Písně a tance lásky oslovily

Search
Close this search box.

12.7.2011 Týdeník Rozhlas str. 20 Kultura    Vladimír Čech   

 

Jednou z dramaturgických dominant letošního třiapadesátého ročníku festivalu Smetanova Litomyšl bylo uvedení hudebně-tanečního projektu Písně a tance lásky. Pod tímto názvem se skrývaly Orffovy scénické hry pro sóla,sbor,čtyři klavír y a bicí nástroje Catulli carmina,po pauze následovaly Stravinského Svatby,jejichž partitura předepisuje takřka shodné obsazení účinkujících jako Orffova.
Obě skladby vznikly v prvé půli minulého století,obě jsou o lásce, obě výrazně preferují rytmus,který se připomíná snad až s jakousi rituální pohanskou opulentností. Zatímco se Carl Orf f inspiroval poezií starořímského básníka Gaia Valeria Catulla,Stravinskij z lidové tvorby sestavil scény venkovského svatebního obřadu.
I když symfonický orchestr tentokrát chyběl,tým interpretů byl impozantní. K současně znějícím čtyřem klavírům usedli Karel Košárek,Martin Fila,Alexandr Starý a Martin Levický,rytmiku dále tvrdil Středoevropský soubor bicích nástrojů Brno DAMA DAMA,početnou sborovou složku jistil The Czech Ensemble Baroque Choir secvičený Terezou Válkovou a scénickost projektu profilovala především taneční složka Hradišťanu. Nelehká úloha ukočírovat masu účinkujících připadla dirigentu Romanu Válkovi. Ze čtveřice sólistů na sebe už v Orffových scénách upozornili polská sopranistka Anna Mikolajczyková a skvělý tenorista Jaroslav Březina.
Choreografka a režisérka projektu Ladislava Košíková akcentovala v Orffovi dvojpólovost Catullových veršů,tedy ono „odi et amo"(nenávidím i miluji),přičemž útržky básníkových textů v latinském originále i v českém překladu tvořily součást videoartu Jakuba Jelena. Ve Svatbách pak projekce dávala divákovi možnost popouštět uzdu vlastní fantazii,aby v závěru,kdy už zaslíbení jsou svoji a podle scénáře se už hoduje,potěšila dvěma úhledně malovanými talířky.
Písně a tance lásky byly interpretačně krajně náročným projektem, jeho realizace vyzněla však nakonec velmi přesvědčivě a zaplněné druhé zámecké nádvoří po oba večery (11.a 12.června)odměnilo účinkující dlouhými ovacemi.

Foto popis| Jednou z dominant Smetanovy Litomyšle byl hudebně-taneční projekt Písně a tance lásky
O autorovi| Vladimír Čech,hudební publicista

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz