Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics a FB pixel cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Na vrcholu manažerského Olympu Miroslav Dvořák a Radka Prokopová

12.7.2016    Lobby    str. 12   Manažer roku   

Nejprestižnější soutěž manažerských osobností – Manažer roku 2015 – dospěla ve svém 23. ročníku do finále, na pražském Žofíně byly 21. dubna slavnostně vyhlášeny její výsledky. Kromě dvojice absolutních vítězů byli před čtyřmi stovkami podnikatelů a významných hostů dekorováni i další nejúspěšnější čeští manažeři.

Na nejvyšší příčky vystoupali Miroslav Dvořák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Motor Jikov Group, a Radka Prokopová, jednatelka a výkonná ředitelka společnosti Alca plast. „Ocenění, jaké jsem získal, je u nás dobře vnímáno a cítím v něm sílu a prestiž,“ uvedl po vyhlášení výsledků Miroslav Dvořák. Vítězství v soutěži si cení i Radka Prokopová: „K úspěchu, jakého se mi dostalo, mám velkou úctu a pokoru.“

 

Blahopřání od politiků

 

Ocenění a blahopřání nejlepším manažerům předali zástupci vyhlašovatelů soutěže – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner a prezident České manažerské asociace Pavel Kafka.

            Zlatý odznak vítězným manažerům předal a také vítězům dalších kategorií poblahopřál prezident republiky Miloš Zeman, pod jehož záštitou se soutěž koná. Desítce nejlepších manažerů přišel na Žofín pogratulovat rovněž předseda vlády Bohuslav Sobotka, který ocenil význam manažerů

            pro českou ekonomiku a společnost vůbec.

Pomyslnou štafetu svým nástupcům předali loňští vítězové, jimiž

            byli předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš a Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka společnosti Petrof. Slavnostního předání se na pódiu zúčastnili i eurokomisařka Věra Jourová, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ivan Pilný a další politické i manažerské osobnosti.

 

Úspěšní v konkurenci

 

„Vítězství v soutěži Manažer roku si vážím, neboť přináší možnost porovnání lidí v branži. Pro ty, kteří uspějí, jde o jistou odměnu a potvrzení toho, že jejich práce a to, co dokázali, snese nejvyšší republikové srovnání,“ komentoval zisk prestižního ocenění Miroslav Dvořák. Nová Manažerka roku chce vítězství v outěži využít nejen k propagaci vlastní společnosti, ale také inspirovat případné následovníky. „Ráda bych pomohla při rozhodování všem, kteří zvažují možnost založení firmy a stojí před zásadním osobním rozhodnutím, zda začít podnikat či nikoliv,“ podotkla Radka Prokopová.

            A jak hodnotí oceněné osobnosti členové Národní komise soutěže Manažer roku, kteří vítěze vybírali? „Ekonomicky úspěšný rok 2015 potvrdil, že rozhodující podíl na něm měl opět průmysl. Proto jsem šťastný, že jak Manažer roku, tak Manažerka roku působí v průmyslu. Vyhráli s jasnou převahou,“ uvedl Jaroslav Hanák, předseda Národní komise a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

            „Jsou to lidé, kteří fabriky vybudovali, řídí je a starají se o jejich růst, a to v podmínkách obrovské konkurence. Obdivuji jejich neutuchající aktivitu, nesmírnou obětavost

            a nasazení, vztahy ke kolegům a spolupracovníkům a smysl pro týmovou práci,“ uvedl Jan Wiesner, člen Národní komise a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

            „Jak u Manažerky roku, tak u Manažera roku oceňuji především jejich osobní přístup k dynamice rozvoje firem, za které zodpovídají. Zaujaly mne rozhodující ukazatele rentability těchto společností a vztah obou oceněných k řízení společností,“ uvedl Rostislav Dvořák, předseda Řídícího výboru soutěže Manažer roku, člen Národní komise a předseda Svazu českých a moravských výrobních

            družstev.

V Národní komisi byli zastoupeni i loňští vítězové soutěže Daniel Beneš a Zuzana Ceralová Petrofová. „V letošním ročníku byli Manažer i Manažerka roku silné osobnosti. Projevilo se to na shodném hlasování Národní komise, jejich vítězství bylo výrazné,“ uvedl Daniel Beneš, Manažer roku 2014. „Obě vítězné osobnosti mají v porovnání s ostatními více než vynikající výsledky ve firmách, které řídí, a to nejen ekonomické. Dosáhli na maximální počet bodů, jež bylo potřeba získat, aby se umístili na horní příčce pomyslného žebříčku. Jsou to mladí lidé, kteří patří k progresivní manažerské generaci a kteří firmy vybudovali od základů. Manažer roku je podle mého soudu velký inovátor a Manažerka roku se mi jeví jako vynikající vizionářka,“ uvedla Zuzana Ceralová Petrofová, Manažerka roku 2014.

 

Další kategorie

 

Oceněni byli i manažeři v dalších kategoriích: Mladý manažerský talent, Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců, Vynikající Manažer střední firmy do 250 zaměstnanců a Manažeři odvětví ve 23 oborech. Zvláštní kategorií je uvedení do Síně slávy. Do ní byl letos uveden Jan Preclík, který byl po dvě desetiletí v Hodnotící komisi soutěže Manažer roku. On sám byl v roce 1994 v této soutěži oceněn titulem Úspěšný manažer.

            Součástí slavnostního odpoledne na Žofíně bylo rovněž vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže O nejlepší studentskou esej, tentokrát zaměřenou na témata Vývoj nových technologií a budoucnost mladé generace a Kybernetická revoluce (Průmysl 4.0/Internet věcí) a vliv na společnost. Vítězné příčky obsadili autoři z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. První místo patří Veronice Ruskové, druhé Janě Běčákové a třetí skončil Lukáš Tomíček. Zvláštní cenu za nejkreativnější esej obdržel Jakub Mašek z VŠE v Praze.

 

Manažerka roku 2015 Radka Prokopová roku 1998 společně se svým manželem založila rodinnou firmu zabývající se výrobou sanitární techniky – od té doby je její výkonnou ředitelkou. Svou vizi naplnila beze zbytku – nyní je plně kompetentní TOP manažerkou a společensky zodpovědným vlastníkem. Jejím cílem bylo vybudování úspěšného českého výrobce na evropském trhu s budoucím přesahem mimo Evropu. Alca plast, a.s. je moderní firma s pobočkami v Rusku, Bělorusku, Maďarsku, Rumunsku a Polsku. Firma již jedno významné ocenění získala – v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2011 zvítězila v kategorii Brownfield.

 

Manažery odvětví byli vyhlášeni: n ZEMĚDĚLSTVÍ: Pavel Novotný, Zemědělské družstvo Bernartice n ZEMĚDĚLSTVÍ A OBCHOD: Josef Houček, Výrobně obchodní družstvo se sídlem v Kámeně n ZEMĚDĚLSTVÍ A SLUŽBY: Monika Nebeská, Zemědělské družstvo Všestary, a.s. n VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ SKLA A TEXTILU: Martin Kubát, Crystalex CZ, s.r.o. n VÝROBKY ZE DŘEVA A PAPÍRU: Jitka Hurábová, LD Seating s.r.o. n CHEMIE: Marek Świtajewski, Unipetrol, a.s. n VÝROBKY Z PLASTŮ: Radka Prokopová, Alca plast, s.r.o. n HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY: Václav Valter, Kovodružstvo, v. d. Strážov n HUTNÍ VÝROBA A SLUŽBY: František Červenka, Šroubárna Kyjov, a.s. n ENERGETIKA A VÝROBA ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ: Otto Daněk, ATAS elektromotory Náchod, a.s. n VÝROBA STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ: David Dostál, PAPCEL a.s. n VÝROBA PRO DOPRAVU: Miroslav Dvořák, Motor Jikov Group a.s. n STAVEBNICTVÍ: Aleš Novák, PSP-GDS, s.r.o. n VÝROBA PRO STAVEBNICTVÍ: Zdeněk Bílek, Sika CZ s.r.o. n DOPRAVA: Jan Klas, Řízení letového provozu ČR, s.p. n VĚDA A VÝZKUM: Miroslav Václavík, VÚTS, a.s. Liberec n POJIŠŤOVNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH: Martina Grygar Březinová, Sodexo Pass, Česká republika, a.s. n SLUŽBY PRO SPRÁVU DAT A OBJEKTŮ: Michal Štěrba, GZ MEDIA a.s. n VEŘEJNÁ SPRÁVA – MANAŽER: Věra Vojáčková, Jihomoravský kraj – krajský úřad n VEŘEJNÁ SPRÁVA – PŘEDSTAVITEL: Oldřich Bubeníček, Ústecký kraj – krajský úřad n ZDRAVOTNICTVÍ – MANAŽER: Roman Prymula, Fakultní nemocnice Hradec Králové n ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY: Josef Hendrych, Rehabilitační ústav Kladruby n SLUŽBY PRO VEŘEJNOST: Jan Pikna, Smetanova Litomyšl, o.p.s. Soutěž Manažer roku Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního, již 23. ročníku soutěže, proběhlo 21. dubna 2016 v pražském Paláci Žofín. Více informací lze najít na http://www.manazerroku.cz.

 

Manažer roku 2015

 

Miroslav Dvořák do podniku Motor České Budějovice nastoupil v roce 1986 jako konstruktér. Manažerské zkušenosti získával postupem v hierarchii řídicích pozic od řízení oddělení konstrukcí až na místo generálního ředitele v roce 2000. Pro zvýšení konkurenceschopnosti založil technologická vývojová centra se zaměřením na inovace a aplikovaný vývoj nových technologií, postupů a procesů. Výsledkem jsou dnes plně robotizovaná pracoviště. V duchu hesla Průmysl 4.0 je firma připravena stát se lídrem na trhu v oblasti automatizace a robotizace výrobních procesů. Manažerské schopnosti a vědomosti věnuje nejen firmě, ale nezištně rozšířil svoji působnost také mimo ni. Je viceprezidentem Sdružení automobilového průmyslu, poradcem ministra průmyslu a obchodu a zasedá v profesní radě ZČU Plzeň a Univerzity v Českých Budějovicích.

 

Vítězové dalších kategorií

 

n Mladý manažerský talent: Karolína Topolová, generální ředitelka AAA Auto International, a.s. n Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců: Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl, o.p.s. n Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců: Miroslav Václavík, generální ředitel a prokurista VÚTS, a.s. Liberec. n Síň slávy: Jan Preclík, Česká manažerská asociace n O nejlepší studentskou esej: Jana Bečáková, VŠB-TU Ostrava; Veronika Rusková, VŠB-TU Ostrava; Lukáš Tomíček, VŠB-TU Ostrava n O nejkreaktivnější esej: Jakub Mašek, VŠE Praha

 

Foto autor| Foto: Česká manažerská asociace

 

Foto popis| Radce Prokopové a Miroslavu Dvořákovi poblahopřál prezident republiky Miloš Zeman

Foto popis| Vyhlášení nejlepších manažerů se tradičně konalo ve velkém sále paláce Žofín

Foto popis| Úspěšné manažery ocenil také premiér Bohuslav Sobotka

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz