Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics a FB pixel cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Se Smetanou se dají skloubit i věci umělecky provokativní

17.2.2017    Mladá fronta DNES    str. 6   Příloha – Smetanova Litomyšl

Už dvacátým sedmým rokem pravidelně přijíždí na Smetanovu Litomyšl její současný prezident a emeritní generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka.

* Co odlišuje tento festival od ostatních?

Jsou to tři pilíře. Za prvé krásné místo, kde se kloubí modernismus a historie, což se těžko napodobuje. Tím druhým pilířem je vynikající dramaturgie, kterou mohou ostatní festivaly závidět. A za třetí je to neuvěřitelně loajální obec fanoušků, podporovatelů, partnerů a mecenášů.

* Jste prezidentem festivalu pořádaného obecně prospěšnou společností Smetanova Litomyšl. V čem je obecně prospěšná?

Otázku považuji za velmi dobrou. Smetanova Litomyšl se může právem považovat za dlouhodobou iniciativu, která je skutečně obecně prospěšná. A to pro kulturu obecně, aby si lidé připomínali, že zde v minulosti i v současnosti existovaly vynikající osobnosti a soubory, které můžeme vyvážet do celého světa. Byla to historická období, kdy Češi byli ve světě známí především díky muzice. Obecná prospěšnost je v kulturnosti, vzdělání, poznání historie, úctě k píli a talentu, možnosti zapojit mladou generaci do něčeho, co člověka povznáší a inspiruje. To nám dává inspiraci pro náš život po mnoha stránkách.

* Podle čeho si v programu vybíráte a co říkáte tomu letošnímu?

Obdivuji práci dramaturga Vojty Stříteského. Získal sem umělce, kteří by jinak do Česka a Litomyšle nepřijeli. A to i za příznivějších podmínek, protože se díváme i na ekonomickou stránku. Mně dělá dramaturgie poslední dobou obrovskou radost a naprosto to platí pro rok 2017.

* Na co se letos obzvlášť těšíte?

Na všechno. Mně se nic nechce vypichovat, protože program tvoří celek, v němž se jednotlivé body dobře doplňují. Dramaturgie dbá vždycky na to, aby tam byl vyvážený mix českého a světového, operního a neoperního, klasického i neklasického a velkoansámblového a komorního. To se perfektně daří. Konkrétní jména říkat nebudu, musel bych přeříkat celý program.

* Ovlivňujete ze své pozice i program festivalu?

Zejména z pozice zástupce generálního sponzora jsem se snažil být vždycky osvíceným partnerem, to znamená podporovat, ale nikdy nemluvit profesionálům do jejich práce. To patří k profesionalitě partnerů. V týmu manželů Piknových a dramaturga Stříteského je máme. Spíš se těším, čím nás příjemně překvapí, než abych do toho mluvil. Zpětnou vazbu v podobě pochvaly od nás vždycky dostane.

* Čemu byste rád alespoň obecně pomohl?

Chci i osobně přispět k hledání velkých témat. Každý rok chceme najít něco, co je nosným tématem, a hledat k tomu hudební i výtvarné ztvárnění. Mým snem je, aby se jednou dobře rýmovala co nejvíc jak Smetanova Litomyšl jako hudební festival, tak Smetanova výtvarná Litomyšl.

* Co říkáte orientaci festivalu na mladé publikum?

Tohle bylo odjakživa jako pro člena správní rady moje silné přání, je to potřeba. Musíme vychovávat dorost, což platí pro hokej, pro průmysl, pro politiku a hrozně moc pro umění. A to jak na straně výkonných umělců, tak na straně posluchačů. Mám radost, že festival je hodně vnímán jako rodinný -na spoustu představení přichází celé rodiny a všichni se baví. Samozřejmě velmi cílevědomě se chráníme toho být podbíziví, ale hodně myslíme na mladé, projeví se to i letos. Aniž by se muselo slevovat z kvality, i do této sféry vstupuje digitální revoluce. I proto se zde odehrály například koncerty povinně s chytrými mobily, kde mladí lidé hlasovali o tom, co se bude hrát dál. Do budoucna chceme silně budovat digitální větev festivalu.

* Čím je pro vás Litomyšl?

Litomyšl je naprosto unikátní místo na světě a neříkám to jenom já. V architektuře se prolíná více než šest set let stará historie s modernitou, najdeme tady renesanci, baroko ale i perfektní konec dvacátého a jednadvacáté století. Promítá se tady hrdost lidí na svoji historii, zároveň s otevřeností a určitou zvědavostí, i když opatrnou vůči novým trendům, které jsou až provokativní. Litomyšl totiž láká i moderní kumštýře v oblasti výtvarné, architektury i muziky. A na to si širší posluchačstvo musí zvykat – někdy to chvíli trvá, ale Litomyšlané jsou v tom nakonec velmi vstřícní. A už se naučili to, že někdy trošku umělecky provokativní věci se dají krásně skloubit se Smetanou a Dvořákem i s daleko starší tradicí města a kraje.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz