Kytice od Martinů překvapila

Search
Close this search box.

18.6.2007 Hospodářské noviny str. 9 Kultura Petr Veber18.6.2007 Hospodářské noviny str. 9 Kultura Petr Veber

SMETANOVA LITOMYŠL

LITOMYŠL, 18. 6. 2007

Zasloužený ohlas sklidil v sobotu na festivalu Smetanova Litomyšl velký vokálně-instrumentální projekt, využívající díla Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka.
Vizuální scénické ztvárnění kantáty Kytice od Martinů v tanečním zpracování slováckého Hradišťanu bylo iniciativou a vlastní produkcí festivalu. Choreografka souboru Ladislava Košíková se ujala vyjádření hudby a námětu – silně ovlivněných lidovou kulturou – způsobem, který si zaslouží být nazván geniálním.
Košíková přečetla partituru s velkým vcítěním po stránce rytmické i obsahové, své tanečníky vedla na pomezí moderního tance, pantomimy a folkloru a dobrala se jedinečné poetiky a dějovosti, aniž by příběhy balad obyčejně ilustrovala a aniž by použila jediný lidový kroj.
Plnohodnotným pomocníkem jí byly abstraktní videosekvence tvořící na plátně za jevištěm svým vlastním rytmem proměn obrazců a svými naznačenými významy kontrapunkt k tanci a hudbě. Na scéně byl zapojen i sbor a sólisté.
Působivé byly příběhy Sestra travička a Milá nad rodinu, invenční bylo zpracování volání pasaček i předehry, selanky a intrády, kouzelně líbezně se podařila Koleda – apokryf o Adamovi a Evě se zapojením dětského sboru. Člověk a Smrt, klíčový díl kantáty o pomíjivosti pozemského života, pak přesně zapůsobil jako dramatická moralitka, neuchylující se k hrůzné hororovitosti a neopouštějící mantinely věcnosti lidového umění. Světla, tanec, videoart a hudba a zpěv i ticho tu vytvořily úžasnou jednotu a povýšily už tak působivou skladbu do sfér nadčasového umění.
První polovinu večera tvořila starší a známá, podobně koncipovaná fantazie Ladislavy Košíkové na tance, z nichž Leoš Janáček sestavil balet Rákoš Rákoczy.
Festival tímto programem potvrdil, že se jeho dramaturgii daří nacházet spojení umělecké náročnosti a nevšednosti s diváckou přístupností a atraktivností. Právě tím, ve spojení s geniem loci, je litomyšlská přehlídka na mapě českých festivalů zajímavá.

O autorovi| Petr Veber, Autor je hudební kritik, zpravodaj ČTK, /Od našeho spolupracovníka/

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz