ŠKODA AUTO UPLATŇUJE POLITIKU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Search
Close this search box.

30.6.2014    AUTOmakers    str. 8   Výrobci – občanská odpovědnost (eha)   

Největší domácí automobilka ŠKODA AUTO byla v minulých letech aktivní nejen ve výrobě a exportu, ale také na poli společenské odpovědnosti.

 

Škodovka je největší výrobní firma ve střední Evropě, největší soukromý plátce daně a největší soukromý zaměstnavatel. Silně si také zakládá na kvalitním sociálním dialogu s odbory KOVO. To ji zavazuje k velké odpovědnosti vůči regionům, v nichž působí, vůči jejím zákazníkům, zaměstnancům, vlastníkům, obchodním partnerům a široké veřejnosti. V průběhu letošního roku naplňování CSR strategie domácí automobilka ještě zintenzivňuje.

V sociální oblasti se soustředí na čtyři globální (dopravní bezpečnost, technické vzdělávání, podpora dětí a bezbariérová mobilita) a dvě lokální priority (péče o zaměstnance a spolupráce s regionem). Tyto priority naplňuje prostřednictvím jednotlivých projektů.

 

JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ

 

Automobilka celosvětově zaměstnává více než 25 800 lidí. Od roku 1991 bylo v závodech ŠKODA v České republice vytvořeno 11 000 nových pracovních míst a více než 50 000 pracovních míst u dodavatelů firmy. Automobilka si velmi váží loajality svých zaměstnanců. V průměru zde zaměstnanci pracují 13 let, má však zaměstnance, kteří pracují ve firmě nepřetržitě i 25 a více let.

Celková průměrná mzda tarifních zaměstnanců převýšila v loňském roce částku 37 700 Kč. Na základě nové kolektivní smlouvy došlo od 1. dubna 2014 mimo jiné i ke zvýšení současných mzdových tarifů o 2 procenta. Kromě nadprůměrného platového ohodnocení mohou zaměstnanci společnosti firmy také využívat řady benefitů. Velkou pozornost věnuje společnost také ergonomii a fyziologii práce, prevenci a péči o zdraví. Neméně důležitý je pro ni soustavný kvalifikační rozvoj a mimopracovní potřeby zaměstnanců, podpora rovných příležitostí a také problematika stárnutí populace. To vše jsou také výsledky vysoce kvalitního sociálního dialogu s odbory KOVO MB.

 

TRVALÁ POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

 

Jako největší český průmyslový podnik se ŠKODA AUTO mnoha způsoby angažuje pro společnost – ve smyslu trvalé politiky společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility /CSR/). Automobilka nyní svou CSR-strategii dále zintenzivnila a soustředí projekty CSR do čtyř pilířů: dopravní bezpečnost, technické vzdělání, podpora dětí a bezbariérová mobilita. K tomu je nutno přičíst také řadu ekologických opatření a aktivní podporu regionů, v nichž má automobilka své výrobní závody. „ŠKODA AUTO vnímá společenskou odpovědnost jako nedělitelnou součást firemní politiky již od svého prvopočátku“, říká člen představenstva společnosti ŠKODA za oblast personalistiky Bohdan Wojnar.

 

PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI

 

V oblasti dopravní bezpečnosti podporuje automobilka řadu projektů v celé České republice. Internetový výukový program „ŠKODA hrou“ hravou formou nabádá ke správnému chování v silničním provozu.

Soutěž „Cesty městy“ s podporou společnosti ŠKODA AUTO již deset let oceňuje opatření, konkrétně zvyšující bezpečnost silničního provozu v českých městech a obcích. Ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému České republiky zorganizovala automobilka v roce 2013 informační akce „Bezpečně v autě“ a „Dny dopravní bezpečnosti“. V regionech, v nichž se nachází výrobní závody značky, podpořila společnost jen v letošním roce prostřednictvím grantových řízení deset dalších regionálních projektu pro zlepšení bezpečnosti.

Automobilka se intenzivně angažuje také ve výzkumu dopravních nehod.

 

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Velký důraz klade ŠKODA AUTO na téma technického vzdělání. V současné době automobilka kooperuje s desítkami škol všech vzdělávacích stupňů na konkrétních projektech. Navíc automobilka rozšiřuje svou nabídku studentských praxí v technických oborech, umožňuje dodatečné vzdělávání pedagogů a zdarma školám poskytuje učební pomůcky a technické vybavení. Od roku 2008 dodala ŠKODA AUTO školám pro účely technického vzdělávání 288 vozů, do konce roku 2013 k nim přibude ještě dalších 18 vozidel. Dále v grantovém řízení uspělo osm subjektů, kterým společnost pomohla zajistit především vybavení učeben a technických dílen. Cílem posílené spolupráce je nadchnout více dětí pro technické vzdělání. Popularizace technických oborů a vědy je hlavním posláním vědecko-vzdělávacího centra IQ Landia v Liberci, které ŠKODA AUTO taktéž partnersky podporuje. ŠKODA navíc sází i na projekty pro děti předškolního věku. Příkladem je soutěž „Mladý designér – tvorba vysněného vozu ŠKODA“, do kterého se zapojilo celkem 45 mateřských škol z regionu Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny. Vedle kooperace se školami v regionech kolem výrobních závodů značky ŠKODA se automobilka podílí i na národním projektu „POSPOLU“. Cílem projektu je zavedení některých prvků duálního vzdělávání do výuky na českých středních školách. Mezi další aktivity v oblasti vzdělávání patří vlastní Střední odborné učiliště, Vysoká škola ŠKODA AUTO nebo nově vytvořená ŠKODA Akademie.

 

AUTOMOBILKA PODPORUJE DĚTI

 

Třetím pilířem strategie CSR je podpora dětí. ŠKODA AUTO je partnerem „Nadace Terezy Maxové“ pro podporu znevýhodněných dětí. Již od roku 2002 se automobilka angažuje v projektu „Zdravotní klaun“, který se stará o dlouhodobě hospitalizované děti. V rámci „léčby humorem“ navštěvují takzvaní zdravotní klauni děti v celkem 65 českých nemocnicích. Nedávno byl tento program rozšířen i na domovy seniorů. Jen v letošním roce proběhlo 3 560 klauniád pro celkem 73 000 dětí a seniorů. Další iniciativou, podporovanou společností ŠKODA AUTO, je akce „Nová práce, nový život“, která se prostřednictvím pracovních zkušeností a kariérního poradenství snaží pomoci dětem a mládeži z dětských domovů zlepšit jejich uplatnění na trhu práce.

 

PROSAZOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉ MOBILITY

 

Čtvrtým pilířem aktivit společnosti ŠKODA AUTO je bezbariérová mobilita. Do této oblasti patří podpora „Centra Paraple“, jehož cílem je návrat hendikepovaných do normálního života. Důležitým projektem je také program „ŠKODA Handy“ který v osmi centrech nabízí hendikepovaným zájemcům o koupi vozu možnost individuálního poradenství, týkajícího se financování, přestavby vozu, mimořádných slev, které společnost ŠKODA hendikepovaným poskytuje, pojištění a státem poskytovaných příspěvků. Vedle těchto čtyř jmenovaných pilířů se společnost ŠKODA AUTO společně s odborovou organizací KOVO v rámci aktivit CSR podílí na konkrétních projektech péče o zaměstnance a spolupráce s regiony, v nichž se nachází výrobní závody společnosti ŠKODA. Za rozsáhlou angažovanost v závodech Vrchlabí a Rychnov nad Kněžnou/Kvasiny získala automobilka před několika dny mimořádnou cenu v rámci soutěže „City for Business“.

 

EKOLOGIE A KULTURA VE STŘEDU ZÁJMU

 

Navíc se automobilka angažuje i v oblasti ekologie. ŠKODA AUTO spojila všechny své ekologické aktivity do strategie „GreenFuture“. Jejím cílem je podpora trvale udržitelného vývoje společnosti, v popředí zájmu stojí efektivní vozy a šetrnější nakládání se zdroji v celém podniku. ŠKODA AUTO navíc podporuje své ekologické aktivity i pomocí projektů CSR. Skvělým příkladem je od roku 2007 konaná ekologická akce „Za každý prodaný vůz značky ŠKODA v České republice jeden strom“. Do dnešního dne bylo vysazeno celkem 423 000 nových stromů, z toho jich jen v letošním roce přibylo téměř 60 000.

Nad rámec vlastí strategie CSR je ŠKODA AUTO i nadále jedním z největších podporovatelů kulturních a sportovních akcí v České republice. Mezi partnery patří Česká filharmonie, Národní divadlo a Národní technické muzeum. Automobilka kromě toho podporuje vybrané kulturní akce, jako například festival vážné hudby Smetanova Litomyšl a Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

 

***

 

V BŘEZNU SE PODNIK PŘIPOJIL K AKCI HODINA ZEMĚ

 

Škodovka se letos podruhé účastnila ekologické akce „Hodina země“. V rámci globální akce, iniciované organizací WWF, zazněl 29. března 2014 ve 20.30 hodin povel: „Na hodinu zhasnout“. Cílem „Hodiny země“ je zvýšení celosvětového ekologického povědomí. Akci zorganizovala poprvé v roce 2007 organizace World Wide Fund For Nature (WWF). Během březnové soboty vypnula automobilka na hodinu světla na 18 místech podniku. V hlavním sídle v Mladé Boleslavi zhasla část osvětlení na branách číslo 8, 11 a 13, v Zákaznickém centru, na univerzitě Na Karmeli a v Servisním centru Kosmonosy. V závodech ve Vrchlabí a Kvasinách byla zhasnuta loga a světla na branách.

 

ŽÁCI UČILIŠTĚ POSTAVILI KABRIOLET ŠKODA CITIJET

 

Šestnáct mladých talentů firemního odborného učiliště ŠKODA AUTO postavilo svůj vůz snů: sportovní kabriolet ŠKODA CitiJet. Veřejnosti se tento dynamický dvoumístný vůz představil koncem května na 33. srazu GTI u jezera Wörthersee. Od listopadu 2013 pracují dvě dívky a čtrnáct mladých mužů na svém velice osobním projektu. Žáci firemního odborného učiliště mohou ukázat svou kreativitu. Podporuje je při tom šéfdesigner značky ŠKODA Jozef Kabaň se svým týmem. Učňovským projektem domácí automobilka potvrzuje vysokou úroveň svého odborného vzdělávání.

 

Foto popis|

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz