Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics a FB pixel cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Kultura versus (ne)kulturnost

TISK , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: Haló noviny , Strana: 10 , Autor: (the) , Vytištěno: 43 000 , Rubrika: Servis – TV programy , Země: Česko

Před několika dny úspěšně skončil festival »Smetanova Litomyšl« (SL). Za poctivou a všestranně vyprofilovanou – umělecky přesvědčivou – kulturou se tam každoročně sjíždějí zájemci z celé republiky. Bylo tomu tak i letos. Obdobně osobitou dramaturgii nabízí také třebas právě probíhající »Hudební festival Znojmo«. Naopak blížící se – každoročně nadměrně okázalý – Mezinárodní hudební festival (MHF) v Českém Krumlově bývá programově problémovější.

Namísto invence a přesvědčivosti si zakládá spíše na stále přetrvávajících společenských »parádách«. Okázalé rauty a další nadbytečné skutečnosti (včetně přítomnosti desítek luxusních limuzín pro vyvolené publikum) jsou však obvykle určeny jen některým, vyvolené klientele. Finančně však možná na úkor samotné umělecké úrovně MHF. Formálnost je vskutku nadbytečná.

Litomyšlští pořadatelé se naučili myslet racionálně, podobné zbytné výdaje vnímají ekonomicky úsporně. Nadbytečné investice maximálně zredukovali ve prospěch evidentně kvalitní programové nabídky a také stále se zlepšujících podmínek provozních. Na tamním zámeckém návrší, kde každoročně probíhá většina programů, je zajištěno dostatečné občerstvovací (i samoobslužné), oddechové a rovněž sociální zázemí. Stále se tam vylepšuje možnost odpovídajícího servisu pro návštěvníky SL i ze vzdálených lokalit. Naopak v Českém Krumlově tyto služby evidentně chybějí! Některé aktivity tam jsou zaměřeny spíše na movitější (až boháčskou) klientelu. Takže snad podivné kádrovnické kastování?

Připomeňme maličkost, leč vskutku notně příznačnou: Zatímco ve všech litomyšlských prostorách (a jejich okolí) je zajištěn dostatek dokonale udržovaných toalet, v českokrumlovských prostorách naopak. Jsou tam nedostatkové! Vzpomínám živě, jak jsem tam před kapacitně (natož hygienicky!) zcela nedostačujícím WC vystával během přestávky koncertu nekonečně se vlekoucí frontu zájemců, kdysi dokonce hned vedle – tehdy ještě funkčně působícího – prezidenta republiky Václava Klause. Budiž však řečeno k jeho úctě, že nabídnuté přednostní využití sociálního zařízení rázně odmítl. Když jsme pak spolu přišli k evidentně zašle špinavému umyvadlu, ani jsme si nemohli ruce řádně umýt. Mýdlo totiž chybělo! Hlavně že po českokrumlovských monstrkoncertech MHF tradičně nechyběly opulentní orgie v podobě nadbytečného hýření poživatinami a jiné okázalosti… Když jsem před víc než rokem podal na Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZd) oficiální podnět k prošetření nedostatečných hygienických podmínek (zejména nedostatečné kapacity WC během tamních festivalových koncertů), po dlouhém čekání na odpověď jsem s velkým časovým prodlením obdržel lakonické vyjádření jihočeské Krajské hygienické stanice se sídlem v Českých Budějovicích. Uvedli v něm vše možné (či spíše nemožné!), jen na obsahové těžiště písemně podané protokolární stížnosti věcně nikterak nezareagovali. O citelném nedostatku WC, natož jejich kvalitách v době konání MHF, ani »ťuk«! Ostuda tedy vpravdě mezinárodní! Neuvěřitelné, že?

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz