Premiéra Českého poutníka

Search
Close this search box.

23.2.2018    Lidové noviny    str. 3   Smetonova Litomyšl

23.2.2018    Mladá fronta DNES    str. 3   Příloha – Smetanova Litomyšl

Ach, Čechy krásné, Čechymé! Tymalbo rámu prastarého, kolikrát vytrhli těz něho… Právě tyto verše Františka Hrubína jsou výchozím motivem výjimečného projektu, který vznikl na objednávku pro 60. ročník Smetanovy Litomyšle. Český poutník, jak se dílo nazývá, bude mít světovou premiéru 15. června.

Český poutník se rodil několik let a důležitou úlohu v projektu sehrál i šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek. „Požádal jsem pana Bělohlávka, zda by tento projekt, který na Smetanově Litomyšli provede Česká filharmonie, posvětil. Společně s panem profesorem jsme vybírali autory, kteří by se zhostili úkolu zhudebnění libreta,“ prozrazuje počátky Českého poutníka umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský. Kantáta má 4 části: Prolog – Čechy, které zkomponoval Jan Kučera, Na cestě mladého skladatele Jana Ryanta Dřízala, Modlitbu složil Jiří Gemrot, Epilog – Čas jsou dílem Sylvie Bodorové.

„Vybral jsem verše známých českých básníků, které na sebe jako by navazují a jsou příběhem,“ upřesňuje Vojtěch Stříteský, autor libreta, a dodává: „Je ovšem ojedinělé, aby se na jednom hudebním díle podíleli hned čtyři autoři. Mým přáním bylo dílo různorodé, nicméně musí být formálně kompaktní.“ Skladatelé tak musí podřídit tvorbu celku, ale zároveň zůstat věrni svému tvůrčímu stylu. Dílo je určené pro recitátora a baryton, který je lidskému sluchu snad nejpřirozenější. Na jevišti se tak budou doplňovat herec Jan Šťastný, pěvec Adam Plachetka, též Královéhradecký dětský sbor Jitro a Pražský filharmonický sbor. Nastudování se ujal dirigent Tomáš Netopil. Kromě Českého poutníka zaznív úvodu koncertu nádherná Dvořákova „Novosvětská“, při jejímž komponování skladatel vzpomínal na svůj domov. „Antonína Dvořáka bychom mohli pokládat také za poutníka. Celý koncertní večer tak bude vyprávět o českém poutnictví,“ vysvětluje umělecký ředitel. Novosvětská symfonie navíc letos slaví 125 let od svého vzniku.

Český poutník je mimořádný projekt, který je přínosem nejen festivalu, ale také české hudbě.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz