Máme Hosty

Search
Close this search box.

RÁDIO, Datum: 16.05.2023, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 1, Datum importu: 16.05.2023 09:31, Poslechovost pořadu: 9 771, Pořad: 08:35 Máme Hosty, AVE: 11 550,00 Kč, Země: Česko, GRP: 0,11

Tematické duplicity: Kultura a cestovní ruch, Ostatní

MLUVČÍ

Bude řeč o základních školách, protože představíme letošní ročník akce ZUŠ Open. Český rozhlas Pardubice, pěkné ráno, úterý, 16. května, za šest minut bude tři čtvrtě na devět. O hodně rozsáhlé kulturní akci teď budeme mluvit s naším hostem, což je ředitelka Základní umělecké školy Vysoké Mýto Iva Vrátilová, pěkné ráno. Pěkné ráno. Vás tady máme i jako příklad toho, že ZUŠ Open je na různých místech, včetně právě Vysokého Mýta, tak je to akce, která, které možná už naši posluchači slyšeli v těch předchozích letech, přesto, kdybychom měli v krátkosti říci, co to je ZUŠ Open.

MLUVČÍ

Tak ZUŠ Open. Letos posedmé už se uskuteční celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open. A během dvou týdnů od 21. května do 4. června opět o žijí. Parky, náměstí, kostely a celá řada dalších veřejných míst zdarma přístupný programem nejrůznějších koncertů, divadelních nebo tanečních představení, výstav a cílem toho festivalu je nejenom představit práci jednotlivých základních uměleckých škol, ale i upozornit na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání. Protože ZUŠ v České republice vlastně aktuálně navštěvuje 250 000 žáků a studentů.

MLUVČÍ

A těch zušek je hodně v České republice. Vy třeba i vzájemně nějak spolupracujete. Během roku je na to čas, anebo právě ZUŠ Open je taková ideální šance, jak se propojit.

MLUVČÍ

Tak v České republice v současné době je nějakých 507 základních uměleckých škol, ve kterých studuje na 248 000 žáků a kromě toho, že teda nabízejí hudební obory, jako je taneční, hudební, výtvarný a literárně dramatický. Tak máte pravdu. ZUŠ Open je jedním ze stěžejních programů, kde se ty základní umělecké školy setkávají, ale není určitě jediný.

MLUVČÍ

Takže nějaká inspirace se třeba vzájemně i čerpá mezi vámi. Můžete si předat zkušenosti. Přesně tak, pojďme se podívat konkrétně, jak to bude vypadat u vás ve Vysokém Mýtě, ten program, jak jsem se dívali, v plánu hlavně na příští týden, tak co přesně jste nachystali?

MLUVČÍ

Je to pravda, po Vysokém Mýtě v tom celém týdnu, to znamená v termínu od dvacátého druhého do 26. 5. se budeme pohybovat v teritoriu Vysokého Mýta po kavárnách, například v kavárně La casa, v kavárně Bonvián v městské galerii. Zároveň bychom chtěli pozvat na čtvrteční setkání, kde se pokoušíme o to, že jsme přizvali k sobě mateřské školy, základní školy i střední školy z Vysokého Mýta. A chtěli bysme vytvořit takový největší sbor. A jako podporu jsme si pozvali hradeckého písničkáře Michala Horáka, který samozřejmě neodmítl a ZUŠ Open přijede podpořit a stejně tak vlastně tím vyjádřil hold základním vojenským školám.

MLUVČÍ

Taky se bude bubnovat.

MLUVČÍ

Také se bude bubnovat. V úterý bychom chtěli pozvat do vysokomýtského klubového vlastně zařízení na naše bubeníky a zároveň i v pondělí na takový rockový podvečer s naším orchestrem symfonickým, který se propojí naprosto netradičně s kapelami, které vznikly právě pro tuto událost.

MLUVČÍ

Takže hudba bude velmi významná. Ono vůbec, jak jsem se díval, tak hudební obor tvoří asi 65 %, když se zaměříme, rozdělíme si to na ty tradiční obory, tedy hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický, tak ten hudební obor skutečně převažuje. Je to.

MLUVČÍ

Tak, je to, je to pravda.

MLUVČÍ

Což se tady propsalo i do programu přímo u vás ve Vysokém Mýtě. No a můžeme se podívat i trochu šířeji po kraji, protože není jenom Vysoké Mýto, které se zapojí, tak na kterých místech ještě budou v akci v ZUŠ Open další školy.

MLUVČÍ

Tak my se setkáme asi takový ty termíny se nám setkaly natolik, že vlastně v jeden termín uskutečňujeme mnoho akcí najednou, a to nejenom tedy po kraji, nicméně bych velmi ráda zmínila, že například pardubická základní německá škola Havlíčkova i Lonkova se potkají, a to 29. května na evoluci tance nebo na projektu stavíme školu, zároveň třeba letohradská základní umělecká škola hraje a tvoří na svém zámeckém nádvoří základní umělecká škola Vysoké Mýto 28. května představí v Nových Hradech na zámku. Po celém vlastně tom teritoriu, na různých zastaveních nejenom hudební obory, ale i taneční představení i představení literárně dramatického oboru a najde se zde i výtvarná sekce. A ve stejný den se vlastně dabluje ZUŠ Open v Neratově, které vlastně má titulu ZUŠ Open, pomáhá a stejně tak session v La Fabrice v Praze, takže ty termíny se nám dost setkávají, nicméně si myslím, že si vybere každý.

MLUVČÍ

A kdyby někdo chtěl vidět přesně, kam se může vydat na akci ZUŠ Open tak odkážeme na internetové stránky, ještě si budeme za chvíli povídat s naším hostem, což je Iva Vrátilová, ředitelka Základní umělecké školy Vysoké Mýto ZUŠ Open. Tak to je velký soubor akcí, o kterém mluvíme. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, povídáme si o nejrozsáhlejší kulturní události, o dnech oslav a sdílení radosti z umění po celé České republice, bohatý program pro širokou veřejnost napříč generacemi, hudba, tanec, divadlo, výstavy, workshopy, to všechno v režii základních uměleckých škol a na mysli máme pochopitelně velký festival ZUŠ Open a máme tady k tomu hosta, ředitelku základní umělecké školy z Vysokého Mýta Ivu Vrátilovou. Povídali jsme si tady před chvílí o akcích v Pardubickém kraji, naznačovali jsme, že ta akce je samozřejmě celorepubliková, takže bude i na dalších místech, kde jinde to všechno propojit než v Praze, dokonce se chystá snad nějaký průvod múz hlavním městem. Je to tak.

MLUVČÍ

Je to pravda. Vrcholem ZUŠ Open bude v Praze celodenní program v Senátu Parlamentu České republiky, a to v sobotu 3. června, kterému bude předcházet průvod múz z loretánského náměstí přes Pražský hrad. A protože na programu se podílejí všechny zušky z celé České republiky, tak zde vystoupí více než 600 účinkujících, žáků a pedagogů napříč uměleckými obory a veřejnost se tak může těšit i na workshopy, výtvarné dílny a výstavy a hostem mimo jiné bude i operní pěvec Roman Janál nebo herec Svatopluk Šuler.

MLUVČÍ

A když jste zmínil operního pěvce, hned mi naskočila i Magdalena Kožená, která má taky velmi významné prsty v této akci. Je to, dá se říct, její zásluha, že funguje ZUŠ Open.

MLUVČÍ

Je to určitě tak, vy jste vás už Open vlastně upozorňuje na šíři a kvalitu toho celosvětově unikátního systému základního uměleckého školství, jejímž Česká republika disponuje, a přehlídka, jejímž pořadatelem je právě nadační fond Magdaleny Kožené, podporuje. Prezentuje školy jako otevřené prostředí pro vyhledávání vlastně a systematický rozvoj nadání dětí a mládeže bez ohledu na jejich případné zdravotní nebo nějaké sociální omezení. A zároveň tak dává příležitost představit nejširší veřejnosti, na čem zušky s dětmi pracují a jak mohou vzájemně spolupracovat. A když bych mohla citovat, tak vlastně Magdalena kožená říká, že je hrdá na to, že se může, může, může stát. V čele toho festivalu, který prezentuje význam a kvalitu základního uměleckého vzdělávání v celé jeho šíři, protože umění je krásným jazykem a projevem lidského umu a má obrovskou moc. Spojovat jednotlivce i celou společnost.

MLUVČÍ

Hezká slova, kdy jste se tak dívala do programu i dalších zapojených základních uměleckých škol nejenom z našeho kraje, ale z celé republiky. Bylo tam něco pro vás ještě zajímavého, inspirativního, co bychom mohli posluchačům říct.

MLUVČÍ

Ten program je opravdu širokospektrý, nicméně bych ráda zmínila třeba salon ZUŠ na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. 21. 5. nebo 25. 5. je ZUŠ Open v Hradci Králové ve spolupráci s firmou Petrov a během letních měsíců pod hlavičkou ZUŠ Open zamíří nejmladší umělci také na Festivalové zahrady a na festivaly Smetanova Litomyšl a na Maraton hudby Brno.

MLUVČÍ

Tak, jak slyšíme, je to opravdu velmi rozsáhlý komplex akcí. Můžeme naše posluchače odkázat raději na internetové stránky ZUŠ Open, kde to všechno najdou přehledně. Dokonce se tady dá vyhledávat podle krajů, podle měst, takže i tam si to můžeme všechno najít. A možná závěrem ještě k vaší základní umělecké škole, co teď máte před sebou? Takhle na konci roku je to ZUŠ Open, jako ten pravý vrchol, pak už jsou prázdniny nebo ještě něco se dá stihnout.

MLUVČÍ

Ráda bych řekla, že vrcholíme právě ZUŠ Open a samozřejmě tomu tak není. Tento týden u nás probíhají výchovné koncerty pro mateřské školky, takže naši pedagogové se mění v takové múzy pro děti, představují vlastně různé programy, hudební nástroje a obory, které jsou, nás vyučují, abychom nalákali nové nadšence a příznivce základní umělecké školy, aby u nás chtěli studovat, zároveň budeme muset podstoupit postupové zkoušky, což není příliš oblíbená činnost našich žáků, ale je to nedílná součást uměleckého vzdělávání, protože přece jenom jsme školy a nějaké výstupy mít musíme. No a budeme se pomalu blížit k finálnímu programu, který máme 26. 6. u nás ve Vysokém Mýtě jako takový závěrečný koncert a takovou pomyslnou tečku ale my neusínáme na vavřínech. Propojujeme se i nadále se základními mateřskými školami, se kterými spolupracujeme i nadále, a budeme se účastnit programu Lidušky na zkoušku na Festivalových zahradách na Smetanově Litomyšli.

MLUVČÍ

Litomyšli tak rozhodně nespí základní umělecké školy, jak nám dosvědčila paní Iva Vrátilová, za základní uměleckou školu Vysoké Mýto. Díky za to pozvánku na ZUŠ Open, ať se všechno vydaří, a přejeme vám taky pěkný odpočinek. O prázdninách následně. Na slyšenou.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz