O litomyšlský festival je opět obrovský zájem

Search
Close this search box.

11.3.2008 Haló noviny str. 12 Z kultury (to)11.3.2008 Haló noviny str. 12 Z kultury (to)

S Janem Piknou a Vojtěchem Stříteským o zákulisí operní přehlídky

Letošní jubilejní 50. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, který se uskuteční ve dnech 18.června – 5.července, spolupořádají Pardubický kraj, město Litomyšl a Smetanova Litomyšl,o.p.s. za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Pardubice. Na úspěchu se každoročně podílejí také sponzoři v čele s firmou Skanska a Českou spořitelnou. Jeho součástí letos bude kromě operních představení a koncertů mimořádně také slavnostní ohňostrojné představení na hudbu Bedřicha Smetany a dalších tvůrců.

Tradičně se počátkem března, tedy v době, kdy si připomínáme narození zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany, scházíváme k rozhovoru s představiteli operního festivalu Smetanova Litomyšl. Ti mají letos opravdu napilno: vždyť připravují již padesátý ročník této významné hudební přehlídky!
Už v sobotu jsme přinesli obsáhlý rozhovor s hudební skladatelkou Sylvií Bodorovou, která pro letošní Smetanovu Litomyšl vytvořila nové, téměř osmdesátiminutové oratorium..
Na naši výzvu opět zareagovali také ředitel festivalu Jan Pikna (J. P.) a umělecký ředitel Vojtěch Stříteský (V. S.), jenž od letošního roku převzal také vedení Komorní filharmonie Pardubice.
*Tedy tradičně: jaký bude letošní jubilejní ročník?
J. P:Letošní padesátá Smetanova Litomyšl se uskuteční v termínu od 18.června do 5.července. Pro návštěvníky jsme připravili skutečně širokou paletu pořadů, jichž bude pětadvacet. Znamená to, že jde historicky o festival nejrozsáhlejší a organizačně zřejmě nejnáročnější. Myslíme si, že je to tak správné -vždyť každé tak významné jubileum si zasluhuje oslavu!
V. S.:Na přípravě programu jsme pracovali několik let a máme za to, že konečný tvar, který zájemcům o vstupenky v těchto dnech předkládáme, odpovídá našemu plánu připravit takový jubilejní festival, který svojí kvalitou a pestrostí obstojí i v evropském hudebním kontextu. Nakolik se nám to podařilo, to musí ve finále posoudit posluchači, ale my jsme v daných podmínkách finančních a kapacitních dosáhli určitého maxima.
*Které základní téma je pro letošní Smetanovu Litomyšl zásadní?
V. S.:Především chceme důstojně oslavit našeho velkého rodáka Bedřicha Smetanu, v jehož jméně byl festival založen a koná se dodnes. Návštěvníci se tak mohou těšit na skutečně reprezentativní přehlídku jeho díla. Česká filharmonie bude hrát pod taktovkou Libora Peška Mou vlast, operní soubor pražského Národního divadla zahájí celou přehlídku Libuší s Evou Urbanovou v titulní roli a v rámci koprodukční spolupráce festivalu s touto scénou bude představena nová inscenace Prodané nevěsty. Nezapomínáme ani na Smetanovu komorní tvorbu, takže se v programu objevují například i Trio gmoll či klavírní cyklus Sny v podání Jitky Čechové.
J. P.:Aprotože jsme především festivalem operním, připravili jsme i další lahůdky: po mnoha letech se bude hrát v Litomyšli Verdiho Nabucco, s jehož inscenací k nám zavítá pražská Státní opera, Janáčkova opera Národního divadla v Brně přijede s novou inscenací Rossiniho Lazebníka sevillského. Zejména pro mládež zde uvede Dětská opera Praha »operní show« Lukáše Hurníka The Angels a třešinkou na narozeninovém dortu bude určitě závěrečný operní galakoncert Sólo pro dámy.
*Po pěveckých hvězdách Rydlovi, Larinovi, Shicoffovi, Kerlovi a dalších mezinárodně uznávaných pěvcích tedy najednou tři mladé zpěvačky. Jde o reminiscenci na vystoupení tří tenorů?
V. S.:Před několika lety jsme uvedli obdobný projekt Sólo pro baryton, kde se sešli tři naši nejlepší barytonisté. Nyní přivádíme na pódium tři dámy, nastupující hvězdy operního nebe. Německou koloraturní sopranistku Eleonore Marguerreovou, sopranistku Arpiné Rahdjianovou, ta má pro změnu kořeny v Arménii, a mezzosopranistku Zoryanu Kushplerovou z vídeňské Státní opery. Pro nás je symbolické, že v závěrečném koncertu dostane příležitost mladá generace a právě ženy. Jsou předzvěstí nové éry a budoucnosti života i opery obecně, stejně jako našeho festivalu.
J. P.:Na programu tohoto zajímavého projektu bude zejména árie ženských hrdinek oper Giaccoma Pucciniho, od jehož narození si letos připomínáme sto padesát let, ale také řada oblíbených árií a duet dalších světových skladatelů. Nemáme zájem v posledním koncertu jubilejního ročníku akcentovat závažná témata lidská i hudební, ve festivalovém programu jsou ostatně hojně zastoupena. Chceme festival zakončit přívětivým, laskavým a při tom vůbec ne triviálním hudebním přípitkem.
*V letošním programu jsou zastoupeny četné žánry a nelze přehlédnout témata skutečně závažná. Není však třeba uvedení Dvořákovy mše za zemřelé v tak slavnostně koncipované dramaturgii možná až zvláštní?
J. P.:Pestrost a bohatá nabídka musí být vždy vyváženy oběma směry. A nám nikdy nešlo a nepůjde o podbízivost. My nechceme být festivalem pro turisty. Jakkoli je v programu místo i pro pořady a kompozice populární a přijatelné takřka pro každého, vždy budeme nasazovat i programy závažnější a do určité míry objevné až hledačské.
V. S.:Je pravda, že každé jubileum je i určitým milníkem, důvodem k bilancování a ohlédnutím. Co a kdo nás na té téměř šedesátileté pouti potkal… A nás za pouhý jeden rok opustilo několik skutečných osobností, které spoluutvářely festivalovou historii. Už k nám nikdy nepřijede dirigovat mladý a talentovaný František Preisler, nepotkáme se s předsedou správní rady naší společnosti a hejtmanem Pardubického kraje Michalem Rabasem, hudebním skladatelem Petrem Ebenem, nezazpívá zde Sergej Larin… I jim a dalším, kteří již nejsou mezi námi, je věnováno třeba Dvořákovo Requiem, Bernsteinova symfonie Kaddish, Ebenův Job či Čajkovského Trio Památce velkého umělce.
*Zmínili jste objevnost až hledačství. I v minulosti jste uváděli premiéry, pokud ne světové, alespoň české. Připravili jste nějaké novinky i pro ten letošní ročník?
J. P.:Samozřejmě ano,my si dobře uvědomujeme jednu z našich rolí – posouvat hudební dění a programy dál. Takže například varhaník Aleš Bárta představí u nás poprvé Novosvětskou symfonii v úpravě pro varhany, premiérou bude samozřejmě již zmíněná inscenace Prodané nevěsty, kde jsme všichni plni očekávání, jako před každou premiérou této národní opery. Zde se navíc schází autorský ženský tým, režisérka Magdalena Švecová, choreografie Ladislavy Košíkové – už to slibuje nový pohled na Prodanou nevěstu.
V. S .:Událostí se určitě stane uvedení světové premiéry oratoria Sylvie Bodorové Mojžíš, které autorka právě nyní, přímo na objednávku Smetanovy Litomyšle, dokončila. Jde o skladbu na biblické texty s velkým univerzálním poselstvím pro sóla, recitátory, sbory, bicí nástroje a orchestr a my máme radost z toho, že provedení zaznamená i Česká televize, takže kompozici budou moci posléze vidět a slyšet i lidé v celé republice.
*Zvykli jsme si již, že se na festival sjíždí vlastně celá česká interpretační špička. Jistě tomu nebude jinak ani při tomto jubilejním ročníku…
V. S.:S výjimkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který je momentálně na zahraničním turné, a pěvkyně Magdaleny Kožené, která očekává radostnou událost, se nám podařilo získat v podstatě všechny soubory a sólisty, které jsme si získat přáli. A tak přivítáme mj. Gabrielu Beňačkovou, Dagmar Peckovou či Evu Urbanovou, stejně jako Českou filharmonii, Národní divadla z Prahy i Brna a četné další.
J. P.:A nesmíme zapomínat ani na hosty ze zahraničí – Gershwinovu Rapsodii v modrém bude hrát skvělý turecký pianista Fazil Say, který si získal také publikum Pražského jara, společně se souborem Schola Gregoriana Pragensis vystoupí sdružení japonských buddhistických mnichů Gjósan-rjú Tendai šómjó. Mimořádnou událostí je i hostování Boston Youth Symphony Orchestra, což je určitě jedno z nejlepších amerických mládežnických těles!
*Festival bude určitě provázet, jako každý rok, řada doplňkových akcí. Chtěli byste alespoň na některé zvlášť upozornit?
J. P.:Především to bude IV.ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle, jemuž budou dominovat velké výstavy i u nás dobře známého francouzského levicově orientovaného karikaturisty Jeana Effela, dále s Litomyšlí spjatých tvůrců Josefa Váchala a Bohdana Kopeckého. A v předvečer ukončení festivalu, v pátek 4.července, se uskuteční pro širokou veřejnost na městském stadionu velké ohňostrojné představení Vivat 50. Smetanova Litomyšl! Samozřejmě vstup bude zdarma.
*A jak je to letos se vstupenkami na festival? Každým rokem je jejich sehnání o poznání složitější…
J. P.:O festival je skutečně obrovský zájem, což nás velmi těší. Ale zvětšit zámecké nádvoří ani jiné koncertní sály nelze,takže jsme alespoň připravili o pět tisíc vstupenek více než vloni, celkem jich je tedy na dvacet tisíc. Prodáváme je od středy 5.března a zájem je opět a dle očekávání mimořádný.
V. S.:A jedním dechem bychom měli dodat, že jsme vděčni všem těm, kteří nám se zajištěním festivalu pomáhají, ať již finančně či spoluprací. Společně se podílíme na skutečně významném svátku umění, který je důležitým kamínkem v mozaice české hudební a výtvarné kultury!

Foto popis| Během tiskové konference hovořili (zleva)umělecký ředitel Vojtěch Stříteský,hudební skladatelka Sylvie Bodorová a ředitel festivalu Jan Pikna
Foto autor| Jan Pikna

Foto popis| Sopranistka Arpiné Rahdjianová
Foto popis| Sopranistka Eleonore Marguerreová
Foto popis| Vojtěch Stříteský

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz