Při Komenském jsem ztratila potřebu vracet se do reality

Search
Close this search box.

10.6.2009 Slovácké noviny – regionální týdeník str. 5 Slovácko MICHAEL LAPČÍK
Známá cimbalistka a zpěvačka Zuzana Zdráhalová-Lapčíková pracovala na svém posledním projektu dva a půl roku. Oratorium Orbis pictus má premiéru za dva týdny:

Zpoza dveří od učebny je už z velké dálky slyšet divoké břinkání paliček o cimbálové struny. V učebně svůj part necvičí nikdo jiný než Zuzana Lapčíková, autorka mnoha úspěšných hudebních projektů. Její poslední hudební dítko se jmenuje Orbis pictus, jehož oficiální předpremiéra je plánována na pondělí 22. června do zlínského Domu umění. Den nato se uskuteční další představení v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.

* Co bude hudebním výsledkem vaší práce?

Orbic pictus by mělo být oratorium čili koncertně provedená opera. Střídají se v něm vokální a instrumentální plochy a veškerý text je zpívaný.

* Šlo by vaše dílo žánrově zaškatulkovat?

Kambych jej měla zařadit, to nevím. Žánry se vněm propojují a ani nebylo mou prvotní snahou se tímto způsobem vymezit. Snad by se dalo zařadit pod klenbu současného hudebního vyjadřování.

* Je Komenského kniha Orbis pictus jediným inspiračním zdrojem oratoria?

Pozor, tak se kompozice pouze jmenuje. Komenského dílo jsem dlouho studovala pod vedením profesora Pavla Flosse v příjemném prostředí jeho chalupy na Březové a muzea v Uherském Brodě. Vždy, když jsem se dostala na rozcestí, onmě nasměroval, kterou cestou se vydat dál. Postupně jsem přemýšlela, co bych mohla zhudebnit, a za stěžejní text jsem si vybrala Komenského vrcholné dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských, které stvořil až na sklonku života v nizozemském Naardenu.

* Proč jste svůj projekt tedy pojmenovala zrovna takto?

Protože je mým cílem podat různé obrazy pohledu na svět jako takový podle filozofické logiky J. A. K. Po stránce formální je Komenského dílo absolutní a jednoduše nepřekonatelné. Mým velkým úkolem bylo zachovat tuto dokonalou formu.

* Jakou roli bude v oratoriu hrát hudba a jakou text?

Hudba se bude vynořovat a upozaďovat podle různých gradací. Jejím největším posláním je ale dát vyniknout sdělení, které nese text. Ten je složitý, ale krásný. Napsání kompozice v soudobém jazyku by bylo velkým ochuzením.

* Nemyslíte, že ochuzení je spíš to, když dnes lidé textu kvůli jeho zastaralosti neporozumí v plném rozsahu?

Měli by se pokusit mu rozumět. Jeho forma není zas tak těžká, komplikovaný je systém vyjadřování, a ten se jazyka netýká… Řekninám ty, podlaho světa země, která nás nosíš, kdo tě rozestřel pod našima nohama? Odkud se vzala tvá pevnost, že nás nosíš a nepohltíš nás?… Jazyk v tomto případě nese další vyjádření navíc a byla by velká škoda, kdybychom tuto nádheru odstranili.

* Jak dlouho jste Komenského dílo studovala?

Určitě déle než rok. Celá záležitost zabrala dva a půl roku, kdy jsem žila v úplně jiném světě. Zpočátku bylo těžké do tohoto filozofického systému proniknout, ale jakmile se to povedlo, ztratila jsem potřebu vracet se zpět do reality. Žila jsem si ve dvou oddělených světech.

* Myslíte si, že lidé vaši interpretaci pochopí?

Těžko říct (smích). Chtěla jsem se k dílu J. A. K. vyjádřit ne jako vzletný autor, ale jako muzikant. Nechala jsem se inspirovat i náladou a mimohudebním zvukem. Už sám text je ale nesmírně múzický a stěžejní.

* Jakou má Komenského text vlastně ambici?

Popsat svět. Čím naše pozemské bytí je a proč a jak funguje. Komenského uchopení těchto myšlenek je krásné a geniální.

* Jak dlouho už na představení zkoušíte?

Vím, že sbor zkouší půl roku. Celý ansámbl ještě společnou zkoušku neměl, zkouší se zvlášť. Noty jim posílám po částech, někdy i ve slušném časovém presu.

* Takže společné zkoušení ani nebude?

Ale to ano, čeká nás společný generálkový týden před první realizací.

* Nejste nervózní?

Cítím vnitřní chvění. Před koncertem trémou netrpívám, ale samozřejmě toto je mimořádná věc, do které je vtaženo velké množství lidí. A všichni se těší.

* Jaké místo zaujímá Orbis pictus ve vaší tvorbě?

Výrazné. Psala jsem muziku k několika divadelním představením, ale takový rozsáhlý opus pro velký orchestr je proměnovinkou. Je to kus mého života a už za úspěch považuji to, že se mi tak rozsáhlý projekt podařilo dotáhnout do konce.

* Je to váš umělecký vrchol?

Doufám, že ještě ne (smích). Muzikou se hodlám nadále zabývat, láká mě a dráždí, nelze jí odolat. Mezníky a vrcholy necítím jako samostatné body. Jsou součástí celé mé umělecké cesty.

* Jak jste se dostala zrovna ke Komenskému?

Mockrát se mi zdálo o něčem, co se nakonec stalo i ve skutečnosti. Tomá ale hodně lidí.

* Vám se tedy zdály sny o Komenském?

Léta letoucí. Současný projekt jsem chtěla realizovat už daleko dřív.

* Co zajímavého se vám ještě zdálo?

Posledním případem je film, který budu natáčet.

* Film?

Ano, loni jsem hrála na zlínském festivalu dětských filmů se zlínskou filharmonií. Vůbec jsem netušila, že se o mě zajímá režisér, který hledal obsazení do role filmové maminky. Nabídku jsem přijala.

* Uplatníte ve filmu své hudební schopnosti?

Možná, ale to je v tuto chvíli ve hvězdách.

***

Kdo se představí
Filharmonie Bohuslava Martinů
Český filharmonický sbor
Aleš Procházka bas
Zuzana Lapčíková mezzosoprán
Jazzový kvintet:
Zuzana Lapčíková cimbál
Ondřej Krajňák klavír
Rostislav Fraš saxofon
Josef Fečo kontrabas
Kamil Slezák bicí

Foto popis| FILOZOFKA. Učarovaly jí Komenského myšlenky.
Foto popis| UMĚLKYNĚ. Začínala ve Včelaranu, nyní napsala oratorium.
Foto autor| Snímky: Jan Kozák

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz