Lázně Litomyšl léčí laskavou legrací

Search
Close this search box.

TISK , Datum: 03.07.2019 , Zdroj: COT – Celý o turismu , Strana: 56 , Autor: Text a foto: město Litomyšl , Vytištěno: 6 500 , Rubrika: Trendy a inovace , Země: Česko

Město Litomyšl se prezentaci a propagaci svých krás věnuje systematicky a dlouhodobě. Ani spolupráce s vládní agenturou CzechTourism pro nás není novinkou.

Hlavním cílem agentury CzechTourism je budování značky České republiky ve světě i podpora lokálních destinačních managementů. Počínaje rokem 2019 upouští CzechTourism od tzv. ročních témat, jako byl např. Karel IV. či baroko. Hlavním komunikačním tématem pro další tři roky budou Města – brány do regionů.

Litomyšl má tu čest zařadit se vedle Kutné Hory, Karlových Varů a Prahy do letošní tvorby kampaní se sloganem „Like a Czech“. Litomyšl je i do zahraničí prezentována jako lázně ducha – tedy místo, kam si mohou návštěvníci přijet odpočinout a načerpat novou energii.

10 důvodů, proč navštívit právě Litomyšl a Vraťte se s námi o staletí zpátky!

Říká se, že zámek Litomyšl vystavěl Vratislav z Pernštejna z velké lásky pro svoji ženu Marii Manrique de Lara. Je koncipován jako renesanční sídlo čtvercového půdorysu a dochází zde k působivému spojení dispozice italských arkádových dvorů s českými štíty a asi osmi tisíci psaníčkovými sgrafity. Pokud přidáte několik světel, pár ohňů, dobrou muziku a něco k zakousnutí, můžete se spolu s námi vrátit v duchu i o několik staletí zpět a cítit se, jako byste byli ze zámku.

b Prohlédněte si tajemné sochy nejen v zámeckém sklepení

Olbram Zoubek spojil svůj život s Litomyšlí již od „vyhnanství“, kdy sňal posmrtnou masku Janu Palachovi. Jeho samostatná umělecká činnost byla zastavena a byl poslán na litomyšlský zámek, aby zde vedl partu opravující sgrafita. Do týmu, který na litomyšlském zámku pracoval, si vybral Stanislava Podhrázského, Václava Boštíka a Zdeňka Palcra. Je i jejich velkou zásluhou, že byl zámecký areál v roce 1999 zapsán na seznam UNESCO. Dnes je v zámeckém sklepení stálá expozice soch Olbrama Zoubka. Budete-li chtít, průvodcem vám bude sám Mistr. A věřte, že při některých komentářích se vám budou hrnout slzy do očí.

c Ověřte si, zda lázně Litomyšl opravdu léčí laskavou legrací!

Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl za místo, kde je možné obnovit své síly duševní. K léčbě duše je ideální návštěva galerií, prohlídka historických pamětihodností i objektů současné architektury, ale i sportovní či wellness vyžití.

Zahájení lázeňské sezony probíhá každý poslední dubnový víkend a kromě jiného vás čeká řada hudebních a divadelních produkcí.

d Uzdravte se při bezkonkurenčních představeních Smetanovy Litomyšle!

Pravé lázně pro duši zažijete při návštěvě představení, která se konají v rámci Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Hlavní scéna tohoto druhého nejstaršího hudebního festivalu v České republice, je kouzelné druhé zámecké nádvoří. Překrásná hudba, nenapodobitelná akustika, slavnostní atmosféra, výjimečná architektura památky UNESCO a pohodové letní večery – to vše dohromady funguje lépe, než sebelepší koktejl z lékárny.

e Relaxujte v Klášterních zahradách!

Moderně zrekonstruovaný areál se nachází jen několik kroků od zámku, mezi chrámem Nalezení sv. Kříže a kapitulním kostelem Povýšení sv. Kříže. Původní zahrady patřily ke komplexu budov piaristického kláštera a sloužily jako zahrady užitkové. Od roku 2000 jsou pečlivě udržované trávníky určené právě pro vaše lenošení. Vezměte si deku, piknikový košík a zaposlouchejte se do tiše znějící hudby.

f Projděte si Smetanovo náměstí – jedno z nejdelších v Evropě!

Podlouhlé náměstí o délce téměř 500 metrů je srdcem celé Litomyšle. Vzniklo podél středověké komunikace mezi „hradním“ návrším a říčkou Loučná. Domy zde jsou postaveny na úzkých gotických parcelách, ale během staletí jejich vnější podobu utvářely právě panující slohy. Převládá pozdní baroko a klasicismus, resp. empír – sloh, který se zde uplatnil po požáru roku 1814. Kouzelná jsou zde podloubí – v Litomyšli známá pod názvem podsíně, díky kterým můžete i za deště jíti suchou nohou. Většina domů vám bude vyprávět příběhy – např. o Boženě Němcové, o otci Bedřicha Smetany či o Juliu Mařákovi.

g Užijte si magické Toulovcovo náměstí neboli Špitálek!

Nevelké Toulovcovo náměstí je magickým místem nedaleko hlavního Smetanova náměstí. Prostor, který je opředený pověstmi, ale i duchem skutečných osobností.

Říká se, že Vavřinec Toulovec z Třemošné byl v mládí loupeživým rytířem a ukrýval se v nedalekých Toulovcových maštalích. Ke stáru ho prý tížilo svědomí natolik, že dal právě zde vybudovat špitál. V rohovém domě žila a také zemřela obrozenecká buditelka a autorka první české kuchařky, Magdalena Dobromila Rettigová.

h Moderní architektura je v Litomyšli doma!

Litomyšl bývá někdy s trochou nadsázky označována jako „hlavní město současné české architektury“, případně můžete zaslechnout, že se mluví o „litomyšlském zázraku“. Jde, nebo nejde o nadnesená tvrzení? Odpovědi necháme samozřejmě na vás. Faktem však je, že minimálně v České republice nenajdete město obdobné velikosti, ve kterém se od sametové revoluce vybudovalo tak velké množství oceňovaných staveb. Víkend před prvním říjnovým pondělím, na který připadá Světový den architektury, zde bývá pořádána tzv. ArchiMyšl, festival pro milovníky architektury a designu.

i Vychutnejte si prolínání historie a současnosti

Soudobé architektonické prvky bývají v Litomyšli používány i v historických objektech.

Doplňují tak dědictví našich předků a přidávají něco z naší doby. Takové příklady můžete najít např. i v zámeckém areálu – památce UNESCO. Nové pohledy na některá místa mohou dodat určitým lokalitám a domům novou energii tak, jako se to stalo např. při revitalizaci prostoru před chrámem Nalezení sv. Kříže a vstupem do zámku.

j Objevte Anděly na návrší!

Zveme vás do chrámu Nalezení sv. Kříže, který byl po nákladné revitalizaci znovu vrácen do života Litomyšle. Úchvatná barokní stavba sama o sobě dává mnoho důvodů k pohledům vzhůru. Za vidění stojí i expozice sakrálního umění Andělé na návrší, výtvarné instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky, interaktivní výstava pro děti Vzhůru k andělům i vyhlídka z terasy mezi věžemi kostela. Věříme, že se na zámecké návrší po letech vrátili andělé.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz