Začal 58. ročník Smetanovy Litomyšle

Search
Close this search box.

14.6.2016    Haló noviny    str. 11   píšete nám Lidmila KRUŽÍKOVÁ    

A musíme říci, že ve velkém stylu. Zahajovací koncert nabídl opravdu vynikající program.

První tóny, které zazněly, byly od Bedřicha Smetany, a to jeho Scherzo z Triumfální symfonie E dur, pak následovala díla W. A. Mozarta, Recitativ a árie pro soprán, a Symfonie č. 38 D dur Pražská.

V druhé části jsme slyšeli Koncert pro housle, violoncello, klavír a orchestr C dur Ludwiga van Beethovena.

            Měli jsme možnost seznámit se s PKF – Prague Philharmonia, která vznikla v roce 1994 z iniciativy světoznámého dirigenta Jiřího Bělohlávka nejprve pod názvem Pražská komorní filharmonie,

            pak vynikající zpěvačku, sopranistku Marii Fajtovou a Dvořákovo trio – Jana Fišera (housle), Tomáše Jamníka (violoncello) a Iva Kulhánka (klavír). Samozřejmě vše pod taktovkou Petra Altrichtera, který je v hudebním světě pojmem.

            Bylo to fantastické a dlouhý děkovný potlesk ve stoje byl namístě.

V sobotu pak ti šťastní, kteří měli lístky, mohli vidět a slyšet Dvořákovu operu Čert a Káča v podání sólistů, sboru a orchestru Národního divadla Praha v režii Mariána Chudovského, s dirigentem Janem Chalupským a výpravu a kostýmy vytvořil Adolf Born. Na jeho počest a jako vzpomínka na tohoto vynikajícího umělce bylo představení odehráno, jak v úvodu řekl Jan Chalupecký.

            A pak už na jevišti zářily jednotlivé herecké a pěvecké výkony, mnozí si v duchu pobrukovali některé melodie, obdivovali jsme barevné kostýmy i jezdící zvířátka, zkrátka pastva pro oči. V hledišti bylo velké množství dětí a soudě podle jejich úsměvů se jim představení líbilo, nadchlo samozřejmě i nás, dospěláky.

            Rozhodně stojí za to alespoň něco na Smetanově Litomyšli vidět a slyšet, a jen malá poznámka – s touto novodobou tradicí jsme začali my v roce 1974, který byl Rokem české hudby, a festival Smetanova Litomyšl se opět obnovil.

 

Články vyjadřují pouze názory a poznatky autorů, mohou být redakčně kráceny

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz