Nové litomyšlské kulturní centrum

Search
Close this search box.

1.7.2014    Haló noviny    str. 10   Servis – tv programy (the)   

Není to dávno, kdy se chrámovou lodí historicky i umělecky cenného litomyšlského kostela Nalezení sv. Kříže rozléhaly nejrůznější »zvuky« spojené s restaurátorskými činnostmi. Budova totiž i po roce 1989 trvale chátrala.

 

            Východočeská Litomyšl – od roku 1344 necelé století sídlo biskupství – se v 15. století stala významným centrem Jednoty bratrské. Ovšem později za vlády Pernštejnů bylo město důležitým opěrným bodem rekatolizace. Dlouhodobě tu působil řád piaristů. Ti zde však také vychovali řadu pozdějších osvícenců, například odbojného reformovaného kněze, poličského rodáka Josefa Václava Justina Michla, hlavní literární postavu románu Drašar od spisovatelky Terézy Novákové. Piaristé dlouhodobě spoluurčovali kulturní atmosféru Litomyšle.

Po renovaci a zpřístupnění tamních Klášterních zahrad (2000) se začalo i s rekonstrukcí celého litomyšlského zámeckého návrší, do jehož komplexu patří rovněž architektonicky cenný kostel Nalezení sv. Kříže. Po desítky let odstrojený interiér chrámu vypadal žalostně. Syrově zchátralá podoba však naopak tvořila zcela ojedinělý (a nevšední) prostorový doplněk pro uvádění některých tematicky zacílených koncertů či divadelních představení v rámci festivalu Smetanova Litomyšl (SL). Nevzhledné ponuré prostředí totiž dodávalo tematicky vybraným dílům osobité zarámování.

            Ojedinělý velkolepý barokní objekt, nacházející se v sousedství renesančního zámku a rodného bytu skladatele Bedřicha Smetany, byl postaven v letech 1714-1722 coby symbol vítězství protireformace. Na jeho vzniku se podílel významný stavitel František Maxmilián Kaňka a slavný barokní sochař Matyáš Bernard Braun se svou uměleckou školou. Akustika tamních nově restaurovaných chrámových prostor je vynikající. V minulých dnech tam v rámci festivalu SL zazněla Mozartova Korunovační mše, výběr z Dvořákových Biblických písní a také česká premiéra barokních Lukášových pašijí.

            Podle fragmentů novodobé rekonstrukce skladatele Carla Orffa ji v devadesátých letech upravil současný skladatel Jan Jirásek ( 1955). V sobotu 5. července v renovovaných chrámových prostorách zazní Haendelovo slavné oratorium Mesiáš.

 

Foto popis| Interiér litomyšlského chrámu Nalezení sv. Kříže

Foto autor| FOTO – archiv Smetanovy Litomyšle/František RENZA

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz