Letem varhanním světem na názorově tolerantní Smetanově Litomyšli

Search
Close this search box.

WEB, Datum: 10.07.2021, Zdroj: casopisharmonie.cz, Strana: 0, Autor: Martin Jemelka, Datum importu: 12.07.2021 06:16, RU/měsíc: 149 157, RU/den: 11 235, AVE: 2 800,00 Kč, Země: Česko, GRP: 0,12

Tematické duplicity: Kultura a cestovní ruch

Podvečerní varhanní koncerty v kapitulním chrámu Povýšení svatého Kříže náležejí k působivým momentům festivalu Smetanova Litomyšl. Slunce se dere vitráží nad vstupním portálem do chrámové lodi a v interiéru kouzlí impresionistické skvrny. Posluchačsky přívětivý hodinový program vždy přiláká i náhodné kolemjdoucí. Nejinak tomu bylo i v pátek 9. 7. 2021, kdy za varhanní pult usedl opočenský rodák Pavel Svoboda, laureát varhanní soutěže Pražského jara a Bachovy varhanní soutěže v Lipsku.

Úvodem dobře navštíveného soirée zazněla Bachova Toccata d-moll BWV 538 „Dórská“ z autorova na varhanní kompozice bohatého výmarského období, soustředěná kompozice, jejíž harmonická struktura a zvukově dominantní pedalizace ihned upoutají pozornost posluchačů a nastolí slavnostní atmosféru. V Largu ze Sonáty č. 4 c-moll pro housle a cembalo BWV 1017 varhanní plénum vystřídal křehký zvuk smyčcového nástroje v rukou Ivy Kramperové, koncertní mistryně pardubického souboru Baroccosempregiovane, sympatického ansámblu hrajícího sice na moderní nástroje, avšak s respektem k principům poučené interpretace staré hudby. V Litomyšli bývá soubor častým hostem a varhaník Svoboda v něm usedá u pultu klávesových nástrojů. Početné publikum rozpoznalo melodickou blízkost houslového Siciliano se slavnou árií z Matoušových pašijí Erbarmedich, mein Gott. A tak zatímco úvodní toccata sloužila hlavně ke ztišení auditoria, během vstupní věty houslové sonáty již vládlo v kostele soustředěné ticho.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz