Mojžíš je srozumitelný i efektní

Search
Close this search box.

7.7.2008 Mladá fronta DNES str. 9 Kultura

SYLVIE BODOROVÁ

Mojžíš

Festival Smetanova Litomyšl. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Jiří Malát. Světová premiéra 3. července.

Vprogramu festivalu Smetanova Litomyšl se každý rok objeví minimálně jedna událost, jejíž význam přesahuje region. Letos se jí stala světová premiéra oratoria Mojžíš české skladatelky Sylvie Bodorové.
Zámecké nádvoří bylo zaplněno stejně jako třeba při Prodané nevěstě, diváky neodradil ani déšť bubnující na konstrukci zastřešující hlediště, takže soudobá hudba očividně nemusí být pro „běžného" diváka strašákem. Je to především zásluha autorky, která už ve svém předchozím oratoriu Juda Makabejský ukázala, že umělecké ambice soudobého skladatele a komunikace s širší posluchačskou obcí nemusí být v rozporu. Hudba Bodorové má v sobě dramatismus, efekt a emocionalitu. Je srozumitelná, což nemusí hned znamenat kýč.
Pro své nové dílo Bodorová zvolila starozákonní látku o Mojžíšovi, jenž odvádí svůj lid z Egypta – příběh o vytrvalosti a pevnosti, ale i o pochybnostech a váhání.

Trefná hudební řeč Oratorium rozdělila do čtrnácti částí, v nichž nechybějí melodické zpěvy Mojžíše a jeho sestry Miriam, vzrušené dialogy Mojžíše s Hospodinem i s davem, ale i drsnější hudební řeč.
K nejpůsobivějším scénám patří Deset ran egyptských, v níž se střídají mluvené hrozby Árona a vzpurné, jakoby dětinské výkřiky Faraóna. Tanec kolem zlatého telete připomíná davové skandování. Nejrůznější bicí nástroje, za nimiž zasedla Markéta Mazourová, prostupují celým oratoriem a dodávají mu zvláštní syrové zabarvení.
K úspěchu světové premiéry přispěli i interpreti. Otakar Brousek byl impozantním Hospodinem, Jan Šťastný důrazným Áronem. Pěvcům Bodorová komponovala party doslova na tělo. Barytonista Ivan Kusnjer v roli Mojžíše si poradil s vysokou hlasovou polohou, Gabriela Beňačková coby Miriam uplatnila vroucnost a něhu svého sopránu a pevný tenor Otokara Kleina byl ideální pro Faraóna. Rozsáhlý aparát, který tvořil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pražský filharmonický sbor a Kühnův dětský sbor spolehlivě řídil dirigent Jiří Malát.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz