Sešli se zástupci hudebních festivalů

Search
Close this search box.

4.4.2017    Horácké noviny  str. 5   Kultura  (pch) 

VALEČ – Ve středu 29. a ve čtvrtek 30. března se na zámku ve Valči uskutečnilo zasedání Valné hromady Asociace hudebních festivalů České republiky. Jednání se mimo jiné zúčastnila i poslankyně Věra Kovářová, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a také starosta Jaroměřic nad Rokytnou Jaroslav Soukup.

Mezi důležité body patřila volba nových statutárních orgánů asociace. Prezidentem byl zvolen Jaromír Boháč, viceprezidentem Roman Bělor a členy rady pak Albína Houšková, Roman Dietz, Jan Pikna a Miroslav Stehlík. Prakticky staronové vedení chce v budoucnosti navázat na dosavadní programové cíle a činnost asociace.

Valná hromada na návrh rady odsouhlasila také finanční pomoc festivalům, které neobdržely od Ministerstva kultury České republiky na rok 2017 žádné finanční prostředky. Podpora v celkovém objemu 450 000 korun bude rozdělena mezi Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, České kulturní slavnosti, Mezinárodní hudební festival České doteky hudby, Mezinárodní hudební festival Harmonia Moraviae, Mezinárodní mezioborový festival Smetanovské dny a Hudební festival Ludwiga van Beethovena.

Asociace byla založena v roce 1996 jako profesní sdružení pořadatelů nejvýznamnějších českých hudebních festivalů především klasické hudby, jehož smyslem je vzájemná koordinace, výměna zkušeností, solidarita a pomoc. K zakládajícím členům Pražského jara, Janáčkově máji, Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Brno a Smetanově Litomyšli se brzy připojily další festivaly, které v současnosti pokrývají nejen území celé České republiky, ale jejich pořady naplňují kalendář téměř celého roku. „Žadatelé o vstup jsou pečlivě prověřováni, musejí prokázat nejméně pětiletou tradici, přínosnou dramaturgii, právní a finanční spolehlivost. Díky tomu může asociace u svých členů zaručit vysokou úroveň programovou a interpretační, spolehlivost, solidnost a kvalitní servis pro účinkující i posluchače. Návštěva festivalu tak nabídne jen skutečně mimořádné umělecké a společenské zážitky v atraktivních místech jejich konání,“ píše se na oficiálním webu asociace.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz