordu u příležitosti otevření nové budovy. Základní náčrtky však vznikaly ještě v době, kdy žila McCartneyho první manželka Linda. Sám autor tvrdí, že rozsáhlou skladbu vytvořil i proto, aby se vzpamatoval z jejího odchodu. Nejkrásnější a zároveň jediná tragicky působící část oratoria, bolestná instrumentální hobojová mezihra mezi druhou a třetí částí, je pak podle skladatele bezprostřední reakcí na její smrt. „Oratorium vypráví o lásce a lásce k bližnímu a jeho hudební řeč je přehledná, čitelná a melodická,“ uvádí umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský a dodává: „I díla autorů, kteří se nevěnují prioritně klasické hudbě, patří na Smetanovu Litomyšl.“

Libretista Jaroslav Dušek

První opera, ke které napsal Jaroslav Dušek libreto, byla o vítězství českých hokejistůvNaganu. Ta druhá, „L2: Brána života!“ jeoClemensu Kubym spojeném s metodou mentálního léčení. Tento německý spisovatel a dokumentarista se navzdory prognózám a hrozbě celoživotního ochrnutí dokázal vyléčit sám pomocí meditace. Nápad na inscenaci pojal Dušek při četbě Kubyho knihy Na cestě do sousední dimenze. Oslovil svého souseda řediteleNárodního divadla moravskoslezského a režiséra Jiřího Nekvasila, zda by text nemohl být inspirací pro operu. „Jde o zásadní a obohacující příběh. Nejde však o operu, kterou by doprovázel klasický orchestr,“ vysvětluje Vojtěch Stříteský. Hudbu k představení složil Mario Buzzi a Ondřej Smeykal, hráč na didgeridoo. Zvuky australského domorodého nástroje přepsali pro zmenšený orchestr, resp. dva klavíry, pěvecké sólové party i sbory. Hudba je určitým typem minimalismu. Je velmi příjemná na poslech, má působit ozdravně a některé melodie zůstanou v hlavě i po odchodu z představení.

Nadčasové Requiem

Trojici soudobé tvorby uzavírá Alfred Schnittke a jeho Requiem. Fascinující spirituální extatické dílo představuje hudební vizioposunu lidského vnímání za hranici konvence. „Kostel Povýšení sv. Kříže bude při koncertu ozvláštněn světelným designem. Z toho důvodu je začátek koncertu posunut na dobu, kdy již bude tma,“ sděluje umělecký ředitel. Schnittkeho dílo v sobě absolutně koncentruje sílu. Hudba dostává i nový smysl a posouvá lidské vědomí dále. „Pokud přivřete oči a vnímáte duchovní prostor zaplněný Schnittkeho hudbou, může vás to posunout k jiným břehům,“ doplňuje Vojtěch Stříteský.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz