Seifertovo poselství je stále aktuální

Search
Close this search box.

3.7.2007 Haló noviny str. 8 Z kultrury (the)3.7.2007 Haló noviny str. 8 Z kultrury (the)

Společně s Ivanou Loudovou patří Sylvie Bodorová k našim nejvýraznějším současným skladatelkám. Proto také festival Smetanova Litomyšl navázal s Bodorovou dlouhodobý kontakt, který už má několik zdařilých výsledků. V současnosti skladatelka tvoří pro příští ročník nové oratorium Mojžíš.
V roce 1982, tedy ještě za básníkova života, Bodorová vytvořila na verše Jaroslava Seiferta melodram Zápas s andělem, který zazněl na jednom z koncertů letošní Smetanovy Litomyšle v podání Wihanova kvarteta (Leoš Čepický a Jan Schulmeister – housle, Jiří Žigmund – viola, Aleš Kaspřík – violoncello). Na velkém úspěchu měl nezanedbatelný podíl také herec Otakar Brousek: jeho niterný projev se na úspěchu spolupodepsal velkým dílem.
»Jaroslav Seifert je jeden z mých neoblíbenějších autorů, jen mě stále mrzí, že jsme se nesetkali osobně. Tehdy již byla schůzka naplánovaná, domluvená, jenže Seifert vážně onemocněl a už jsme se nesetkali. Velká škoda, setkání s takovou osobností by bylo jistě nezapomenutelným zážitkem,« posteskla si skladatelka Bodorová. »Poselství, které nám Jaroslav Seifert ve své básni, kterou jsem zhudebnila, zanechal, je i nyní stejně aktuální – láska je věčný zápas s andělem.«
Smetanova Litomyšl se pro skladatelku Bodorovou stala neoddělitelnou součástí jejího života. »Ne každá skladba se hodí do otevřeného prostoru, takže toto provedení zaznělo v litomyšlském Smetanově domě. Ovšem na arkády samozřejmě myslím, zejména v této době při přípravách oratoria pro příští ročník. Mám moc ráda nejen litomyšlský zámek, ale celé město, kam se s radostí vracím. Samozřejmě také lidi, kteří tento festival skvěle organizují, protože oni dělají festival, to je zřejmé, « doplnila tvůrkyně.
»Skladatelka Sylvie Bodorová píše pro náš festival na příští rok biblické oratorium Mojžíš,« potvrdil umělecký ředitel přehlídky Vojtěch Stříteský. »Nové dílo by mělo být o cestě do ‘země zaslíbené', ale obecně, zdaleka ne pouze o cestě popsané ve Starém zákoně, kde je líčeno čtyřicetileté putování židovského národa,« doplnil tvůrce dramaturgické linie festivalu Stříteský.

Foto popis|

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz