„Je třeba věnovat pozornost měkkým projektům,“ tvrdí hejtman Radko Martínek

Search
Close this search box.

23.1.2009 Krajské noviny str. 3 Pardubický kraj (Martin Ťopek)
Pardubický kraj bude hostitelem a spoluorganizátorem několika akcí, které přímo souvisejí s předsednictvím České republiky Evropské unii. Půjde většinou o události organizačního charakteru, od kterých si však kraj zároveň slibuje reklamu a propagaci. Do regionu se totiž díky akcím sjede řada diplomatů a evropských úředníků a kraj právě zmiňovanými akcemi hodlá těmto lidem představit Pardubický kraj jako krásný kus přírody s bohatou kulturní a sportovní tradicí.

TÉMA

První z těchto událostí bude COREPER II Trip, tedy setkání velvyslanců členských zemí při EU. To bude mít spíše poznávací charakter a bude společné pro Pardubický, Královéhradecký a Středočeský kraj. Návštěva velvyslanců se uskuteční 7. až 10. května a jejím organizátorem je Stálé zastoupení České republiky při EU, v čele s velvyslankyní Vicenovou. V Pardubickém kraji mají hosté zorganizovanou návštěvu jednoho z největších klenotů regionu – Národního hřebčína v Kladrubech. Cílem návštěvy je ukázat hostům, že Pardubický kraj je mimo jiné i krajem koní s dlouholetou tradicí chovatelských úspěchů.
Další, tentokrát ryze odbornou akcí bude workshop na téma lesnictví. Jedná se o seminář pro experty z členských zemí zaměřený na lesní hospodářství. Pozváno je přibližně 80 osob, zejména expertů a úředníků z ministerstev, pozvánku obdrží i někteří členové Evropské komise. Hlavním tématem workshopu je "Komunikace v lesnictví". Uskuteční se ve dnech 1. až 5. června, pro Pardubický kraj je stěžejní termín 3., 4. a 6. června. V těchto dnech se účastníci setkání sejdou na jednání v Chrudimi. Exkurzi do okolních lesů absolvují 5. června. Stále probíhají organizační jednání mezi krajem, českým ministerstvem zemědělství a podnikem Lesy české republiky. Partneři jednání se sešli i přímo v terénu za účelem možností workshopu ve východočeských lesích.
Doprovodný program je plánován na pardubickém zámku, kde na hosty bude čekat večerní raut spojený s kulturním programem a prezentací Pardubického kraje. Dále budou mít možnost účastníci workshopu navštívit golfový klub ve Svobodných Hamrech, skanzen na Veselém Kopci a hřebčín ve Slatiňanech.
Snad největší akcí bude předání symbolického žezla předsednictví Švédsku, které jej po České republice přebírá. Předání se uskuteční v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Tento, jeden z největších a nejznámějších open-air festivalů v Evropě, je k tomu dokonalou příležitostí, jeho generální partner má sídlo právě ve Švédsku a samotného festivalu se účastní umělci z celého světa.
Pardubický kraj také zamýšlí uspořádat několik akcí přímo v Bruselu. V první řadě hodlá vést řadu odborných seminářů z oblastí přeshraniční spolupráce, cestovního ruchu, dopravní politiky TEN-T, budoucnosti kohezní politiky a znalosti regionu. Na poslední z uvedených oblastí hodlá kraj spolupracovat Univerzitou Pardubice a TechnoParkem. Následovat budou kulturně společenské aktivity, mezi než patří zejména dvě výstavy o význačných rodácích z kraje. První bude lednová výstava o Bohuslavu Martinů, v květnu pak bude v Bruselu ke shlédnutí prezentace holického cestovatele Emila Holuba. V souvislosti s předsednictvím nabídlo České centrum v Berlíně a v Bratislavě Pardubickému kraji možnost tématických prezentací. Kraj tuto nabídku přijal a připravil výstavu fotografií architektury z Pardubického kraje od známého tamějšího rodáka, fotografa Štěpána Bartoše. Jedná se o soubor fotografií mapujících architektonické zajímavosti z celého kraje. Tím je naplněn záměr realizátorů prezentovat kraj také prostřednictvím umělecky hodnotných děl, konkrétně fotografií. Výstava se uskuteční v lednu a v únoru v Českém centru v Berlíně a v průběhu března v Bratislavě.
K vlastnímu předsednictví pardubický hejtman Radko Martínek uvedl, že máme obecně možnost jako republika ukázat Evropské unii, že jsme jejím právoplatným členem a že umíme být řídícím orgánem. "Zatím je příliš krátká doba na to, aby se naše předsednictví dalo hodnotit, ale již je jasné, že jsme jej začali aktivně," zhodnotil naše krátké působení v předsednickém křesle Martínek. Z pohledu kraje pak dodal, že v předsednictví vidí možnosti představit Pardubický kraj Evropě.
Pardubický hejtman také zhodnotil dosavadní průběh čerpání dotací z fondů EU. Uvedl, že se sice podařilo do regionu přivést finanční prostředky z evropských zdrojů, ale již je slabší jejich rozdělování mezi jednotlivé projekty. Navíc je podle Martínka důležité promýšlet podporu jednotlivých projektů tak, aby byla smysluplná a hlavně, aby jednotlivé záměry na sebe navazovaly a doplňovaly se. "Je třeba věnovat dostatek pozornosti tzv. měkkým projektům. Nač investovat stamiliony do sjezdových tratí, když k nim nevede silnice nebo když se lyžaři nemají kde naobědvat?" zhodnotil podporu projektů Radko Martínek.

Foto popis| Hejtman Radko Martínek.
Foto autor| foto: redakce

 

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz