Projekt Smetana 200 České filharmonie a Smetanovy Litomyšle odkrývá první body oslav

Search
Close this search box.

WEB, Datum: 20.06.2022, Zdroj: casopisharmonie.cz +3, Datum importu: 20.06.2022 02:04, RU/měsíc: 149 157, RU/den: 11 235, AVE: 2 800,00 Kč, Země: Česko, GRP: 0,12

Tematické duplicity: Kultura a cestovní ruch, Ostatní, Smetanova Litomyšl

Obsahové duplicity: 17.06.2022 – classicpraha.cz, operaplus.cz, mkcr.cz

Festival Smetanova Litomyšl a Česká filharmonie připravují oslavy výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany. Obě instituce společně iniciovaly projekt Smetana200, který má za cíl koordinovat a podněcovat ke spolupráci pořadatele napříč kulturní sférou. Součástí projektu budou mimořádná nastudování Smetanových jevištních a koncertních děl, muzikologická konference na téma „Smetana a evropská opera“ s rozsáhlým sborníkem či celorepubliková taneční soutěž základních uměleckých škol „Proč bychom si netančili“ s choreografiemi na Smetanovy polky. Spisovatel Pavel Kosatík připravuje monografii, která přiblíží Smetanu široké čtenářské veřejnosti. Ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů se uskuteční happening několika desítek ansámblů pod názvem „Proč bychom se netěšili“. V plánu je také rekonstrukce Smetanova rodného bytu v Litomyšli.

„Posláním projektu Smetana200 je oslava české kultury a hudebnosti. Toto výročí vnímáme jako silný impuls k propagaci české kultury a posílení národní identity, jak v České republice, tak za jejími hranicemi,“ říká za organizační tým kreativní ředitel projektu, muzikolog Aleš Březina. Oslavy Smetanova výročí vyvrcholí v roce 2024, avšak iniciátoři jsou v kontaktu s kulturními institucemi v České republice i v zahraničí již nyní, aby podpořili a koordinovali uvádění Smetanových děl i nad rámec mezinárodně proslulých skladeb a přispěli tak k poznání jeho bohatého skladatelského odkazu.

K dosažení těchto cílů jsou podnikány konkrétní kroky a výstupy, mezi něž patří například momentálně probíhající mezinárodní konference Opera Europa. Setkání ředitelů a dalších zástupců evropských operních domů a festivalů se letos z podnětu realizačního týmu Smetana200 koná v Praze a Litomyšli a jedním z bodů programu bude také smetanovský repertoár a jeho recepce. Na tiskové konferenci konané 17. 6. 2022 v Rudolfinu projekt uvede Nicholas Payne, ředitel Opera Europa a bývalý ředitel Velšské národní opery v Cardiffu, Opera North v Leedsu, Královské opery v Covent Garden a Anglické národní opery v londýnském divadle Coliseum.

Na oficiálním webu projektu budou průběžně zveřejňovány aktuality, další výstupy a plány. Zde se ke značce Smetana200 mohou hlásit všichni pořadatelé akcí a iniciátoři projektů (včetně regionálních spolků a jednotlivců) vztahujících se ke Smetanovu výročí.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz