Rastislav se důstojně představil na Smetanově Litomyšli

15.7.2016    Blanenský deník    str. 19   U nás doma / NA Blanensku

    Martina Martinásková   

Blansko – V neděli 3. července 2016 – poslední den 58. ročníku hudebního festivalu – účinkoval pěvecký sbor Rastislav Blansko na Smetanově Litomyšli.

Dopoledne se před piaristickým barokním kostelem Nalezení svatého Kříže začali scházet účinkující i pořadatelé. Velká část pěveckého sboru se společně zúčastnila tradičního letního rodinného tábora u přehrady Pastviny, tento den však odhodivše batohy, plavky, zábavu a legraci pobrala děti, partnery, noty a koncertní oblečení, aby dorazila za ostatními pěvci a hudebníky do Litomyšle. Všichni účinkující si byli vědomi náročného úkolu – vystupovat na tak renomované hudební události a neztratit, ba zvýšit si vlastní renomé. Ke klidu dirigenta jistě nepřispěla ani skutečnost, že ve čtvrtek před akcí se omluvila z vážných důvodů sólová sopranistka.

Musela ji nahradit, a dokonce stihnout nacvičit její part jiná pěvkyně. Zvládneme to vše? Tato otázka mísící se s prosbou zřejmě vytanula na mysli většině zpěváků při vstupu do opraveného monumentálního chrámu. Spočinutím očí na skleněné sedmimetrové plastice v křížení chrámových lodí, která rozkládá denní světlo v duhu naděje, si mohli dodat odvahy.

            Dopoledne generálka, hektický oběd, rychlá příprava – vše stihnout do zahájení vystoupení při slavné děkovné mši, která je každoročně nedílnou součástí festivalu a téměř pravidelně je celebrovaná Mons. Tomášem Halíkem. Krátce před půl druhou nastupuje sbor – muži v smokinzích s motýlky, dámy v černém a jak jinak než s šálami v barvě smetanové. Připraven je i brněnský orchestr Czech Virtuosi, nastupují sólisté Hana Škarková, Markéta Štefaniková, Tomáš Kořínek a Jan Šťáva, sladěni jak ošacením, tak, jak se vzápětí potvrzuje, i hudebním projevem. Plný kostel – téměř tisícovka lidí – očekává zahájení. V předních řadách významní hosté, mezi nimi náměstek pardubického kraje Roman Línek, umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský a další.

            Dirigent Jaroslav Martinásek pozvedá taktovku a za grandiózní první věty Rejchova Te Deum laudamus kráčí středem kostela průvod ministrantů a kněží. Monsignore Halík zdraví účinkující a zahajuje mši, která trvá přes dvě hodiny. Během ní sbor zpívá Haydnovu mši Missa Sancti Bernardi, kterou skladatel vytvořil v roce 1796 jako druhou ze svých šesti mší a věnoval ji blahoslavenému italskému kapucínovi Bernardu z Offidy. Na závěr jsou účinkující odměněni dlouhým potleskem, zazní svatováclavský chorál a předávají se kytice. Ohlasy jsou více než dobré a cestou do šaten pochycené interní poznámky pořadatelů ještě více příznivé. Díky celému sboru, který velmi zodpovědně k této akci přistupoval, a hlavně díky panu dirigentovi, který zaštiťoval jednání s pořadatelem a jenž trval přes nemalé překážky na precizní přípravě sboru.

            A tak vyvstává paralela mezi vstanutím z popela zdevastovaného litomyšlského chrámu, který sloužil během komunistické éry i jako parkoviště a sklad, a vyšlechtěním Rastislava v krásný květ Smetanovy kytice hudebních pořadů. Členové sboru se svými „Slávčaty“ pak ještě absolvovali prohlídku zámku, kde se přichomýtli ke generální zkoušce České filharmonie s dirigentem Jakubem Hrůšou. Byli výborní, ale Rastislav na Smetanově Litomyšli také neudělal ostudu…

            Neuvažujete také o tom, prožívat krásu z hudby společně s Rastislavem? Každý čtvrtek již od 18. 8. 2016 začínají zpěváci v blanenské galerii intenzivně nacvičovat Mozartovo Requiem pro listopadové provedení v Německu a na Vánoce se chystá Pavlicova Missa Brevis Pastoralis. Více na http://www.rastislav. cz.

 

Foto popis|

Region| Jižní Morava

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz