Oslava baroka. Vzkříšení chrámu i Lukášových pašijí

Search
Close this search box.

6.6.2014    Mladá fronta DNES    str. 7   Příloha – Smetanova Litomyšl

Na Smetanově Litomyšli se 26. června budou prolínat pohnuté příběhy dvou významných barokních památek. Piaristického kostela a Lukášových pašijí Johanna Sebastiana Bacha.

 

Obnoveným piaristickým chrámem Nalezení sv. Kříže se ve čtvrtek 26. června rozezní v české premiéře hudba Lukášových pašijí, která obloukem tří staletí spojuje skladatele Johanna Sebastiana Bacha, Carla Orffa a Jana Jiráska. Je zajímavé sledovat, jak jsou si příběhy Lukášových pašijí a piaristického kostela v Litomyšli podobné.

            V roce 1714, přesně před 300 lety, byla řádem piaristů zahájena stavba monumentálního barokního kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Dominantní výzdobou byly obří sochy čtyř evangelistů, Marka, Matouše, Lukáše a Jana z dílny Matyáše Brauna. Piaristický kostel byl dokončen a vysvěcen 26. srpna 1722.

            Ve stejném roce získal barokní skladatel Johann Sebastian Bach místo městského hudebního ředitele v Lipsku.

            Jedním z jeho úkolů byla příprava skladeb pro slavné mše zdejších kostelů. Kromě množství kantát Bach složil pašije podle všech čtyř evangelistů, Lukášovy měly premiéru na Velký pátek 7. dubna 1730. Za Bachova života byly tiskem vydány pouze Matoušovy pašije, ostatní se šířily opisováním, a tak není ani zcela jisté plné autorství.

            Lukášovy pašije se dochovaly jen v nepoužitelném torze. Piaristický kostel v roce 1775 vyhořel a zbylo z něj také jen torzo. Byl však obnoven a navrácen duchovnímu životu.

            Lukášovy pašije znovu „vzkřísil“ německý skladatel Carl Orff, když je nově orchestroval a autorsky doplnil. Při bombardování Berlína za druhé světové války Orffovy partitury shořely a zůstal jen koncept s autorovými poznámkami. Také piaristický kostel v Litomyšli opět zničil požár, opraven byl jen provizorně a v době totality po roce 1948 chátral až do zcela havarijního stavu, kdy se uvažovalo dokonce o jeho demolici.

            V roce 1995 byl český skladatel Jan Jirásek osloven Bavorským rozhlasem, aby zrekonstruoval Lukášovy pašije. Podle Bachova rukopisu a konceptu Orffa složil skladbu, která měla světovou premiéru v Mnichově.

            Piaristický kostel se v devadesátých letech dočkal obnovy střech a vnějšího pláště a v roce 2010 se díky evropské dotaci konečně začal opravovat také interiér. Rekonstrukce bude v roce 2014 dokončena a kostel bude v rámci 56. ročníku Smetanovy Litomyšle znovu vysvěcen.

            Českou premiérou Lukášových pašijí budou obě památky současně vzkříšeny, společně se probudí k dalšímu životu.

 

***

 

Osud dvou barokních památek

 

Lukášovy pašije Johanna Sebastiana Bacha měly premiéru 7. dubna 1730. Dochovaly se jen v nepoužitelném torzu. Chrám Nalezení sv. Kříže z roku 1722 zničil požár, opraven byl provizorně, jeho kompletní obnova byla dokončena až letos. Kostel bude během Smetanovy Litomyšle znovu vysvěcen.

 

Foto popis| Piaristický kostel Památka dlouhá desetiletí chátrala, až se začalo uvažovat o její demolici. Nyní v ní zazní Bachovo dílo.

Foto autor| Foto: Smetanova Litomyšl

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz