Orff a Stravinskij: Ve víru tance lásky

Search
Close this search box.

 

10.6.2011 Mladá fronta DNES str. 3

Smetanova Litomyšl – příloha

Litomyšlský festival uvede premiéru hudebně-tanečního vystoupení s hudbou Carla Orffa a Igora Stravinského nazvané Písně a tance lásky

Každý ročník Smetanovy Litomyšle se snaží obohatit českou kulturu něčím novým. Proto uvádí premiéry skladeb, inscenací, často však vytváří vlastní hudebně-inscenační projekty. V roce 2007 takto byla připravena a s obrovským úspěchem provedena Kytice Bohuslava Martinů, v tanečním ztvárnění choreografky Ladislavy Košíkové, provedení tanečního souboru Hradišťan a hudebním nastudování dirigentem Romanem Válkem.
Stejný tým se sešel při práci na ještě náročnějším projektu, scénickém ztvárnění Orffovy Catulli carmina a Stravinského Svateb, který bude jedním z hlavních dramaturgických počinů letošní Smetanovy Litomyšle. Obě skladby mají společné rysy. Bytostný základ hudebního jazyka Carla Orffa i Igora Stravinského tvoří rytmus, proto i instrumentace obou děl stojí shodně na obřím aparátu bicích nástrojů.
„Stravinského Svatby tepou rituální symbolikou. Vystupuje zde do popředí slovo. Na jedné straně zde rytmizovaná řeč z úryvků lidové poezie nabývá magického významu, strhává tanečníky do živočišnosti až surovosti dávných pohanských obřadů. A na straně druhé slova modlitby k Bohorodičce, andělům a svatým Kosmovi a Damiánovi prožitek ukotvují ve světě pravoslaví," říká choreografka Ladislava Košíková. Litomyšlské provedení svěřil Roman Válek Středoevropskému souboru bicích nástrojů Brno Dama Dama, který je jediným souborem svého druhu v České republice. Melodiku obstarají čtyři klavíry a zpěv. Mimořádně náročný sborový part provede smíšený sbor souboru The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, který je novým typem sborového tělesa, jehož členové jsou pěveckými profesionály, ale navíc absolventy kurzů autentické interpretace. V sólových pěveckých partech vystoupí sopranistka Anna Mikolajczyk, mezzosopranistka Lucie Hilscherová, tenorista Jaroslav Březina a basista Jurij Kruglov. Navzdory bohaté rytmice je tématem veršů římského básníka Gaia Valeria Catulla láska plná emocí. Spojení lásky, slov a rytmu inspirovalo Ladislavu Košíkovou k vytvoření choreografie, která spojuje přirozenost a zemitost folklorního tance s prvky moderního baletu. Představení s projekcemi a bohatým světelným designem připravila společně s Ladislavou Košíkovou scénografka a výtvarnice Eva Jiřikovská, kterou diváci uvidí i na jevišti jako tanečnici.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz