Kniha napsána na objednávku?

Search
Close this search box.

5.3.2018   Haló noviny   str. 13   mozaika z regionů  Max OLŠAN   Litomyšl  

U příležitosti 60. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl byla vydána nová publikace mapující jeho počátky. Autoři Martin Boštík (Regionální muzeum v Litomyšli) a Stanislav Vosyka (Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli) na základě nově objeveného archivního materiálu čtenářům podávají svědectví o tom, že první ročník je možné datovat již k červnu 1946, kdy v Litomyšli proběhly dva koncerty České filharmonie s dirigentem Rafaelem Kubelíkem a to pod názvem Hudební slavnosti Smetanova Litomyšl.

V knize je zároveň zdůrazněno, že na organizaci »prvního« ročníku se nepodílel Zdeněk Nejedlý a nebyl ani účastníkem slavností. Martin Boštík se pro iDnes vyjádřil následovně: Vznik festivalu bývá tradičně dáván do spojení se Zdeňkem Nejedlým a rokem 1949. Nejedlý měl jistě zásadní vliv na to, čemu bychom mohli říkat druhý počátek festivalu v roce 1949 a následné udržení festivalové tradice, nicméně rozhodně nebyl tím, kdo inicioval a zaštítil první ročník konaný v roce 1946. Nato reagoval v litomyšlské Lilii Jan Pavliš, který stejně jako Jindřich Lněnička (autor knihy 50 ročníků Smetanovy Litomyšle), považuje slavnosti v roce 1946 pouze za předzvěst skutečného festivalu, mohlo by se tedy mluvit nikoliv o ročníku prvním, ale nultém a to i vzhledem ke skromnějšímu pojetí celé akce. Pisatel dále obvinil autory publikace, že psali na objednávku a jejich cílem bylo vyloučit osobu ZN jako zakladatele festivalu. Ještě v témže čísle Lilie si mohli čtenáři přečíst reakci autorů, kteří požadují omluvu, ale i Jana Pikny, ředitele festivalu.

Nutno uvést, že kniha jistě přehodnotila některé dosavadní poznatky, ale v médiích jsou tyto informace značně zjednodušeny a vyvolávají odpovídající reakci občanů. V závěru publikace se totiž autoři zamýšlí, kam skutečně klást první ročník festivalu a naznačují, že oslavy v červnu 1946 nemají žádný vztah k prvnímu ročníku v roce 1949. Tehdy zásluhou ministra Zdeňka Nejedlého vznikl plnohodnotný festival, jehož jubilem si letos připomínáme.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz