OZVĚNY ZE SMETANOVY LITOMYŠLE

2.8.2013 Hudební rozhledy str. 15 Festivaly, koncerty Zdeněk Vokurka

Litomyšl, II. zámecké nádvoří

Jsem velmi rád, že mohu napsat pár slov k půlkulatému 55. ročníku jednoho z nejvýznamnějších hudebních festivalů s mezinárodní účastí, Smetanovy Litomyšle. Od roku 1949 představuje hlubokou hudební tradici. Moje osobní ohlédnutí začíná v dosti daleké minulosti. Se Smetanovou Litomyšlí jsem se blíže seznámil už v roce 1950. Na zámeckém nádvoří Smetanův Dalibor s Jaroslavem Krombholcem u dirigentského pultu a s vynikajícími smetanovskými zpěváky Beno Blachutem, Marií Podvalovou, Václavem Bednářem, o rok později jsem byl rozechvěn vůní světa mi tak známého, jakým je Smetanova Hubička a Prodaná nevěsta, v zámeckém přírodním divadle.

V Roce české hudby (1954) jsem prožil nezapomenutelná představení Libuše na zámeckém nádvoří (2. 7. 1954), tamtéž Dalibora, v zámecké zahradě pak slavnostní pěvecký koncert za účasti téměř 1000 pěvců. Vzpomínám na Prodanou nevěstu, mistrně vypracovanou partituru Jaroslavem Krombholcem, zdravou jadrnost, živelnost. Po skončení představení jsem obešel všechny umělce a uchovávám si jejich podpisy. Tak třeba Ivo Zídek, který své největší penzum životní práce vložil do role Jeníka, pěvecká bravura a autoritativní šťavnatě bufózní figura Kecala dovršená Eduardem Hakenem, přístupná komika Vaška v mistrovské interpretaci Oldřicha Kováře nebo v nezapomenutelně vyšlapujících nožkách v trikotu rozkošný principál Karel Hruška. Bylo to jedno ze vzácných představení Prodanky v Litomyšli. Je tu ovšem přítomnost, červen roku 2013. Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl po padesáté páté v rodišti génia české hudby Bedřicha Smetany a s hlavní programovou náplní, jíž jsou operní inscenace, také galakoncerty a večery komorní hudby. Především operní představení a velké symfonické či oratorní koncerty se vydaly do akusticky dokonalého a půvabného II. zámeckého nádvoří s unikátním výsuvným zastřešením. Dvacet tři pořadů, dramaturgie festivalu, pod níž je podepsán Vojtěch Stříteský, na nejvyšší umělecké úrovni, vkusně sestavená žánrová škála, účinkující špičkoví, přes dvacet tisíc prodaných vstupenek. Tolik aspoň stručně.
Slavnostní zahájení festivalu bylo svěřeno České filharmonii s jejím novým šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem (13. 6.). „… na prahu nejnovějšího ročníku Smetanovy Litomyšle jinak snad ani začít nelze,“ říká po třicet let neodmyslitelná tvář festivalu Vojtěch Stříteský, který dodává, že Smetanova Má vlast, která byla pro zahájení vybrána, je pro Jiřího Bělohlávka „dílem zásadního významu a myslím, že pro každého českého dirigenta.“ Rozený vůdce orchestru, jakmile zdvihne taktovku, vzbudí u hráčů napětí a dokáže je uvést do myšlenkové hloubky a bohaté zvukovosti i povahy Smetanova díla. Bělohlávek se opíral o osvědčenou interpretační tradici, nicméně s dokonalou znalostí partitury uplatnil dramatismus a mnohostranný výraz symfonického cyklu, se vší elegancí i temperamentem se pohyboval v obrovské škále výrazu a dynamiky také díky excelentnímu zvuku smyčců, měkkosti dřevěné harmonie (krásné sólové pasáže klarinetu Františka Bláhy v Šárce nebo hoboj Jany Brožkové v Blaníku) i kompaktních žesťů. Jiří Bělohlávek vybudoval šest symfonických básní Mé vlasti ve vlnách postupně se rozvíjejících gradací a kontrastním odlišením každé z nich, ve své koncepci náležitě zdůraznil ideu cyklu, posvátnou mytičnost a vznešenou vizi hned v úvodních vrcholných pasážích harf Vyšehradu, přírodní idylu Vltavy, vášnivost a citovou intenzitu Šárky, slunečně rozjásaný den Z českých luhů a hájů a dospěl až k sugestivnímu vyznění dvou finálních kvádrů zesílených obrovskou hutností husitského chorálu ve spojitosti Tábora a Blaníku. Dirigent prosadil provedení Mé vlasti bez přestávky, takže dílo vyznělo jako opravdová Smetanova symfonická výpověď těch nejvyšších hudebních kvalit, jako umělecké dílo Smetanovy vysoké duchovní vyspělosti, nikoliv jako dílo, které probíhá v šesti skladbách, střídající pouhé dojmy. Výkon České filharmonie s Jiřím Bělohlávkem odpovídal vysoké úrovni významného festivalového koncertu.
Nastal den sváteční. Neděle 30. 6., litomyšlské zámecké nádvoří se už hodinu před zahájením tradiční bohoslužby zcela zaplnilo publikem, toužícím slyšet latinskou Neratovskou mši (Missa Neratovensis) jubilujícího opočenského rodáka Luboše Sluky (13. 9. 1928). Toto jedinečné dílo společně s dalšími dvěma kratšími skladbami Ave Maria a Pange Lingua doprovázelo slavnou mši svatou celebrovanou Mons. Tomášem Halíkem. Hlavním tématem čtení z listu svatého apoštola Pavla, homilie Mons. Halíka mělo téma svobody, abychom byli pevní a nenechali se zapřáhnout do otrockého chomoutu, neboť jsme povoláni ke svobodě. Téměř čtyřicetiminutová homilie byla velkou inspirací a povzbuzením zejména, když zaznělo závěrečné provolání: „ Ve svobodě stůjte a nenechte šiji nikdy a nikým vzít! Nemůžeme to vzdát ani dnes, ani v budoucnu!“ Publikum povstalo a zámecké nádvoří ovládl bouřlivý potlesk.
Okolnosti vzniku Slukovy Neratovské mše: cituji upřímná slova skladatele „… díkůvzdání všem, kteří se zasloužili o znovuvzkříšení zdevastovaného kostela v Neratově v Orlických horách“. S ohledem na účel, ke kterému byla Neratovská mše komponována, zvolil Luboš Sluka jednoduché formální členění a velmi dbal na přehlednou fakturu pěveckých partů. Ovšem dodržuje formu katolické bohoslužby se všemi obvyklými částmi mešního ordinaria. Latinský text je zachován v tradičním znění. Instrumentální doprovod skladatel omezil na varhany. Luboš Sluka vytvořil dílo obdařené bohatou melodikou i harmonickou fantazií, která mocně přesahuje charakter příležitostného díla. Dosáhlo výšin skladatelova mistrovství. Připomenu, že první provedení Neratovské mše bylo v dubnu roku 2010 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. A jak jinak než s velkým ohlasem. O úspěch Slukova díla se se vší jímavostí a velebností přičinil Josef Kšica s Pražským katedrálním sborem Metropolitní kapituly u sv. Víta a varhaník Josef Popelka.

Foto popis| Autor Neratovské mše, Luboš Sluka
Foto autor| Foto: Smetanova Litomyšl – Zdena Hanusová

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz