Pardubický kraj se bude aktivně podílet na českém předsednictví

Search
Close this search box.

WEB, Datum: 28.12.2021, Zdroj: pardubickenovinky.cz +3, Datum importu: 28.12.2021 12:23, RU/měsíc: 343 054, RU/den: 25 840, Rubrika: regiony, AVE: 4 000,00 Kč, Země: Česko, GRP: 0,29

Tematické duplicity: Ostatní, Kultura a cestovní ruch, Obsahové duplicity: 27.12.2021 – pardubickykraj.cz, pardubicezive.eu, pardubicednes.cz

Členové Rady Pardubického kraje se seznámili s plánovaným zapojením kraje do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve druhém pololetí příštího roku. Národním koordinátorem akcí bude Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády.
Nová česká vláda teprve bude deklarovat své priority, ale Pardubický kraj prostřednictvím Romana Línka, předsedy České národní delegace Výboru regionů a místopředsedy Výboru regionů, již řadu uplynulých měsíců jednal spolu s dalšími českými kraji a institucemi o vhodných aktivitách pro zapojení do předsednictví EU.
„Výstupem z těchto jednání je seznam akcí připravovaných ve spolupráci členů České národní delegace Výboru regionů a institucí působících v Bruselu. Hlavními tématy těchto akcí Výboru regionů jak v Bruselu, tak v České republice, jsou klimatické změny, sucho a vodní zdroje, snižování skleníkových plynů a udržitelná energetika. Důležité bude také výjezdní zasedání Výboru regionů a jeho odborných sekcí v Praze s pracovními výjezdy do regionů,“ uvedl Línek.
Koordinátorem akcí za Pardubický kraj bude ve spolupráci s Úřadem vlády ČR Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy: „V době předsednictví České republiky v Radě EU předpokládáme, že se jako Pardubický kraj budeme aktivně účastnit některých akcí v Bruselu, kde můžeme využívat zázemí Plzeňského domu. V rámci jednání předsednictva Výboru regionů v Praze také plánujeme 16. září 2022 pracovní výjezd skupiny delegátů do Pardubic, kde chceme prezentovat integrované teritoriální investice v Automatických mlýnech.“
Pardubice by měly hostit i další mezinárodní jednání. „Podařilo se s naším stálým zastoupením v Bruselu vyjednat možnost celoevropského zasedání pracovní skupiny finančních radů v Pardubicích. Ti připravují summit evropských ministrů financí, který se koncem roku 2022 uskuteční v Praze,“ sdělil Roman Línek.
V jednání je také možné předání předsednictví od Francie České republice v rámci festivalu Smetanova Litomyšl, tak jak tomu bylo také v roce 2009. Pro realizaci akcí spjatých s předsednictvím ČR v Radě EU vyčlenil Pardubický kraj ve svém rozpočtu pro rok 2022 částku půl milionu korun.
Další podrobnosti o českém předsednictví se budou doplňovat po jednání nové vlády. U příležitosti zahájení předsednictví by mohly být symbolicky slavnostně nasvíceny některé budovy včetně krajských.
Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi byl místem posledního odpočinku Jana Žižky
Pardubickenovinky.cz informovala Ing. Pavla Sedláková za Krajský úřad Pardubického kraje.

(jv pardubickenovinky,cz foto:kú)

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz